Pamokų ruoša: kiek reikia padėti?

Kai tėvai yra greta, vaikui gali pasirodyti, kad juos galima išnaudoti
kaip jam patinka. Psichologų teigimu, vaikui reikia žinoti, kad suaugusieji yra
ne tam, kad už vaiką ruoštų pamokas. Galite kartu peržiūrėti kas užduota,
suplanuoti darbą, padėti jį pradėti ir… eiti tvarkyti savo reikalų patikinus
vaiką, kad būsite šalia jei tik jam prireiks pagalbos. Vėliau galėsite kartu
patikrinti kaip paruošti namų darbai.

Neverta sėdėti prie vaiko ir sekti kiekvieną jo rankos judesį. Kontroliuodami
kiekvieną jo žingsnį, atimame galimybę tapti savarankiškesniais, perimame
atsakomybę. Būtent dėl to tiek daug 11-12 metų vaikų nemoka ruošti namų darbų be
suaugusiųjų pagalbos.

Dar viena taisyklė: nespręskite užduočių už vaiką, o padėkite jam teisingai
pateikti klausimus, kad sėkmingai judėtų į priekį ir užduotį spręstų pats.
Pavyzdžiui: „Ką reikia padaryti, kad šis skaičius būtų padalintas iš dviejų?“,
„Tu nori sukirčiuoti šį veiksmažodį, o ar žinai, kokiai kirčiuotei jis
priklauso?“ Tokiu būdu vaikas pajus džiaugsmą ir pakylėjimą dėl to, kad sugebėjo
pats įveikti užduotį. Tuo pat metu jis išmoks atrasti savą darbo metodą, bus
savarankiškas.

Kaip bendrauti su mokytoju?

Kai kurie tėvai mano, kad namų darbai yra pernelyg sunkūs ar netgi nenaudingi.
Tuo tarpu kiti iš mokytojų reikalauja papildomų užduočių. Ir vienu, ir kitu
atveju savo reikalavimais tėvai… trukdo vaikui vystytis. Pirmoji nuomonė
nuvertina vaiko gebėjimus ir mažina norą stengtis, antroji pernelyg spaudžia
vaiką ir dėl šio spaudimo vaikas gali apskritai atsisakyti ruošti namų darbus.
Abi pozicijos išryškėja tada, kai santykiai tarp tėvų ir mokytojo bei mokyklos
apskritai nėra normalūs, grįsti pasitikėjimu.

Psichologai pataria daugiau bendradarbiauti su mokytojais. Jei turite klausimų,
susijusių su namų darbų ruošimu, aptarkite juos. Metodikos keičiasi labai
greitai ir jūsų vaikas be jokios abejonės mokosi jau ne pagal tas programas,
pagal kurias teko mokytis jums. Mokytojas gali pateikti tikslių patarimų.

Ar verta reikalauti, kad mokinys pats klasėje išsiaiškintų neaiškius klausimus?
Vaikai dažnai nežino kaip paprašyti mokytojo paaiškinti, nemoka suformuluoti kas
būtent jiems neaišku. Vaiką reikia specialiai to mokyti ir tai – tėvų užduotis.

Ar reikalingos papildomos užduotys?

Kartais pabaigus privalomuosius namų darbus, gali atrodyti naudinga vaikui
pasiūlyti vieną kitą papildomą klausimą temos užtvirtinimui. Kad šie klausimai
nebūtų vertinami kaip bausmė, paaiškinkite jam: „Tau buvo nelengva įveikti šią
užduotį. Pabandyk pasitikrinimui išspręsti dar vieną, kad mokykloje labiau
savimi pasitikėtum ir jaustumeis laisviau“.

Dar efektyviau pasiūlyti sūnui ar dukrai praktinį įgytų žinių pritaikymą žaidimo
forma. Pavyzdžiui, išsprendus matematikos užduotėlę, galima perskaityti
kulinarinį receptą ir suskaičiuoti reikalingų produktų kiekį, o parašius
diktantą kai kurių žodžių reikšmių paieškoti internete ar žodyne. Iš vaiko
reikalauti pernelyg daug – tiesus kelias vaikui įskiepyti pasibjaurėjimą
mokslais.