Valstybinėje visuomenės sveikatos priežiūros tarnyboje tris dienas viešėjo Rusijos Federacinės vartotojų teisių gynimo ir žmogaus gerovės tarnybos atstovai. Jie dar metų pradžioje kreipėsi dėl galimybės aplankyti Tarnybą ir susipažinti su jos įstaigų veikla, aptarti bendradarbiavimo galimybes, laboratorijos specialistų kvalifikacijos kėlimo bei visuomenės sveikatos priežiūros ir vartotojų teisių gynimo klausimus.

Svečiams buvo pristatyta Tarnybos struktūra, funkcijos, įvairios veiklos sferos, jos reglamentavimas, įstojus į Europos Sąjungą. Savo ruožtu Rusijos tarnybos specialistės supažindino su Federacinės vartotojų teisių gynimo ir žmogaus gerovės tarnybos funkcijomis, kurios šiuo metu apima ne tik visuomenės sveikatos priežiūros sanitarijos ir higienos aspektais, bet ir vartotojų teisių gynimą. Federacinė vartotojų teisių gynimo ir žmogaus gerovės tarnyba taip pat turi pavaldžias teritorines įstaigas, jose atskirtos mokamos ir nemokamos paslaugos, dalis specialistų yra valstybės tarnautojai, laboratoriniai tyrimai atliekami Rusijos Federacijos biudžeto lėšomis, skirtomis tik valstybinių funkcijų vykdymui.

Rusijos visuomenės sveikatos specialistės buvo pakviestos aplankyti Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją, kurioje susitiko su jos vadovu Romualdu Brusoku ir struktūrinių padalinių specialistais. Susitikime dalyvavo ir Nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktorė Irena Mikelionienė, kuri papasakojo apie biuro veiklą, apie procedūras, kurių reikia laikytis, norint susilaukti tarptautinio pripažinimo, atkreipė dėmesį į Europos Sąjungos direktyvas, kurios reglamentuoja laboratorijų praktiką.

Susitikime buvo pristatyti pagrindiniai laboratorijos skyriai, dalintasi mintimis laboratorijos akreditavimo klausimais. Rusijos visuomenės sveikatos specialistės domėjosi keliamais kvalifikaciniais reikalavimais laboratorijų specialistams, kur jie kėlė kvalifikaciją prieš laboratorijos akreditavimą. Taip pat domėjosi, koks yra kokybės vadybos specialistų vaidmuo Laboratorijoje. Po ekskursijos po Laboratoriją viešnios padarė išvadą, kad Rusijoje būtinai reikia organizuoti Federacinei vartotojų teisių gynimo ir žmogaus gerovės tarnybai priklausančios laboratorijos specialistų kvalifikacijos kėlimą laboratorijos akreditacijos klausimais.

Rusijos visuomenės sveikatos specialistės taip pat susitiko su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Nacionalinės veterinarijos laboratorijos ir Respublikinio mitybos centro vadovais.

Apibendrinant Rusijos visuomenės sveikatos specialisčių viešnagės rezultatus, buvo nuspręsta tęsti pradėtą abiejų šalių tarnybų bendradarbiavimą. Rusijos atstovės pažadėjo oficialiai pateikti siūlymą dėl tolimesnių bendradarbiavimo krypčių, iš kurių viena – laboratorijos specialistų kvalifikacijos kėlimas Vilniuje ir Maskvoje. Buvo išreikšta viltis, kad pavyks abipusiai naudingai bendradarbiauti ir kitais visuomenės sveikatos priežiūros, vartotojų teisių gynimo bei strateginio veiklos planavimo klausimais.

Daugiau nuotraukų: www.vvspt.lt