Tyrimo, pradėto 2009 metais, rezultatai verčia abejoti PPI vartojimo saugumu. Tyrimo rezultatai rodo, kad nepertraukiamas PPI vartojimas gali apsunkinti su skrandžio rūgštingumu susijusius simptomus, nors PPI terapija yra skiriama būtent šių simptomų gydymui. (Reimer C Protonų pompos inhibitorių terapija sukelia su skrandžio rūgštingumu susijusius simptomus sveikiems tyrimo savanoriams po terapijos nutraukimo. Gastroenterologija 2009; 137:80-87). (Reimer C et al. Proton Pump Inhibitor Therapy Induces Acid-Related  Symptoms in Healthy Volunteers after Withdrawal of Therapy. Gastroenterology 2009; 137: 80- 87)

 

Britų nacionaliniame farmacijos vadove (British National Formulary) teigiama, kad rikošetinė rūgšties hipersekrecija ir užsitęsusi dispepsija/4503″>dispepsija gali pasireikšti nutraukus tęstinę protonų pompos inhibitorių (PPI) terapiją. Medikams yra primenama, kad PPI turi būti skiriamas esant tinkamoms indikacijoms ir mažiausiomis efektyviomis dozėmis bei trumpiausiam vartojimo periodui. Taip pat pabrėžiama, kad ilgesnė PPI terapija turi būti periodiškai persvarstoma, peržiūrima.