Lietuvos AIDS centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos kartu su trimis Lietuvos bei Anglijos ir JAV universitetais 2007-2008 m. organizuoja trijų modulių apimties kursus, kurie vyks Klaipėdoje.

Programa:

I modulis (2007 m. lapkričio 20-23 d.). Bus dėstomos šios temos: įvadinis kursas apie ŽIV/AIDS ir jų plitimą sąlygojančius rizikingos elgsenos veiksnius; prevencijos programų efektyvumo indikatoriai; daugiasektorinis darbas su ŽIV ir susijusiomis problemomis; ŽIV atvejo valdymo sistemų kūrimas ir koordinavimas; socialinis marketingas; projektų rengimas; žiniasklaidos įtraukimas ir kitos.

II modulis (2007 m. gruodžio 11-13 d.). Dėstomos temos: rizikos/tikslinės grupės samprata; sveikatos ir socialinių paslaugų didelės rizikos grupėms teikimas; rizikos grupių teisių ir pareigų balansas; rizikos grupių prevencinis švietimas bei pagalbos poreikiai ir barjerai; elgesio keitimo teorija ir praktika; psichologinių ir socialinių problemų daugiasektoris sprendimas; atvejų paieška ir prevencinis atvejų valdymas; žalos mažinimas; prezervatyvų socialinio marketingo turinys; lygių grupės švietimo samprata; ŽIV testavimas ir konsultacinė parama, konfidencialumas; darbo komandoje etika ir kitos.

III modulis (2008 m. sausio 15-17 d.). Dėstomos temos: socialinės psichologijos pagrindai; mastymo keitimo ir pokyčių valdymo sistemos; priemonės pokyčiams pasiekti; pozityvaus mastymo strategija; kultūriniai, etiniai ŽIV atvejų ir rizikingo elgesio atvejų valdymo aspektai; rizikos veiksnių įvertinimas bendruomenėje; socialinės normos, stigma ir nusikalstamas elgesys; programų valdymas, bendravimas, konfliktų sprendimas; antros kartos ŽIV epidemiologinė -priežiūra ir kitos.

Kursų trukmė – 10 dienų. Bus formuojamos grupės (komandos) po penkis dalyvius. Registracijos mokesčio nėra, maitinimas (kavos pertraukos ir pietūs) nemokamas. Nakvynės viešbutyje ir kelionės išlaidos nebus kompensuojamos. Išklausę visą kursą ir parengę projektinę užduotį dalyviai gaus Vilniaus, Mykolo Romerio ir Klaipėdos universitetų jungtinį sertifikatą.

Kviečiame registruotis: šeimos gydytojus, slaugytojus, visuomenės sveikatos specialistus, kitus medicinos ir socialinius darbuotojus bei kitų sričių specialistus, norinčius įgyti visapusiškų ŽIV infekcijos valdymo žinių. Kursų dalyvių skaičius – 60 žmonių.

Paraiškos dalyvauti priimamos iki 2007 m. lapkričio 12 dienos.
Paraiškos formas galima gauti Lietuvos AIDS centre, Nugalėtojų g. 14D, Vilnius, tel. (5) 2300125, el.p. rima@aids.lt

(Rima Krupenkaitė).

Papildoma informacija:
Mokymų mokuliai parengti bendradarbiaujant su Ilinojaus (JAV), Šefildo (Didžiosios Britanijos) universitetais bei tarptautinė organizacija „Project HOPE“. Tai jau trečiasis trijų modulių apimties mokomųjų kursų ciklas. Iš viso pagal šią kursų programą apmokyta 120 įvairių sektorių Lietuvos specialistų.