Šią savaitę Vilniuje viešėjo Moldovos sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų grupė, vadovaujama viceministro Mircea Bugos. Vizito tikslas – susipažinti su mūsų šalies sveikatos sistemos plėtra, pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais, aptarti bendradarbiavimo perspektyvas. Svečiai lankėsi Sveikatos apsaugos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose.

Moldovos sveikatos apsaugos ministerijos delegacija susitiko su Sveikatos apsaugos ministerijos sekretore Rima Vaitkiene, Asmens sveikatos skyriaus vedėju Vytautu Radavičiumi, kitais pareigūnais. Pasveikindama svečius, Rima Vaitkienė pažymėjo: „Lietuviai gerbia Moldovos tautos siekius. Džiaugiamės galimybe pasidalinti įgyta patirtimi “.

Moldovos delegacijos nariai domėjosi Lietuvos sveikatos sistemos reformos etapais, asmens sveikatos priežiūros plėtros ypatumais nuo šalies nepriklausomybės laiku. „Mes labai vertiname Jūsų sveikatos sistemos pasiektą lygį, – teigė Moldovos sveikatos apsaugos viceministras Mircea Buga. – Analizuodami ir lygindami pirminės sveikatos priežiūros sistemų pertvarkos patirtį mūsų šalyse, sieksime sukurti Moldovoje sveikatos priežiūrą, kuri būtų lygiavertė kitų Europos Sąjungos šalių sveikatos priežiūros sistemoms“. Kolegos iš Moldovos papasakojo, kaip jiems sekasi pertvarkyti savo sveikatos apsaugą, sveikatos draudimą ir sakė, jog geriausios lauktuvės – atitinkamų Lietuvos teisės aktų, aprašų, metodikų kopijos, kurios jiems pravers praktikoje.

Svečiai buvo supažindinti su neseniai Lietuvoje patvirtina Pirminės sveikatos priežiūros plėtros koncepcija, kurios tikslas – užtikrinti, kad pirminė sveikatos priežiūra apimtų pirminę asmens, odontologinę ir psichikos sveikatos priežiūrą, kuo racionaliau panaudojant ir paskirstant žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius. Taip pat pristatytas Tolesnės sveikatos sistemos plėtros 2007–2015 m. metmenų projektas, kuriame išdėstytos pagrindinės Lietuvos sveikatos sistemos raidos kryptys, jų įgyvendinimo strategija.

„Pirminės sveikatos priežiūros reforma – nuolatinis procesas, apimantis šeimos gydytojo institucijos stiprinimą, mediko vaidmens visuomenėje didinimą. Pirminė grandis ypač svarbi, joje turėtų būtų sprendžiama 80 proc. visų sveikatos problemų,“– teigė ministerijos Asmens sveikatos skyriaus vedėjas Vytautas Radavičius. Pasak jo, nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo buvo siekiama formuoti sveikatos politiką, užtikrinančią žmogui geresnę sveikatą, sveiką aplinką, priimtiną ir prieinamą sveikatos priežiūrą.

Moldovos delegacija lankėsi Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos, domėjosi mūsų šalies sveikatos draudimo sistema, ligonių kasų santykiais su savo partneriais. Taip pat svečiai siekė susipažinti su patirtimi, kuriant metodines rekomendacijas, organizuojant sveikatos priežiūros įstaigų ir specialistų licencijavimą bei akreditavimą, plėtojant sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo mechanizmus, užtikrinant sveikatos sektoriuje vykdomų viešųjų pirkimų skaidrumą. Jie lankėsi Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje, Valstybinėje medicininio audito inspekcijoje, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose, susitiko su visuomeninių medikų organizacijų atstovais.

SAM Ryšių su visuomene skyrius
Natalja Keturkienė, tel. (8 5) 266 1411, natalja.keturkiene@sam.lt, www.sam.lt