Sveikatos apsaugos ministerijos Ekonominės veiklos kontrolės skyrius kartu su apskričių gydytojais šių metų vasario – gegužės mėn. kiekvienoje apskrityje surengė paskaitas-seminarus korupcijos prevencijos bei korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo klausimais. Renginiai buvo skirti asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams bei asmenims, atsakingiems už korupcijos prevenciją ir kontrolę. Mokymai rengti įgyvendinant korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programą.

Paskaitų-seminarų tema – „Korupcija, jos prevencija sveikatos sistemoje. Korupcijos tikimybės pasireiškimo nustatymas, motyvuotų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės parengimas ir pateikimas“. Paskaitas-seminarus apskrityse vedė Sveikatos apsaugos ministerijos Ekonominės veiklos kontrolės skyriaus vedėjas Juozas Vytautas Šveikauskas ir vyriausiasis specialistas Vidmantas Eigėlis. Renginių dalyviai buvo supažindinami su korupcijos prevenciją bei korupcijos pasireiškimo nustatymą reglamentuojančiais teisės aktais, buvo atliekamos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo praktinės užduotys.

Pagal korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos priemonių 2006–2007 m. planą asmens sveikatos priežiūros įstaigos šių metų III ketvirtį turės atlikti korupcijos pasireiškimo savo įstaigose tikimybės nustatymą ir motyvuotas išvadas Sveikatos apsaugos ministerijai pateikti 2007 m. spalio mėn.

Daugiau informacijos:
SAM Ekonominės veiklos kontrolės skyrius
Tel. (8 5) 260 47 08

SAM Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 266 14 11
natalja.keturkiene@sam.lt
www.sam.lt