Sąnarių negalavimai neduoda ramybės tūkstančiams žmonių. O kai gydytojai, sakysim, nusprendžia, jog jau niekas kitas pacientui nebegali padėti, ir reikia gultis ant operacinio stalo bei pakeisti susidėvėjusį sąnarį, daugelis tam pasiryžusių nori sąnario endoprotezavimo operacijos kuo greičiau. Bet tada pacientas sužino, jog operacijos teks palaukti.

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) specialistams analizuojant duomenis apie endoprotezavimą, krinta į akis, kad pacientams, įrašytiems į VLK sudarytą eilę, endoprotezavimo operacijų ligoninėse tenka laukti nevienodai.

„Informaciją, kiek kurioje ligoninėje tenka laukti endoprotezavimo operacijų, pradedame skelbti Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje. Tai turėtų pagelbėti ligoniams, norintiems endoprotezavimo operacijos greičiau: jie, matydami, kuriose gydymo įstaigose eilės mažesnės, turės galimybę pasirinkti, o kas jau pasirinkęs – pakeisti gydymo įstaigą. Kita vertus, tai ligonines paskatins labiau konkuruoti, t. y. pasistengti ir atlikti daugiau minėtų operacijų,“– teigia VLK Sveikatos priežiūros organizavimo skyriaus vedėjas Kęstutis Runkelė.

VLK analizė parodė, kad trumpiausiai klubo sąnario operacijos reikia laukti Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinėje, Alytaus S. Kudirkos ligoninėse, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filiale. Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinėje ligoninėje operacijos laukiama maždaug metus ir septynis mėnesius, kitose – dvejus metus bei tris–keturis mėnesius. Ilgokai operacijos laukiama Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje – šiek tiek daugiau nei 3 metus, o štai Mažeikių ligoninėje – net tris metus ir šešis mėnesius.

Kelio sąnario operacijų pacientams tenka laukti kiek trumpiau: Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinėje ligoninėje operacijos – metus, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filiale – metus ir tris mėnesius. Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje tenka laukti tris metus ir vieną mėnesį, o Kauno medicinos universiteto klinikose, Mažeikių ligoninėje – tris metus ir pora mėnesių.

Sąnarių endoprotezus asmenims, įrašytiems į VLK sudarytą eilę, centralizuotai perka bei šalies ligoninėms paskirsto Valstybinė ligonių kasa. Pateikdamas prašymą pacientas gali pasirinkti ligoninę, kurioje jam bus atlikta operacija. „Jeigu pacientas nutaria pakeisti ligoninę, t. y., jei anksčiau jo paties prašymu jis buvo įrašytas į eilę sąnario endoprotezavimo operacijai atlikti vienoje gydymo įstaigoje, o vėliau persigalvojo ir paprašė būti operuojamas kitoje gydymo įstaigoje, kol endoprotezas dar nenupirktas, jis gali pakeisti gydymo įstaigą. Tereikia pateikti Valstybinei ligonių kasai naują prašymą. Jeigu ligoniui dar nebuvo paskirtas operacijai reikiamas sąnarys, jis perkeliamas į kitos ligoninės eilę atlikti operaciją. Tokiu atveju atsižvelgiant į paciento pirmojo prašymo pateikimo datą gali priartėti ir eilė sąraše operacijai atlikti naujojoje gydymo įstaigoje,“– sako K. Runkelė, pabrėždamas, kad VLK kiekvienai ligoninei, perka skirtingą endoprotezų kiekį (tai priklauso nuo pacientų skaičiaus konkrečios ligoninės eilėje).

Prašymų operuoti sąnarius kasmet daugėja. VLK duomenimis, šių metų birželio viduryje sąnarių endoprotezavimo operacijų laukė 28 827 pacientai, iš jų 12 916 – klubo sąnario,15 693 – kelio sąnario, 205 – peties, 12 – čiurnos, 1 – alkūnės sąnario.

Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo sąnarių endoprotezavimui šiemet skirta 18 mln. litų. Tam skiriamų lėšų daugėja, todėl dirbtinių klubo bei kelio sąnarių nuperkama vis daugiau. Dabar sąnarių endoprotezavimo operacijas atlieka 18 ligoninių. Pastebėta, kad kai kurios ligoninės, gavusios Valstybinės ligonių kasos pirktus endoprotezus, neskuba arba nepajėgia atlikti visų numatytų operacijų. „Išskirčiau kelias priežastis, dėl kurių gydymo įstaigose stringa endoprotezavimo operacijų eilės. Viena jų – infrastruktūros problemos: ligoninėms stinga operacinių bei gydytojų ortopedų, anesteziologų, slaugytojų. Dar vienas trukdis – netinkamas operacinių darbo laiko tvarkymas. Žodžiu, norint padidinti operacijų skaičių, būtina padaryti efektyvesnį gydymo įstaigų valdymą ,“– teigia K. Runkelė.

Pernai iš viso buvo atliktos 4 493 sąnarių endoprotezavimo operacijos (kartu su pakartotinėmis operacijomis). Vien tik kad nedidėtų laukiančiųjų eilė per metus reikėtų atlikti 8 400 operacijų. Taigi visų pacientų prašymų skubiai patenkinti kol kas neįmanoma. Net ir turtingose užsienio šalyse pacientams tokių operacijų tenka laukti. Bet, kaip jau minėjome, eilių trumpėjimas, šio proceso paspartinimas priklauso ne tiek nuo nuperkamo endoprotezų kiekio, kiek nuo gydymo įstaigų pajėgumo ir sugebėjimų atlikti daugiau endoprotezavimo operacijų.

Primename, kad daugiau informacijos apie sąnarių endoprotezavimą galite rasti Valstybinės ligonių kasos interneto svetainės (www.vlk.lt) skyriuje „Sąnarių endoprotezavimas“. Be to, kiekvieną darbo dieną informacija teikiama ir Valstybinės ligonių kasos telefonu (8 5) 236 41 33 nuo 14 iki 16 valandos (penktadieniais – iki 15.45 val.).
Pateikiame lenteles, kuriose atsispindi, kiek kokioje gydymo įstaigoje pacientui tenka laukti atitinkamos endoprotezavimo operacijos.

Valstybinės ligonių kasos prie SAM
Ryšių su visuomene skyrius
www.vlk.lt