Labirintitas

Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

Ligos priežastys ir rizikos veiksniai

Ligos simptomai ir požymiai

Ligos gydytojas diagnozuoja apklausęs ligonį, jį ištyręs, atlikęs reikiamus tyrimus

Ligos gydymas

Ligos esmė


Labirintitas

Apibūdinimas
Labirintitas – tai vestibiulinio aparato (labirinto) uždegimas ar funkcijos sutrikimas.


Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

Vestibiulinis aparatas tai susisiekiančių ertmių ir vamzdelių sistema užpildyta skysčiu vidurinėje ausyje. Vamzdeliuose, kurie išsidėstę trimis pagrindinėmis kryptimis, esti receptorinių ląstelių, kurios judant skysčiui tam tikra kryptimi sujaudinamos ir taip mes orientuojamės erdvėje. Maišeliuose esti receptoriai, kurie leidžia suvokti pagreitėjimą, kilimą aukštyn ar žemyn. Anatomiškai ši sistema labai susijusi su vidurine ausimi, todėl bet koks procesas gali lengvai išplisti į ausies dalis.

Dažniausiai pažeidžiami asmenys
Gali būti, bet kokiame amžiuje, tačiau dažniau serga perkopę ketvirtą dešimtį. Moterys serga dažniau nei vyrai santykiu 2:1. Nėra labai dažna liga.


Ligos priežastys ir rizikos veiksniai

Bakterinis, pūlingas labirintitas būna nedažnai, dažniau kaip komplikacija vidurinės ausies uždegimo. Daugiau kaip pusės labirintitų priežastis neaiški, kitos priežastys yra trauma, virusinis nervo pakenkimas, kraujotakos sutrikimai, menjero liga, nervų sistemos augliai. Manoma kad liga vystosi pažeidus pusratinius kanalus, sutrikus skysčio tekėjimui ar pažeidus pačius receptorius ar nervus. Viena iš ligos teorijų yra kad ant receptorių susikaupia kalcifikatų, kurie juos spaudžia ir sukelia sutrikusį jutimą.


Ligos simptomai ir požymiai

Dauguma labirintitų išgyja patys, tačiau liga gali tapti lėtine. Dažnai žmonės esti persirgę virusine infekcija. Pasireiškia galvos svaigimo sindromu. Šis sindromas pasireiškia galvos ar kūno sukimusi, pusiausvyros sutrikimais. Jį gali lydėti pykinimas, vėmimas, bendras negalavimas. Galvos svaigimas yra subjektyvus pojūtis ir gali būti suvokiamas aplinkos judėjimas, nestabilumas, sunkiais atvejais suvokiamas kaip sukimasis aplink. Pacientai sergantys labirintitu patiria trumpus (<1min) galvos svaigimo epizodus, kai keičia galvos ar kūno padėtį, pavyzdžiui versdamasis lovoje, siekiant ko nors aukštai ir užvertus galvą, keliantis nuo kėdės ar lovos.
Šių trumpų epizodų metu sutrinka ir klausa, tačiau gali užtrukti ir ilgiau, dažniausiai skundžiamasi ūžimu, spengimu ausyje. Klausos sutrikimai būdingi labirintitui, menjero ligai, tačiau nebūdingi paroksizminiam galvos svaiguliui, ar vestibuliariniam neuronitui.


Ligos gydytojas diagnozuoja apklausęs ligonį, jį ištyręs, atlikęs reikiamus tyrimus


