Tobulinant kompensuojamųjų vaistų išrašymo tvarką, parengtas sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kuriuo ligoninėje gydomiems pacientams gydytojas galės išrašyti kompensuojamuosius vaistus, kuriais jis buvo ambulatoriškai gydomas iki patekimo į stacionarinę gydymo įstaigą. Iki šiol, jeigu ligoninėse gydomiems pacientams pasibaigdavo jų lydintiems susirgimams ambulatoriškai gydyti skirti kompensuojamieji vaistai, ligoninėje gydantis gydytojas negalėdavo išrašyti kompensuojamųjų vaistų recepto.

„Paprastai tariant, ligoninės gydytojas negalėjo pacientui išrašyti jo iki šiol vartotų kompensuojamųjų vaistų recepto, nes juos galėjo išrašyti tik šeimos gydytojas, – aiškina Sveikatos apsaugos viceministrė Nora Ribokienė. – Problemos kildavo tuomet, kai pacientui gulint ligoninėje pasibaigdavo jam išrašyti kompensuojamieji vaistai. Dabar gydytojas ligoninėje privalės išrašyti pacientui tuos kompensuojamuosius vaistus, kurie jo ambulatoriniam gydymui buvo skirti ne trumpiau kaip vieną mėnesį iki hospitalizacijos”.
Įsakymo projektu leidžiama gydytojams išrašyti receptus, skiriant kompensuojamuosius vaistus apdraustiesiems, hospitalizuotiems stacionarinėse įstaigose, jei jiems ambulatoriškai gydyti skirti kompensuojamieji vaistai buvo skiriami ne trumpiau kaip vieną mėnesį iki hospitalizacijos. Pasibaigus ambulatoriškai gydyti skirtų kompensuojamųjų vaistų paskyrimo laikui, pacientams, gydomiems ligoninėse, gydantis gydytojas privalės išrašyti (tęsti gydymą) tuos pačius vaistus, kurie buvo skiriami ambulatoriškai gydyti iki gydymo stacionare, kiekvieną kartą ne ilgesniam kaip mėnesio gydymo kursui. Jei paciento gydymą ambulatoriškai gydyti skirtais kompensuojamaisiais vaistais reikės koreguoti, kompensuojamųjų vaistų išrašyti nebus galima – paskirtais vaistais turės aprūpinti ligoninė.
Taip pat, atsižvelgiant į Lietuvos chemoterapijos draugijos pasiūlymus, leidžiama dienos stacionare gydomiems pacientams kompensuojamuosius antinavikinius vaistus išrašyti ilgesniam nei vienos dienos gydymo kursui, kaip numatyta šiuo metu. Tokiu būdu pacientams pagerės antinavikinių vaistų prieinamumas.
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)” pakeitimo” buvo parengtas atsižvelgiant į „Darbo grupės ambulatoriniam gydymui skirtų kompensuojamųjų vaistinių preparatų išrašymo pacientams, hospitalizuotiems stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, galimybėms įvertinti” rekomendacijas tobulinti kompensuojamųjų vaistų išrašymo tvarką, siekiant pagerinti jų prienamumą pacientams, hospitalizuotiems stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

 

SAM informacija