Pratęstas valstybės apmokamo sergančiųjų vaistams atsparios tuberkuliozės forma gydymo stacionare terminas. Iki šiol šią lygą gydyti stacionare buvo galima ne ilgiau kaip 90 dienų. Šis terminas sveikatos apsaugos ministro Rimvydo Turčinsko įsakymu pailgintas iki 180 dienų, o nustatytais atvejais – iki 24 mėnesių. Tuo siekiama apsaugoti šalies gyventojus nuo pavojingos užkrečiamosios ligos – tuberkuliozės – plitimo ir užtikrinti nepertraukiamą šia liga sergančiųjų sveikatos priežiūrą.

Sveikatos apsaugos ministro Rimvydo Turčinsko įsakymu patikslintas vaikų ir suaugusiųjų tuberkuliozės stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų aprašymas ir jų teikimo reikalavimų tvarka. Nustatyta, kad sergantieji dauginio atsparumo vaistams tuberkulioze intensyvios fazės metu stacionare galės būti gydomi iki 180 dienų. Jei bakteriologiniais tyrimais tuberkuliozės mikobakterijos bus nustatomos po 180 d. ir nebus galimybės užtikrinti ambulatorinį kontroliuojamą gydymą, stacionare gydymas gali būti pratęsiamas iki 24 mėn. Tai atlikti numatyta gydytojų konsultacinės komisijos sprendimu, suderinus su teritorine ligonių kasa.

Teisės aktas parengtas vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijomis ir atsižvelgiant į tai, kad daugumai tuberkulioze sergančių pacientų negalima užtikrinti kontroliuojamo ambulatorinio gydymo.

Vykdant Valstybinę tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programą nuo 1998 m. Lietuvoje pradėta diegti pagal PSO rekomendacijas parengtą tiesiogiai kontroliuojamo tuberkuliozės gydymo strategiją. Ji pripažintą kaip viena efektyviausių kovos su tuberkulioze (TB) priemonių. Sėkmingai įgyvendinant įvairias TB profilaktikos ir kontrolės programas bei priemones, sergamumo šia infekcine liga ir mirtingumo nuo jos keliamų sveikatai komplikacijų rodikliai mūsų šalyje sumažėjo.

1998 m. Lietuvoje buvo didžiausias sergamumas tuberkulioze per pastarąjį dešimtmetį: 85,7 atvejai – 100000 gyventojų (absoliučiais skaičiais – 3176 ligonių). 2006 m. šie rodikliai sumažėjo iki 69,5 sergančiųjų TB 100000 gyventojų (2371 pacientų). Tuberkulioze sergančių vaikų skaičius Lietuvoje sumažėjo nuo 212 (1998 m.) iki 138 (2006 m.).

Nepaisant mažėjančių sergamumo tuberkulioze rodyklių, šis infekcinis susirgimas vis dar lieka rimta visuomenės sveikatos problema. Ypač didelį susirūpinimą Lietuvos sveikatos sistemos specialistams kelia tai, kad mūsų šalis – viena pirmaujančių Europoje pagal sergamumą vaistams atsparia tuberkulioze. Pagrindinės atsparios tuberkuliozės plitimo priežastys – sergančiųjų gydymo režimo pažeidimai, nutrauktas gydymas. Sergantiesiems vaistams atsparia tuberkulioze pacientams sudėtinga užtikrinti kontroliuojamą ambulatorinį gydymą, kadangi dažniausiai jie neturi pastovios gyvenamosios vietos, piktnaudžiauja alkoholiu ir kt.

SAM Ryšių su visuomene skyrius
Natalja Keturkienė
Tel. (8 5) 266 14 11,
natalja.keturkiene@sam.lt,
www.sam.lt