Vilniaus universitetas tęsdamas ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Chirurgijos rezidentūros studijų modernizavimas” vykdymą chirurgijos rezidentūroje diegia e-studijas t.y. mokymąsi pagrįstą informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis.

Vykdant projekto „Chirurgijos rezidentūros studijų modernizavimas” veiklas 2007 m. kartu su UAB „Gaumina” buvo sukurtas internetinis informacinis portalas www.telechirurgija.lt, kuriame skelbiama informacija reikalinga chirurgijos rezidentūros studijose (nuotolinio mokymo kursai, klinikiniai atvejai, operacijų video įrašai, ekspertų nuomonės, žurnalų ir draugijų nuorodos). Informacinis portalas ne tik numato platesnes galimybes susipažinti su naujausia moksline informacija ir naujomis pasaulinio mokslo idėjomis ir tendencijomis, bet užtikrins studijų iš bet kurios vietos ir bet kuriuo laiku galimybę.

Nuo 2008 m. pavasario semestro VU MF chirurgijos rezidentams bus pasiūlyti 7 nuotolinio mokymo kursai: „Abdominalinė chirurgija”, „Bendroji ir ekstrinė chirurgija”, „Krūtinės chirurgija”, „Urologija”, „Kraujagyslių chirurgija”, „Traumatologija”, „Radiologija chirurgijoje”. Šie kursai apima chirurgijos rezidentūros pirmųjų dviejų metų programoje numatytus pagrindinius privalomuosius studijų dalykus. Jau parengta visa šių nuotolinio mokymo kursų medžiaga, kurią dalyvaudami ES Struktūrinių fondų finansuojame projekte „Chirurgijos rezidentūros studijų modernizavimas”, parengė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dėstytojai bei mokslininkai. Kursų įdiegimu rūpinasi VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas” vadovaujama ekspertų komanda.

Vykdant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Chirurgijos rezidentūros studijų modernizavimas” jau pabaigtos arba baigiamos ir kitos veikos, prisidėsiančios prie chirurgijos rezidentūros studijų atnaujinimo – pravesti mokymai „Medžiagos DS kursams rengimas”, „Inovatyvūs mokymo metodai chirurgijos rezidentūros studijose”, o 2008 m. sausio 24-25 dienomis viešbučio „Naujasis Vilnius” konferencijų salėje vyks mokymai „Klinikinių tyrimų metodologija”. Šiuos mokymus vykdys Viešosios įstaigos „Mokslo parkas” suburta ekspertų grupė, vadovaujama habil. dr. J.Kurtinaičio, kuri parengė mokymų programą chirurgijos rezidentams ir jų vadovams. Mokymų metu jų dalyviai susipažins su klinikinių tyrimų organizavimo ir įgyvendinimo ypatumais, jiems bus suteikta nemokama licenzija specialiai kompiuterinei programinei įrangai, naudojamai klinikiniuose tyrimuose. Dalyvaujantiems mokymuose taip pat bus įteikta specialiai mokymams parengta ir kitur neplatinama klinikinių tyrimų metodologija bei įteikti mokymų baigimo sertifikatai.