+1
-0
+1
Nėštumo sukelta hipertenzija ir preeklampsija

Daiva Simanavičiūtė, KMUK Akušerijos ir ginekologijos klinika

Vladas Gintautas, KMUK Akušerijos ir ginekologijos klinika

Regina Mačiulevičienė, KMUK Akušerijos ir ginekologijos klinika

Milda Jaržemskienė, KMUK Akušerijos ir ginekologijos klinika

Audronė Arlauskienė, Vilniaus universiteto Akušerijos ir ginekologijos klinika

Vaiva Galvosienė, Respublikinė Klaipėdos ligoninė

Ona Paškonienė, Panevėžio ligoninė

Margarita Batūrienė, Karoliniškių poliklinika

 

Santrumpos

AKF angiotenziną konvertuojantis fermentas

AKS – arterinis kraujospūdis

MRT magnetinio rezonanso tomografija

HELLP – hemolizės, padidėjusio kepenų fermentų kiekio kraujo serume ir trombocitopenijos sindromas(angl. akronimas – haemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count sindrome – HELLP syndrome)

EKG elektrokardiograma

GOT alanininė aminotransferazė

GPT asparagininė aminotransferazė

KTG – kardiotokograma

LDH laktatdehidrogenazė

NST – nestresinis testas

 

I. NĖŠTUMO SUKELTA HIPERTENZIJA IR PREEKLAMPSIJA

 

1. Apibrėžimas

1.1. Nėščiųjų hipertenzinės būklės (TLK O11-O14) – tai ligo