Š.m. birželio 12 – 15 d. dienomis Kaune, Marijampolėje, Klaipėdoje ir Šiauliuose organizuojami seminarai „Nacionalinio atsako informacinės sistemos diegimas Lietuvoje“ padės specialistams pažangiau dirbti ŽIV ir AIDS srityje.
Pasak Lietuvos AIDS centro Švietimo sk. vedėjos dr.Loretos Stonienės, seminarų tikslas – apmokyti su jaunimu bei aukštos rizikos užsikrėsti ŽIV grupėmis (narkotikus vartojančiaisiais, prostitucija besiverčiančiomis ir homoseksualais) dirbančius specialistus naudotis kompiuterizuota nacionalinio atsako į ŽIV ir AIDS informacine sistema (NAIS).
Darbo su ŽIV prioritetus ir pasiekimus, pažangą bei galimus sprendimus su ŽIV/AIDS susijusių problemų srityje pristatys Lietuvos AIDS centro direktorius, Mykolo Romerio universiteto docentas dr. Saulius Čaplinskas, kiti medikai.
Renginyje dalyvauja savivaldybių gydytojai, visuomenės sveikatos, priklausomybės ligų, psichikos sveikatos centrų, švietimo skyrių vadovai ir specialistai, dirbantys su tikslinėmis grupėmis.

Projektą įgyvendina Lietuvos AIDS centras.
Projektą remia Jungtinių Tautų vystymo programa.
Mokymų programos – www.aids.lt

Daugiau informacijos:

Dr. Loreta Stonienė
Lietuvos AIDS centro švietimo skyriaus vedėja
tel.:+37052300124, mob.: +37068729942,
e-mail: loreta@aids.lt, http://www.aids.lt

PAPILDOMA INFORMACIJA:
Apie NAIS

Nacionalinio atsako į ŽIV/AIDS informacinė sistema yra skirta įvertinti ŽIV/AIDS epidemijos daromą įtaką ir atsaką į epidemiją. Šios sistemos pagalba galima įvertinti kaip šalys įgyvendina Jungtinių Tautų specialiosios sesijos ŽIV/AIDS įsipareigojimų deklaraciją, priimtą 2001 metais Jungtinių Tautų specialioje sesijoje, skirtoje ŽIV/AIDS klausimams.
Lietuvoje ši sistema diegiama vykdant Jungtinių Tautų vystymo programos remiamą projektą „Nacionalinės 2003 – 2008 m. ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės programos tarpinis vertinimas ir nacionalinio atsako informacinės sistemos (NAIS) diegimas visoje šalyje“, kurio tikslas – sustiprinti nacionalinių partnerių organizacinius gebėjimus bei įdiegti šalies atsako informacinę sistemą Lietuvoje.
Ši veikla paremta pagrindine JT AIDS programos „Trys viename“ strategija:
Vieninga ŽIV politika (nacionalinė programa arba strategija, suderintas, tarpžinybinius partnerius apimantis, veiksmų planas).
Viena nacionalinį multisektorinį atsaką koordinuojanti institucija.
Viena ir vieninga monitoringo ir vertinimo sistema.
Mokymų dalyviai bus supažindinti kaip naudotis NAIS programiniu paketu ir kartu su tarptautiniais ekspertais parengtais nacionaliniais indikatoriais dėl pažangos ŽIV/AIDS srityje įvertinimo.

Lietuvos AIDS centro atstovė spaudai
Vilma Budėnienė, 8 – 5 2300125, mob. 8 688 54040
el. paštas: vilma.budeniene@aids.lt