Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (VUL SK) Radiologijos centras dalyvauja naujame telemedicinos R- bay projekte.

Projekto trukmė – 18 mėnesių, pradžia 2007 m. rugsėjo mėnesį. Projekto metu planuojama išvystyti radiologijos paslaugas – telekonsultacijas, radiologinių vaizdų perdavimą ir analizę, vaizdų archyvavimą ir distancinį mokymą. Lietuviai gydytojai radiologai galės savo darbo vietose konsultuoti Danijos Funeno ir Esberg ligoninės gydytojus, taip įsiliedami į medicininių paslaugų teikimą Europos Sąjungoje.

Projekto tikslas – Europoje sulyginti gydytojų radiologų skaičių 100.000 gyventojų ir užtikrinti greitas bei kokybiškas radiologų konsultacijas. Pvz. šiuo metu Estijoje yra 130 radiologų – 100.000 gyventojų, o Anglijoje tik 30 radiologų – 100.000 gyventojų. Šie skaičiai rodo, kad estų specialistai radiologai galėtų teikti paslaugas kitoms Europos Sąjungos šalims.

Projekte dalyvauja 11 partnerių iš Danijos, Estijos, Anglijos, Lietuvos ir Čekijos. Projekto vadovai – Danijos Telematikos centro darbuotojai. R-Bay projekto metu bus naudojama struktūrinė radiologinių vaizdų aprašymo schema, sukurta Baltic eHealth projekto darbuotojų.

Projekto metu bus sukurtas verslo planas, kaip teikti radiologijos paslaugas visoje Europos Sąjungoje. Pasibaigus projektui, planuojama išvystyti radiologijos telemedicinos paslaugas ir tarp Lietuvos ligoninių. Tikimasi, kad projekto pritaikymas praktikoje sumažins gydytojų radiologų emigraciją iš Lietuvos. Mūsų šalies radiologai galės iš savo darbo vietų konsultuoti ligonius visoje Europoje.

R–Bay projekto strateginio komiteto susitikimas vyks lapkričio 14-15 dienomis, ATRIUM viešbutyje, Pilies 10, Vilniuje. Pradžia – lapkričio 14 d. 10 val. Programa pridedama.

Kontaktams:
VUL SK doc. Nomeda Valevičienė, R- Bay projekto koordinatorė
Tel.: 8 5 236177; 86 87 27390;
el.p.: nomeda.valeviciene@santa.lt;
www.santa.lt