Šių metų lapkričio 16 d. Vilniuje vyko Sveikatos apsaugos ministerijos organizuota Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje ketvirtoji metinė konferencija. Renginyje dalyvavo Lietuvos sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas, Estijos sveikatos ir socialinių reikalų ministrė Maret Maripuu, Norvegijos sveikatos ir socialinių reikalų viceministrė Rigmor Aasrud, kiti aukšti Šiaurės matmens šalių partnerių pareigūnai, tarptautinių organizacijų ir Europos Komisijos atstovai. Aptarti aktualūs sveikatos ir saugos darbe klausimai, partnerystės veikla bei ateities planai.

Konferencijai pirmininkavęs ir jos dalyvius pasveikinęs sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas pabrėžė: „Partnerystė – reikšmingas politinis instrumentas, skirtas darniai regiono plėtrai. Šiaurės matmens politika padeda atkreipti dėmesį į Šiaurės Europos ir Šiaurės vakarų Rusijos (taip pat ir Kaliningrado srities) reikmes bei skatina efektyvesnį bendrų regioninių problemų, ypač sveikatos srityje, sprendimą“. Dėkodamas visiems partneriams už didelį indėlį vystant šį regioninį bendradarbiavimą, ministras pažymėjo, kad tik aktyvi partnerystė yra veiksminga. „Esu tvirtai įsitikinęs, kad pasibaigus mūsų pirmininkavimo šiai iniciatyvai dvejų metų periodui ir toliau vieningai spręsime svarbius ligų prevencijos bei sveikos gyvensenos ugdymo klausimus regione“, – teigė R. Turčinskas.

Svarbiausias konferencijos pasiekimas – bendros partnerystės strategijos „Sveikata ir sauga darbe“ patvirtinimas. Šio partnerystės ekspertų grupės sukurto ir lapkričio 15 d. vykusiame regiono aukščiausio lygio partnerystės ekspertų konferencijoje-forume „Sveikas gyvenimas – sveika darbo vieta“ pristatyto dokumento tikslas – mažinti sergamumą neinfekcinėmis ligomis ir gerinti vyrų bei moterų darbo aplinką, stiprinti visuomenės sveikatą.

Apibendrinant partnerystės, kaip tarptautinės iniciatyvos, veiklą, įvertinti pasiekimai ir aptartas tolesnis bendradarbiavimas pagal pasirinktas veiklos kryptis. Ši konferencija vainikavo Lietuvos pirmininkavimo 2006–2007 m. Šiaurės matmens partnerystei visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje laikotarpį. Pažymėta, kad Sveikatos apsaugos ministerijai sėkmingai koordinuojant regiono bendradarbiavimą, pasiekti reikšmingi rezultatai. Lietuva įgijo tarptautinį pripažinimą, suaktyvino visų partnerystės institucijų veiklą, atnaujino sekretoriato Stokholme darbą, priėmė naują partnerystės narį – Baltijos jūros valstybių subregioninio bendradarbiavimo organizaciją. Partnerystės ekspertų grupių veikloje aktyviau pradėjo dalyvauti Europos Komisijos, Rusijos Federacijos ekspertai.

Vieningu sprendimu, pirmininkauti partnerystei 2008-2009 m. išrinkta Norvegija, o ją pavaduojančia šalimi – Rusija. Norvegijos sveikatos ir socialinių reikalų viceministrės Rigmor Aasrud teigimu, Norvegija jaučia didelę atsakomybę, perimdama iš Lietuvos rankų pirmininkavimo vairą. „Tęsime visas Lietuvos įgyvendintas Šiaurės matmens politikos iniciatyvas, stiprindami tiek partnerystės narių, tiek viso regiono saugą ir sveikatą“, – sakė Rigmor Aasrud.

Patvirtintas bendros partnerių veiklos 2008 m. planas. Konferencijos metu pristatyta internetinė Šiaurės matmens projektų duomenų bazė, kuri bus naudinga organizacijoms, įstaigoms ir specialistams. Joje organizacijos ir asmenys galės skelbti savo vykdomus ar įvykdytus projektus (daugiau informacijos – www.ndphs.org/?database).

Naujos Šiaurės matmens politikos gairės buvo suformuotos Europos Komisijos, Rusijos Federacijos, Norvegijos Karalystės ir Islandijos Respublikos viršūnių susitikime Helsinkyje 2006 m. lapkričio 24 d., kai buvo patvirtintas bazinis dokumentas ir priimta politinė Deklaracija. Baziniame dokumente pabrėžiama, kad Šiaurės matmens politika, buvusi Europos Sąjungos užsienio politikos dalimi, keičiama nauja, bendra Europos Sąjungos, Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės ir Rusijos Federacijos, kaip lygiaverčių partnerių, bendradarbiavimo politika.

Deklaracija, kurioje visuomenės sveikata bei socialinė gerovė yra įtraukta tarp šešių prioritetinių veiklos sričių, įsigaliojo nuo 2007 m. sausio 1 d. Pastarojoje akcentuojamas partnerystės, kaip praktinio bendradarbiavimo instrumento, vaidmuo, sprendžiant ligų prevencijos ir sveikos gyvensenos ugdymo klausimus regione.

Partneryst4s veikloje dalyvauja 9 tarptautinės organizacijos: Pasaulio sveikatos organizacija, Europos Komisija, Tarptautinė migracijos organizacija, UNAIDS, Baltijos jūros valstybių taryba, Šiaurės Ministrų Taryba, Barenco Euro-Arktikos regiono taryba, Tarptautinė darbo organizacija, Baltijos jūros valstybių subregioninio bendradarbiavimo institucija.

Visa informacija apie partnerystę – http://www.ndphs.org/

Daugiau informacijos:
Viktoras Meižis
SAM Užsienio ryšių skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 266 1420
viktoras.meizis@sam.lt