Pasaulinė psichikos sveikatos diena – tai dar vienas priminimas, paraginimas ir galimybė mums visiems įsigilinti į psichikos sveikatos problemas ir atsigręžti į tuos, kuriems labiausiai reikia mūsų pagalbos.Šiuo jau tradiciniu renginiu skelbiami labiausiai rūpimi psichikos sveikatos priežiūros aspektai. Pasaulio psichikos sveikatos federacija (PPSF) kasmet nuo 1992 metų pateikia šiai dienai skirtą šūkį. Šiais metais pabrėžiama: PSICHIKOS SVEIKATAI – PASAULINĘ SVARBĄ: plėskime veiklą ir ginkime kiekvieno piliečio teises. Nors XXI amžiuje psichikos sveikata pripažinta esmine ir neatskiriama bendros sveikatos dalimi, daugelyje šalių psichikos sveikatos priežiūrai tenka mažiau nei 1% bendro sveikatos apsaugos biudžeto.

Psichikos sveikatos sutrikimų turi beveik 12% žmonijos – maždaug 450-čiai milijonų arba kas aštuntam gyventojui reikalinga psichiatro konsultacija ir pagalba. Psichikos sveikatos sutrikimų yra visose šalyse, kultūrose, amžiaus grupėse ir socialiniuose-ekonominiuose sluoksniuose. Tad kodėl psichikos ligoms gydyti, psichikos sveikatos priežiūrai ir psichikos sveikatai stiprinti neskiriama tiek dėmesio ir lėšų, kiek iki šiol buvo skiriama kitiems sveikatos sutrikimams ir jų problemoms spręsti? Gal čia galėtų pagelbėti informacijos sklaida, kad į psichikos sveikatą ir ligas būtų žiūrima gana rimtai, o šių problemų turintieji gautų reikiamą dėmesį, paramą ir paslaugas?!

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, ši diena pažymima įvairiomis iniciatyvomis: rengiamos konferencijos, apskritojo stalo diskusijos tema "Psichikos sveikata – mūsų uždavinys", siekiant išanalizuoti kaip apskrityse bei savivaldybėse planuojama įgyvendinti Psichikos sveikatos strategiją, kokias paslaugas numatoma organizuoti ir teikti psichikos ligomis sergantiems neįgaliesiems bei jų šeimų nariams. Diskusijos bus rengiamos visose apskrityse. Parodų salėse pristatomos psichikos sutrikimų turinčių asmenų darbų parodos, bažnyčiose aukojamos Šv. mišios. Šią dieną organizuojamuose renginiuose kviečiami dalyvauti ne tik pacientai ir psichikos sveikatos specialistai, bet ir visa plačioji visuomenė.
 

Šaltinis: Visa farmacinė ir medicininė informacija specialistams IMED