Vyriausybė patvirtino Sveikatos apsaugos ministerijos parengtą Valstybinę pasirengimo gripo pandemijai programą. Ji skirta mažinti galimos gripo pandemijos keliamą žalą visuomenės sveikatai ir socialinius bei ekonominius šalies nuostolius.

Pagrindiniai Valstybinės pasirengimo gripo pandemijai programos uždaviniai – pasirengti galimai gripo pandemijai, stiprinti gripo epidemiologinę priežiūrą. Programoje nurodyti pasirengimo gripo pandemijai principai, požymiai, pagrindinės poveikio kryptys, etapai ir lygiai. Nustatyti situacijos stebėjimo ir vertinimo kriterijai, epidemiologinės priežiūros, skiepijimo nuo gripo, antivirusinių vaistų atsargų kaupimo bei jų naudojimo tvarkos. Taip pat numatytos gripo prevencijos priemonės, visuomenės informavimas.

Programos priemonių plane 2008–2009 m. numatyta, kaip pasirengti kritinei situacijai, gerinti susirgimų, sukeltų gripo ir pandeminio gripo viruso, nustatymą, užkirsti kelią gyventojų panikai, mažinti socialinius bei ekonominius nuostolius. Gripo pandemijos priemones numatoma vykdyti trimis lygiais: valstybės, apskričių ir savivaldybių. Valstybinio pasirengimo gripo pandemijai plano įgyvendinimui ir koordinavimui siūloma sudaryti Valstybinį gripo pandemijos komitetą bei mokslinių ekspertų grupę.

Sveikatos apsaugos ministerija ir jos įgaliotos institucijos nuolat keičiasi gripo epidemiologinės priežiūros bei pasirengimo gripo pandemijai moksliniais įrodymais pagrįstais duomenimis ir informacija su Pasaulio sveikatos organizacija, Europos Komisija, Europos ligų profilaktikos ir kontrolės centru, kitomis institucijomis bei organizacijomis, kaimyninėmis valstybėmis. Apie susidariusią nepalankią situaciją ir numatomus veiksmus šalyje dėl susirgimų, sukeltų gripo viruso, ministerija praneša Europos Komisijai, kitoms ES valstybėms per išankstinio įspėjimo ir reagavimo sistemą, kurios nuolatinę veiklą užtikrina Ekstremalių sveikatai situacijų centras bei Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Pandeminis gripas – tai gripo rūšis, atsirandanti kas keletą dešimtmečių ir sparčiai išplintanti daugelyje pasaulio valstybių bei regionų. Pandeminio gripo simptomai panašūs į „įprasto“ gripo simptomus, bet dažniausiai yra stipresni. Per pastarąjį šimtmetį kilo trys gripo pandemijos (1918–1919 m., 1957–1958 m., 1968–1969 m.). Mokslininkai prognozuoja gripo pandemiją. Tai kelia pagrįstą žmonių nerimą.

Tikimasi, kad, įgyvendinus šią programą, bus pasiektas tarpžinybinis koordinuotas pasirengimas gripo pandemijai ir sumažintas gripo pandemijos neigiamas poveikis visuomenės sveikatai. Stiprinant gripo epidemiologinę priežiūrą šalyje, bus plėtojamas bendradarbiavimas tarp tarnybų, būtinų viešajam saugumui ir visuomenės būtinųjų poreikių užtikrinti.