Sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas bei Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė patvirtino naują Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašą. Šiuo projektu siekiama pagerinti slaugos ir socialinių paslaugų koordinavimą savivaldybėse, gerinti skirtingų institucijų, teikiančių slaugos ar socialinės globos paslaugas asmeniui, bendradarbiavimą. Patvirtinus naują tvarką pacientas nuolat gaus kompleksinę slaugos ir socialinių paslaugų specialistų pagalbą ir priežiūrą arčiau jo gyvenamosios vietos. Tai pirmasis žingsnis link integruotos sveikatos priežiūros.

„Slaugos ir socialinių paslaugų teikimo tikslas – sudaryti palankias sąlygas žmogui kuo ilgiau savarankiškai ir pilnavertiškai gyventi bendruomenėje, namuose. Nauja tvarka leis teikti socialines ir slaugos paslaugas ten, kur žmogus gyvena, apsaugoti pacientus nuo ligų paūmėjimų ar progresavimo. Kartu tai pagerins slaugos ir socialinių paslaugų prieinamumą“, – sako sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas.

Ilgalaikę priežiūrą, kurią teiks slaugos ir socialinių paslaugų tiekėjai, sudaro iš asmens, kurio liga ar sveikatos būklė dažnai paūmėja ir paūmėjimo metu kelia pavojų jo paties ar aplinkinių sveikatai arba gyvybei, slaugos ir socialinių paslaugų poreikių nustatymo, teikimo, vertinimo ir paramos. Ta pati komanda teiks paslaugas ne tik pacientams, bet ir jo šeimos nariams, pvz., mokys pagrindinių slaugos įgūdžių, konsultuos dėl kitų slaugos ir socialinių paslaugų.

Minėtąsias paslaugas gaus vaikai bei suaugusieji su negalia, senyvo amžiaus žmonės, asmenys, kuriems būtinos paliatyviosios pagalbos paslaugos bei asmenys, kurių susirgimai yra lėtiniai ir tęsiasi visą gyvenimą. Į šių paslaugų teikimą įtraukiama ir ligonio šeima, artimiausi žmonės. Rengiant ilgalaikės priežiūros planą bus atsižvelgiama į šeimos finansinę situaciją, su paciento šeimos nariais aptariamos aktualios ir galimos problemos bei slaugos poreikiai. Socialiniai darbuotojai teiks ir organizuos socialines paslaugas, tarpininkaus, patars, pagal galimybes atstovaus asmens interesams.

Už specialistų komandų sudarymą bus atsakingos savivaldybės

Už ilgalaikės priežiūros paslaugų organizavimą, specialistų komandos sudarymą bus atsakingos savivaldybės. Jos rengs ir patvirtins bendradarbiavimo tarp įstaigų, įmonių ir organizacijų sutarčių sudarymo ir šių paslaugų teikimo tvarkos aprašą. Paslaugas teiks komanda, kurią sudarys bendruomenės slaugytojas ir (ar) psichikos sveikatos slaugytojas, socialinis darbuotojas, jų padėjėjai.

Slaugytojai ir socialiniai darbuotojai dalinsis informacija apie paciento slaugos ir socialinius poreikius, funkcijų ir atsakomybės pasidalinimą, atsižvelgiant į paciento poreikius, bus sudarytas bendras ilgalaikės priežiūros planas konkrečiam asmeniui. Savivaldybė prižiūrės tokio plano įgyvendinimą.

Naujosios tvarkos projektas buvo derinamas su Lietuvos slaugos specialistų organizacija, Lietuvos savivaldybių asociacija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, į pateiktas pastabas maksimaliai atsižvelgta. 2007 m. birželio 12 d. aprašo projektas pristatytas Lietuvos apskričių ir savivaldybių gydytojų susitikime, vykusiame Sveikatos apsaugos ministerijoje.

Daugiau informacijos teirautis:
Vaiva Žostautaitė, Ryšių su visuomene skyrius, Sveikatos apsaugos ministerija, tel. (5) 266 14 08, e. pastas: vaiva.zostautaite@sam.lt