Praeitą savaitę į nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos „Galiu gyventi” rengtą konferenciją Vilniuje narkologinių ligonių įskaitos klausimui aptarti susirinkę skirtingų žinybų atstovai (LR Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinio psichikos sveikatos centro, Narkotikų kontrolės departamento prie LRV, Priklausomybių ligų centrų, LR Seimo sveikatos reikalų komiteto, priklausomybe nuo narkotikų sergančius asmenis jungiančios visuomeninės organizacijos „Tavo Drugys” atstovai, kt.) sutarė, kad tokia, kokia šiuo metu yra, Įskaita pažeidžia priklausomų asmenų teisę į informacijos apie jų sveikatos būklę konfidencialumą, nepateikia patikimos ir pilnos informacijos, neužtikrina visuomenės saugumo, todėl ją reikėtų keisti. Vietoj jos siūloma kurti patikimą ir tikslią sveikatos priežiūros tikslams naudojamą informacinę sistemą ir naudojimosi ja tvarką.

„Mes meluojame visuomenei, kad ją saugome. Su dabartine Įskaita mes jai tik daugiau žalos padarome” – konferencijos metu kalbėjo Klaipėdos psichikos sveikatos centro vadovas Aleksandras Slatvickis.

Koalicijos „Galiu gyventi” atliktos teisės aktų analizės duomenimis, dabartinė Įskaita nepateikia patikimos informacijos apie alkoholine ar narkotine priklausomybe sergančius asmenis, be to, tokia, kokia yra dabar, ji atbaido potencialius priklausomybių pacientus kreiptis pagalbos į valstybines sveikatos priežiūros įstaigas. Tai sudaro daugiau prielaidų sergantiems ir pagalbos nesikreipusiems asmenims gauti vairuotojo pažymėjimą, įsigyti ginklą ar įsidarbinti tam tikrose profesijose ir tokiu būdu tapti papildomu pavojaus šaltiniu. Tuo tarpu priklausomybėmis sergančių asmenų pritraukimas į sveikatos priežiūros įstaigas gydytis yra viena iš veiksmingiausių visuomenės apsaugos priemonių.

Tuo tarpu konferencijoje dalyvavusi Vidaus reikalų ministerijos medicinos centro direktoriaus pavaduotoja Aušra Raškauskaitė tikino, kad reikia palikti šiuo metu veikiančią Įskaitą, nes ji padeda jų institucijai atrenkant darbuotojus. Dėl griežtos darbuotojų atrankos sistemos Vidaus reikalų ministerija yra viena iš daugiausių užklausimų į narkologinių ligonių įskaitą pateikiančių institucijų.

Siūlomoje kurti informacinėje sistemoje turėtų būti užtikrinta kiek įmanoma tikslesnė informacija apie priklausomybėmis sergančius asmenis. Ši informacinė sistema (duomenų bazė) pirmiausia būtų naudojama sveikatos priežiūros sumetimais, o teisėsaugos institucijos turėtų naudotis savomis duomenų bazėmis apie teisės pažeidimus padariusius asmenis. Ši sistema taip pat turėtų griežtai apibrėžti, kurios institucijos ir kokiu pagrindu gali kreiptis ir gauti informaciją apie priklausomus asmenis. Turėtų būti užtikrinta šios informacinės sistemos duomenų apsauga ir tuo pačiu – paciento teisė i konfidencialumą. Kita vertus, sprendžiant dėl vairuotojų teisių išdavimo siūloma daugiau vadovautis šeimos gydytojo išvadomis bei diegti Europos Komisijos siūlomą vairuotojo garbės deklaraciją, o ginklų išdavimo klausimu įvertinti policijos turimą informaciją apie asmenį, norintį įgyti ginklą.

Konferencijos metu išsakytas mintis ir suformuluotus siūlymus planuojama apibendrinti ir artimiausiu metu pateikti svarstyti atsakingoms institucijoms.

Daugiau nei dvejus metus veikianti koalicija „Galiu gyventi” yra vienintelė tokio pobūdžio Lietuvoje veikianti organizacija, vienijanti specialistus ir nevyriausybines organizacijas, suinteresuotus efektyviu priklausomybių ir su jomis susijusių pažeidžiamųjų grupių problemų sprendimu bei saugios ir sveikos visuomenės kūrimu.