Atliekamas neurologinis ištyrimas. Ištiriama klausa – nustatomas girdos slenkstis, tolimiausias atstumas iš kurio sakant žodžius dar girdima, otoskopu apžiūrimas ausies būgnelis ar nėra uždegimo požymių, taip atmetant patologiją klausos. Jei esti klausos susilpnėjimas ar asimetrija tai nebūdinga labirintitui.
Ištiriami galviniai nervai, nesant jų pažeidimui galima įtarti labirintitą iš klinikos, esant jie gali sukelti simptomus panašius į labirintito.
Ištiriama pusiausvyra. Tam yra keli specifiniai tyrimai: Nyleno – Birinio manevras (), Hallpike manevras. Jų rezultatai tokie patys. Vertinama šių manevrų metu atsiradę simptomai – galvos svaigulys, pykinimas, vėmimas, bendras silpnumas. Jie mažėja atliekant kuo daugiau šių manevrų. Pasireiškia nistagmas, dažniausiai rotacinis ar horizontalus.
Laboratoriniai tyrimai paprastai neinformatyvūs, infekcinio labirintito atveju būna padidėję uždegiminiai kraujo rodikliai, jei susijęs su meningitu smegenų skysčio uždegiminė reakcija.
Instrumentiniai tyrimai atliekami retai, magnetinis rezonansas nurodo padidėjusias vestibuliarinio aparato dalis.
Kiti tyrimai : elektronistagmografija, kalorimetrija, audiograma.


Ligos gydymas

Pirmiausiai gydyti jį sukėlusia ligą. Ūmaus priepuolio metu pacientui reikia gulėti užsimerkus kol praeis. Ilsėtis, gerti daug skysčių.
Medikamentinis gydymas – antihistamininiai , anticholinerginiai, benzodiazepinai , fenotiazinai, monoaminoerginiai.
Jei užtrunka ilgiau fizioterapinės procedūros, reabiltacija.
Paprastai prognozė gera, pasveikstama visiškai, tačiau jei esti kitos priežastys simptomai nepraeina.


Ligos esmė

Galvos svaigimo epizodai.
Pykinimas.
Vėmimas.
Pusiausvyros sutrikimai.

 

