Nuo rugsėjo 1 dienos natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvoje tvarka bus paprastesnė. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu vandens pripažinimo natūraliu mineraliniu procedūra maksimaliai sutrumpinta, nustatyta natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje protokolo patikslinimo, dublikato išdavimo tvarka. Natūralų mineralinį vandenį pripažįsta Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Pakeitimais siekiama patikslinti natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvoje tvarką.

Kaip sakė Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos skyriaus vedėjos pavaduotoja Ilona Dulytė, įsakymo „Dėl Natūralaus mineralinio vandens oficialiojo pripažinimo Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ bei higienos normos „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ pakeitimuose daug dėmesio skirta tam, kad vandens pripažinimo mineraliniu procedūra būtų aiški, paprasta ir skaidri. Pavyzdžiui, vienai iš esminių natūralaus mineralinio vandens savybių – vandens sudėties stabilumui – pagrįsti iki šiol reikėdavo per dvejus metus vieną kartą per mėnesį atlikti požeminio vandens tyrimus ir tik po to, jeigu neatsiranda vandens sudėties pokyčių, verslininkai galėjo siekti, kad natūralus mineralinis vanduo būtų įteisintas.
Dabar, Lietuvos geologijos tarnybos siūlymu, natūralaus mineralinio vandens oficialiojo pripažinimo Lietuvos Respublikoje nuostatų pakeitime nustatyta, kad požeminio vandens tyrimų trukmė ir apimtis priklauso nuo konkrečių požeminio vandens formavimosi sąlygų. Tais atvejais, kai natūraliu mineraliniu vandeniu siekiama pripažinti požeminį vandenį iš gerai apsaugotų požeminio vandens telkinių, tyrimų trukmė dabar gali sutrumpėti iki vieno mėnesio. Jei požeminio vandens telkinys yra hidroinjekcinis ir hidrochemiškai nevienalytis, tyrimai užtruks ne trumpiau kaip 3 mėnesius.
„Tais atvejais, kai siekiama pripažinti natūraliu mineraliniu vandeniu požeminį vandenį iš neapsaugoto požeminio vandens telkinio, tokį vandenį stebėjus kas mėnesį dvejus metus ir įrodžius, kad vandens sudėtis išlieka pastovi, neveikiama sezoninių svyravimų ir, be abejo, nenustatyta antropogeninės taršos požymių, jis galėtų būti pripažintas natūraliu mineraliniu vandeniu“, – sako Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos Leidimų ir licencijavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Ilona Drulytė.
Dokumentuose numatyta, kad už natūralaus mineralinio vandens pripažinimo protokolo išdavimą bus imama valstybės rinkliava. Iki šiol pareiškėjai už atliktą darbą ekspertizę atlikusiai įstaigai – Respublikiniam mitybos centrui – apmokėdavo pagal sutartį.
Pripažinto natūralaus mineralinio vandens sąrašas skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jį galima surasti ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.vvspt.lt

Česlovas Iškauskas, vyr. specialistas ryšiams su visuomene,
ceslovas@vvspt.lt , tel. (8 5) 277 8036.