Muštynės tarp brolių ir seserų

Tarp mano vaikų karo padėtis paskelbta 90 proc. viso laiko, kurį jie
praleidžia kartu. Nuolatiniai karo veiksmai vyksta pakaitomis su taikos
derybomis, skundais ir trumpomis paliaubomis, o vėliau vėl užverda kova. Kaip
elgtis, kai vaikai pešasi?

Tarpusavyje pešasi dauguma brolių ir seserų. Norint suprasti tokio elgesio
priežastis, reikia išsiaiškinti, kas būtent išprovokuoja muštynes. Gali būti,
kad kiekvienas jų nori įrodyti savo reikšmingumą šeimoje arba mušeikos jaučias
įžeisti ir nori atsirevanšuoti mušdamiesi. Gali būti, kad vaikai jaučiasi taip,
lyg su jais buvo pasielgta nesąžiningai ir muštynės jiems – vienintelis būdas
„išsimušti“ teisingumą. Dažniausiai muštynės tarp brolių ir seserų vyksta
konkuruojat dėl tėvų dėmesio.

1. Neužstokite nė vieno. Kai tėtis ar mama palaiko vieną vaiką ir kaltina kitą,
jie provokuoja konkurenciją tarp vaikų. Ir kažkuris iš vaikų tampa „auka“, o
kažkuris – „prievartautoju“.

2. Taikykite minutės pertraukėlės metodą. Ramiu ir tolygiu balsu pasakykite
vaikams: „Dabar jūs išsiskirstysite į skirtingus kambarius ir būsite ten tol,
kol nusiraminsite“.

3. Suteikite vaikams galimybę rinktis: „Galite liautis peštis arba muštynes
tęskite gatvėje. Nenoriu to matyti“.

4. Reaguokite nestandartiškai, kartais būtent tai padeda vaikui susivokti savo
jausmuose. Pabandykite aplieti vaikus vandens puodeliu, užmeskite ant mušeikų
antklodę. Tikslas – patraukti vaikų dėmesį į ką nors iš šalies.

5. Muštynės dar neprasidėjo, bet atmosfera jau įkaito. Pabandykite atitraukti
vaikų dėmesį, pasakykite: „Kas mane girdi, daro vienas! Kas mane girdi, daro du!
Kas mane girdi, daro trys!“ šiuos žodžius derinkite su rankų suplojimu ar bet
kokiu kitu judesiu.

6. Jei vaikai pešasi dėl žaisliuko, atimkite jį ir pasakykite, kad jis bus
grąžintas tik tada, kai jie žais kartu.

7. Mokykite vaikus išklausyti vienas kitą. Tegu jie paeiliui paaiškina, kas
vyksta.

8. Dažniau sakykite: „O dabar pažvelk į situaciją iš kitos pusės. Kaip, tavo
manymu, turėtų jaustis tavo sesutė?“