Šiandien nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi” išplatino raštą valstybės įstaigoms, kuriame išreiškia susirūpinimą dėl stringančių esminių valstybės sprendimų sprendžiant ŽIV ir AIDS prevencijos ir gydymo problemas bei ragina atsakingas valdžios institucijas imtis konkrečių priemonių esamoms problemoms spręsti ir tęsėti savo teisinius įsipareigojimus Lietuvos visuomenei ir tarptautinei bendruomenei.

Raštą parengti koaliciją paskatino balandžio pabaigoje Lietuvoje vykusi 5-oji Europos AIDS ir narkomanijos klinikinių bei socialinių tyrimų konferencija, kuri, kaip rašoma rašte, atskleidė ir tarptautiniame kontekste aiškiai parodė Lietuvos atsako į ŽIV ir AIDS aktualijas, grėsmes, problematiką, kurios gali kilti delsiant plėsti adekvačias bei moksliškai pagrįstas ŽIV prevencijos priemones, kurios net ir mažiau išsivysčiusiose valstybėse nei Lietuva sėkmingai taikomos.

„Kai kurios postsovietinio bloko šalys, kurių priešakyje sprendžiant priklausomybių problemas mes ilgą laiką buvome, šiandien yra kur kas labiau pažengusios ŽIV ir AIDS prevencijos ir gydymo srityje nei mes. Tarkime, Kirgizijoje, Moldovoje, Rumunijoje, Gruzijoje farmakoterapija metadonu taikoma ir kalėjimuose. Laisvės atėmimo vietose Kirgizijoje ir Moldovoje taip pat įgyvendinamos ir švirkštų – adatų keitimo programos. Atsižvelgiant į tai, kad švirkščiamųjų narkotikų vartojimas laisvės atėmimo vietose yra labai paplitęs ir rizika užsikrėsti ŽIV čia didesnė, tai yra labai protingas sprendimas. Tuo tarpu mūsų laisvės atėmimo įstaigos ne tik net negalvoja apie tokių programų įvedimą, bet dažnu atveju apskritai neigia narkomanijos problemos jų viduje egzistavimą”, – sako koalicijos tarybos narys, Vilniaus priklausomybės ligų centro vadovas Emilis Subata.

Rašte taip pat akcentuojama priklausomų nuo švirkščiamųjų narkotikų asmenų gydymo prieinamumo, kaip vienos iš veiksmingiausių ŽIV prevencijos priemonių, problema. Rašte sakoma, kad gydymo prieinamumas vis dar neatitinka poreikio bei PSO rekomenduojamo lygio, kuris veiksmingai užtikrintų ŽIV prevenciją. Remiantis tarptautinių organizacijų rekomendacijomis, gydymo aprėpties rodikliai laikytini gerais, jeigu šio gydymo paslaugas yra teikiamos 20 – 39 proc. šalyje gyvenančių priklausomų nuo švirkščiamųjų narkotikų asmenų. Lietuvoje, remiantis naujausiais duomenimis, gydymo aprėpties rodikliai siekia apie 15 proc.

Rašte taip pat išryškinamos ir kitos ŽIV prevencijos ir gydymo problemos: labai žemas testavimo dėl ŽIV, kaip vienos iš esminių ŽIV prevencijos priemonių, prieinamumas pažeidžiamoms visuomenės grupėms ir plačiajai visuomenei apskritai (iki šiol ši paslauga pacientams nėra nemokama); maža narkotikų žalos mažinimo programų aprėptis Lietuvos savivaldybėse ir menkas veikiančių paslaugų finansavimas vietos lygiu. Taip pat akreipiamas dėmesys į tai, kad 2008 m. pasibaigė dviejų pagrindinių valstybinių programų (Valstybinės Narkomanijos prevencijos ir kontrolės bei Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 2009-2013 metų profilaktikos ir kontrolės programų), sprendžiant ŽIV ir AIDS bei narkomanijos problemas, įgyvendinimo laikotarpis, o naujos programos vis dar nėra patvirtintos, jų svarstymo procesas yra užstrigęs.

Daugiau nei penkerius metus veikianti Koalicija „Galiu gyventi” yra vienintelė tokio pobūdžio Lietuvoje veikianti organizacija, vienijanti specialistus ir nevyriausybines organizacijas, suinteresuotus efektyviu priklausomybių ir su jomis susijusių pažeidžiamųjų grupių problemų sprendimu bei saugios ir sveikos visuomenės kūrimu.

Medicine