Mintys ir emocijos

Anot Hario Nulo – garsaus amerikiečio, sveikos gyvensenos tyrinėtojo 50%
sveikatos lemia tai, ką mes galvojame. Net ir dabar Jūsų galvoje skamba žodžiai,
kažką sprendžiate, kažkam pritariate, kažką vertinate. Tas pokalbis nenustoja
iki tol, kol nenueinam miegoti. Atkreipkite dėmesį, kad kiekviena mintis
iššaukia tam tikrą emocinę reakciją ir Jūs iškarto keičiate nuotaiką.
Pabandykite pakartoti daug šiltų žodžių ir įvertinkite pasikeitusią savo emocinę
būseną.
Pvz. palengva pakartokite šį sakinį 3 kartus „meilė, šiluma, malonumas, šiltas
rankšluostis, draugai, džiaugsmas, geriausio draugo laiškas, geriausias gyvenimo
įvykis, geros atostogos“. Pakartokite!

Tikriausiai pastebėjote, kad Jūsų nuotaika bent trumpam šiek tiek pagerėjo. Tad
žodžiai daug lemia. Kodėl? Žodžiai mūsų vaizduotėje iššaukia vaizdus, o vaizdai
emocijas, pvz. jeigu Jums sakau žodį batas, tai jūs matote ne raides „B A T A
S“, o patį batą… Jeigu sakai „ne batas“, tai vėlgi matote batą. Kaip jau gerai
žinote, ką galvoji – tas pildosi. Jeigu galvojate apie baimes ir net jeigu
nenorite, kad jos išsipildytų, vis tik jas vizualizuojate ir tai, viena ar kita
forma, atsiranda Jūsų gyvenime.

Kiekvienas mūsų galvoje esamas vaizdas yra surištas su silpnesne ar stipresne
emocija. Pagalvokite apie savo vaikystę. Išniro kažkoks vaizdas mintyse ir tuoj
pat atsirado jausmas. Atrodo nieko čia tame nepakeisi? Pakeisi, dar ir kaip.
Pasirodo tokie dalykai yra pakeičiami ir nereikia gyventi su savo senom baimėm
ir nuoskaudom.

Dažniausiai pasitaikančios bėdos, su kuriomis kreipiasi žmonės:
• Prie žmonių jaučiasi drovūs, menkesni, „mažesni“..
• Baimė reikštis, nepatogumas sakyti kitiems "ne" ar „karčią“ tiesą..
• Giliai savyje tiki, kad nepasitiki savimi..
• Jaučia, kad nėra „kaip visi“..
• Griaužia save iš vidaus, kartais net už savo mintis (neracionalūs gėdos ar
kaltės jausmai)
• Jaučia įtampą, skubą, neapsisprendimą..
• Specifinės problemos (pvz. baimė vairuoti, kompleksai dėl kūno, seksualiniai
sutrikimai ir t.t.)..
• Įtampos darbe
Kas svarbiausia ir įdomiausia, kad visos tos problemėlės yra atėjusios iš gilios
vaikystės. Pamenu praktikoje Anglijoje šalinau moteriai eilę „toksiškų“ jausmų:
kaltę, gėdą, baimę, kurie buvo užgimę jos vaikystėje ir su dabartiniu gyvenimu
nieko bendro neturėjo išskyrus kančią kasdieniniame gyvenime. Tėvai, draugai ir
aplinka prisėja daug įvairiausių jausmų, kurie žmogų persekioja visą jo
gyvenimą, jeigu jis nežino kaip su jais tvarkytis.


http://www.success.lt/seminarai/pirma-seminaru-kategorija/asmenines-laisves-kursai