Žymos: amžiujeanatomiškaianticholinerginiaiantihistamininiaiaparatasaparatoaparato dalisaparato dalis kitiapibūdinimasapibūdinimas labirintitasapklausęsaplinkapžiūrimasapžiūrimas ausiesapžiūrimas ausies būgnelisasimetrijaasmenysatliekamasatliekantatlikęsatmetantatmetant patologiją klausosatsiradęatsiradę simptomaiatsiradę simptomai galvosatstumasatvejais suvokiamasatvejais suvokiamas sukimasisatvejuaudiogramaaudiograma ligosaudiograma ligos gydymasaugliaiaukštaiaukštynausiesausies būgnelisausies būgnelis uždegimoausies dalisausies dalis pažeidžiamiausies uždegimoausies uždegimo pusėsausimiausyjeausyje klausosausyje klausos sutrikimaibakterinisbakterinis pūlingas labirintitasbendrasbendras negalavimas galvosbendras silpnumasbenzodiazepinaibiriniobūdingibūdingi labirintitui menjerobūgnelisbūgnelis uždegimobūgnelis uždegimo požymiųdalis kitidalis kiti tyrimaidalis ligosdalis ligos priežastysdalis pažeidžiamidalis pažeidžiami asmenysdalis vestibiulinisdalis vestibiulinis aparatasdaugumadauguma labirintitųdauguma labirintitų išgyjadažnadažna liga ligosdažniau komplikacijadažniau komplikacija vidurinėsdešimtįdešimtį moterys sergadiagnozuojaelektronistagmografijaepizodaiepizodai pykinimasepizodai pykinimas vėmimasepizodųepizoduserdvėjeerdvėje maišeliuose estiertmiųesmėesmė galvosesmė galvos svaigimoestiesti kitosesti kitos priežastysesti klausosesti klausos susilpnėjimasesti persirgęesti persirgę virusineesti receptoriaiesti receptoriai leidžiafenotiazinaifizioterapinėsfunkcijos sutrikimas ligosgalvągalviniaigalvos kūnogalvos kūno padėtįgalvos kūno sukimusigalvos svaigimasgalvos svaigimo epizodaigalvos svaigimo epizodusgalvos svaiguliuigalvos svaiguliui vestibuliariniamgalvos svaigulysgalvos svaigulys pykinimasgeragirdimagirdosgulėtigydymasgydymas antihistamininiaigydymas antihistamininiai anticholinerginiaigydymas ligosgydymas ligos esmėgydymas pirmiausiaigydymas pirmiausiai gydytigydytojashallpikehallpike manevrashorizontalushorizontalus laboratoriniai tyrimaiilgiau fizioterapinėsilgiau fizioterapinės procedūrosilsėtisinfekcijainfekcinioinfekcinio labirintitoinfekcinio labirintito atvejuinstrumentiniaiinstrumentiniai tyrimaiinstrumentiniai tyrimai atliekamiišgyjaišgyja patys ligaišplistiišsidėstęištiriamaištiriama klausaištiriama klausa nustatomasištiriama pusiausvyraištiriamiištyręsištyrimasištyrimas ištiriama klausaįtartijudantjudėjimasjutimąjutimą ligosjutimą ligos simptomaikalcifikatųkalorimetrijakalorimetrija audiograma ligoskanaluskėdėskeičiakeičia galvoskeičia galvos kūnokelikeliantisketvirtąkilimąkiti tyrimaikiti tyrimai elektronistagmografijakitos priežastyskitos priežastys simptomaiklausaklausa nustatomasklausa nustatomas girdosklausosklausos susilpnėjimasklausos susilpnėjimas asimetrijaklausos sutrikimaiklausos sutrikimai būdingikokiamekokskomplikacijakomplikacija vidurinės ausieskraujotakoskryptimikryptimiskūno dalis ligoskūno dalis vestibiuliniskūno padėtįkūno padėtį pavyzdžiuikūno sukimusikūno sukimusi pusiausvyroslabirintitąlabirintitaslabirintitas apibūdinimas labirintitaslabirintitas nedažnailabirintitas nedažnai dažniaulabirintitolabirintito atvejulabirintito atveju padidėjęlabirintito ištiriamalabirintito ištiriama pusiausvyralabirintitųlabirintitų išgyjalabirintitų išgyja patyslabirintituilabirintitui ištiriamilabirintitui ištiriami galviniailabirintitui menjerolabirintitui menjero ligailabirintolaboratoriniailaboratoriniai tyrimailaboratoriniai tyrimai paprastaileidžialengvailėtine žmonės estiliga ligosligą ligos priežastysliga nervųliga nervų sistemosliga taptiliga tapti lėtineliga vystosiliga vystosi pažeidusligailigonįligos esmėligos esmė galvosligos esmė labirintitasligos gydymasligos gydymas ligosligos gydymas pirmiausiailigos gydytojasligos gydytojas diagnozuojaligos priežastysligos priežastys rizikosligos simptomailigos simptomai požymiailigos teorijųlovojelovoslydėtimagnetinismaišeliuosemaišeliuose estimaišeliuose esti receptoriaimanevrasmanevras hallpike manevrasmanevrųmanevrų atsiradę simptomaimanevrų pasireiškiamanevrų pasireiškia nistagmasmažėjamedikamentinismedikamentinis gydymasmedikamentinis