Šiandien prezidentūroje pristatoma Sveikatos sistemos plėtros 2007-2015 metams metmenų projektas. Šiame dokumente analizuojamos pastarųjų metų sveikatos apsaugos problemos, jas lemiančios priežastys, teikiami siūlymai sistemos tobulinimui. Numatyti svarbiausi uždaviniai – papildomo sveikatos draudimo iki 2008 m. pradžios įvedimas, rezidentūros organizavimo modelio pakeitimas, sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas į rajonus, privačių gydymo įstaigų sektoriaus plėtra, medikų atlyginimų didinimas ir kt.

Tolesnės sveikatos sistemos plėtros 2007–2015 m. metmenys – strateginis sveikatos sistemos plėtros dokumentas, kuriame išdėstytos pagrindinės Lietuvos sveikatos sistemos raidos kryptys, jų įgyvendinimo strategija. Dokumento tikslas – inicijuoti konkrečius veiksmus, kad būtų išspręstos specialistų išskirtos esminės sveikatos sistemos problemos.

„Darbo grupė, kuri rengė šiuos metmenis, apklausė daugiau nei 300 sveikatos priežiūros įstaigų bei specialistų, kurie įvardino aktualiausias sveikatos sistemos problemas, siūlė galimus sprendimo būdus. Kartu atsižvelgta į Prezidentūros, Seimo sveikatos reikalų komiteto pasiūlymus“, – sako Rimvydas Turčinskas, Sveikatos apsaugos ministras. Ministras teigia, kad pagrindinės išskirtos problemos – atsainus visuomenės požiūris į sveikatą, nepakankama paslaugų kokybė ir prieinamumas, nepakankamai efektyvi sveikatos priežiūros organizavimo sistema.

Tarp pasiūlymų ir papildomas sveikatos draudimas, ir medikų atlyginimų didinimas
Vienas iš projekto siūlymų – nuo 2008 m. įdiegti papildomojo sveikatos draudimo modelį, nustatant šio draudimo objektą. Dar vienas sprendimas, kuris susijęs su privačių sveikatos priežiūros paslaugų sektoriumi – parengti vieningą sutarčių su sveikatos priežiūros įstaigomis pasirašymo tvarką, kas užtikrins privačias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų plėtrą ir medicinos paslaugų prieinamumo didinimą. Be to, pirmą kartą numatoma nuolat stebint pacientų eilių būklę visose šalies sveikatos priežiūros įstaigose informuoti apie tai gyventojus ir rengti priemonių planą šių eilių mažinimui.

„Kartu numatome padidinti kaimo vietovėse dirbančių šeimos gydytojų bei specialistų darbo įkainius, skatinti savivaldybes rasti būdus ir priemones, kaip pritraukti trūkstamus sveikatos priežiūros specialistus į rajonus. Siūlomos priemonės yra socialinė pagalba atvykstantiems specialistams, lengvatinės vartojamosios paskolos bei aprūpinimas būstu. Tolygesnį gydytojų pasiskirstymą rajonuose padės spręsti ir numatomas praplėsti rezidentūros bazių skaičius“, – sako R. Turčinskas.

Priėmus politinį sprendimą dėl Tolesnės sveikatos sistemos plėtros 2007−2015 metų metmenų projekto, per 6 mėnesius rengiamasi sudaryti priemonių įgyvendinimo planą dvejiems metams.

Sveikatos sistemos plėtros 2007–2015 metų metmenų projektą rengė Sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta darbo grupė, kurioje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Seimo Sveikatos reikalų komiteto ir Žmogaus teisių komiteto, Vyriausybės kanceliarijos, Nacionalinės sveikatos tarybos, Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės ligonių kasos prie SAM ir teritorinių ligonių kasų, Lietuvos laisvosios rinkos instituto, Privačių medicinos įstaigų asociacijos, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, akademinės bendruomenės atstovai ir pasitelkti ekspertai.

Projekto tekstas skelbiamas Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje
http://www.sam.lt/lt/main/veikla/sveikatos_prieziuros .

Daugiau informacijos teirautis: Renata Grikšelytė, Sveikatos apsaugos ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja, tel. (5) 266 14 13, mob. 869853398, e. paštas: renata.grikselyte@sam.lt