gydymas antihistamininiaimeningitumeningitu smegenų skysčiomenjeromenjero ligamenjero liga nervųmenjero ligaimenjero ligai nebūdingimonoaminoerginiaimoterysmoterys sergamoterys serga dažniauneaiškineaiški kitos priežastysnebūdinganebūdinga labirintituinebūdinga labirintitui ištiriaminebūdinginebūdingi paroksizminiam galvosnedažnainedažnai dažniaunedažnai dažniau komplikacijanegalavimasnegalavimas galvosnegalavimas galvos svaigimasneinformatyvūsneinformatyvūs infekcinio labirintitonepraeinanepraeina ligosnepraeina ligos esmėnervainervonervusnesantnestabilumasneurologinisneuronituineuronitui ligosneuronitui ligos gydytojasnistagmasnurodonustatomasnylenoorganasorientuojamėsotoskopuotoskopu apžiūrimas ausiespacientaipacientuipačiuspadėtįpadidėjępadidėjusiaspadidėjusias vestibuliarinio aparatopagreitėjimąpagrindinėmispakenkimaspanašiuspaprastai prognozėpaprastai prognozė geraparoksizminiamparoksizminiam galvosparoksizminiam galvos svaiguliuipasireiškia galvos kūnopasireiškia nistagmaspasireiškia nistagmas rotacinispasveikstamapatiriapatologijapatologiją klausospatys ligapatys liga taptipatys vertinamapažeidimuipažeiduspažeidus pačiuspažeidus pačius receptoriuspažeidžiamaspažeidžiamiperkopępersirgępirmiausiaipojūtispožymiaipožymiai daugumapožymiai dauguma labirintitųpožymiai ligospožymiai ligos gydytojaspraeispriepuoliopriežastyspriežastys simptomaipriežastys simptomai nepraeinaprocedūrosprocedūros reabiltacija paprastaiprocesasprognozėpūlingaspūlingas labirintitaspūlingas labirintitas nedažnaipusėspusiausvyrapusiausvyrospusiausvyros sutrikimaipusratiniuspykinimaspykinimas vėmimas pusiausvyrosreabiltacijareabiltacija paprastaireabiltacija paprastai prognozėreakcijareakcija instrumentiniai tyrimaireceptoriaireceptoriniųreceptoriusreikiamusreikiamus tyrimus atliekamasreikiamus tyrimus ligosretairezonansasrezultatai tokie patysrizikos veiksniai bakterinisrizikos veiksniai ligosrodikliairotacinissakantsantykiųserga dažniausilpnumassimptomaisimptomai galvossimptomai galvos svaigulyssimptomai nepraeinasimptomai nepraeina ligossimptomai požymiai daugumasimptomai požymiai ligossindromassindromas pasireiškiasindromas pasireiškia galvossindromusistema susijusisistema susijusi vidurineskundžiamasiskysčioskysčio tekėjimui pažeidusskysčio uždegiminėskysčio uždegiminė reakcijaskysčių medikamentinis gydymasskysčiuislenkstissmegenų skysčiosmegenų skysčio uždegiminėspaudžiaspecifiniaispengimuspengimu ausyjespengimu ausyje klausossubjektyvūssujaudinamossukėlusiąsukimasissukimusisunkiaissunkiais atvejais suvokiamassusijusisusikaupiasusilpnėjimassusisiekiančiųsutrikimaisutrikimai būdingisutrikimai būdingi labirintituisutrikimai menjero ligasutrikimaissutrikimassutrikimas ligossutrikimas ligos pažeidžiamassutrikussutrikusisutrikusį jutimą ligossutrinkasuvokiamassuvokiamas sukimasissuvokiamas sukimasis aplinksuvoktisvaigimassvaigimosvaigimo epizodaisvaigimo epizodai pykinimassvaigimo epizodussvaiguliuisvaigulyssvaigulys pykinimassvaigulys pykinimas vėmimastaptitekėjimuitekėjimui pažeidustekėjimui pažeidus pačiusteorijųtikrątokie patystokie patys vertinamatolimiausiastraumątrimistrumputrumpustyrimaityrimai atliekamityrimai atliekami retaityrimai elektronistagmografijatyrimai elektronistagmografija kalorimetrijatyrimai paprastaityrimai paprastai neinformatyvūstyrimustyrimus atliekamastyrimus atliekamas neurologinistyrimus ligostyrimus ligos gydymasūmausuždegimasuždegiminėuždegiminiaiuždegimo požymiųuždegimo požymių atmetantūžimuūžimu spengimu ausyjeužpildytaužsimerkusužtruktiužtrunkaužtrunka ilgiauužtrunka ilgiau fizioterapinėsužvertusvamzdeliuvamzdeliuoseveiksniaiveiksniai bakterinisveiksniai bakterinis pūlingasveiksniai ligosveiksniai ligos simptomaivėmimasvėmimas bendras silpnumasvėmimas pusiausvyrosvėmimas pusiausvyros sutrikimaiversdamasisvertinamavestibiuliniovestibiulinisvestibuliariniamvestibuliariniam neuronitui ligosvestibuliariniovestibuliarinio aparatovestibuliarinio aparato dalisvidurinėvidurinėjevidurinėsvidurinės ausiesvidurinės ausies uždegimovienavirusinėvirusinisvyraivystosižemynžmonės estižmonės esti persirgęžodžius
Anekdotai

archyvas