Klinikinėje praktikoje gydytojams dažnai kyla klausimas, ar vaistų, veikiančių širdies ir kraujagyslių sistemą, vartojimas yra saugus, kaip, pavyzdžiui, antihipertenziniai vaistai, veikia pažinimo funkcijas ar kitas sistemas. Vienas iš pastarojo laikotarpio tyrimų, kuriuo siekta atsakyti į šiuos klausimus, – Zanycal. Tai nedidelis perspektyvusis neatsitiktinių imčių tyrimas, kuriuo vertintas trečios kartos KKB lerkanidipino poveikis vyresnio amžiaus pacientų pažinimo funkcijoms. Jame dalyvavo 295 abiejų lyčių vyresni nei 60 metų pacientai, kuriems diagnozuota I ar II laipsnio arterinė hipertenzija. Stebėsenos pradžioje buvo įvertinta tiriamųjų klinikinė būklė, išmatuotas abiejų kulkšnių perimetras, nustatytos ligonio aukštosios psichikos funkcijos Minimental testu (MMT).

Tiriamieji 2 mėnesius buvo gydomi vien tik 10 mg lerkanidipino doze arba ja kartu su kitais antihipertenziniais vaistais, atsižvelgiant į klinikinę būklę. Po gydymo vėl tirta klinikinė būklė, kartotas MMT. Laikyta, kad antihipertenzinis poveikis pasireiškė, jeigu sistolinis AKS sumažėjo daugiau nei 10 mm Hg ar diastolinis – 5 mm Hg, arba pasiektas tikslinis AKS – mažiau kaip 140/90 mm Hg. Lerkanidipino grupėje antihipertenzinis povei-kis nustatytas 68 proc. pacientų. Sudėtinio gydymo grupėje po 6 mėn. AKS buvo sumažėjęs vidutiniškai 27,5/12,8 mm Hg (p < 0,001). Šalutinis nepageidaujamas poveikis, nežymus kulkšnių patinimas, pasireiškė tik septyniems pacientams (2,6 proc).

Apibendrinus Zanycal tyrimo rezultatus, paaiškėjo, kad gydant lerkanidipinu statistiškai reikšmingai pagerėjo vyresnio amžiaus pacientų MMT (nuo 30,6 ± 4 iki 31,4 ± 4, kai p < 0,001), ypač atmintis (nuo 11,9-12,1, kai p < 0,001) ir gebėjimas koncentruoti dėmesį (6,2-6,6, kai p < 0,001) (1,2 pav.).

Taigi galima teigti, kad lerkanidipinu gydant vyresnio amžiaus pacientus pa-sireiškia puikus antihipertenzinis povei-kis, vaistas saugus ir gerai toleruojamas, gydymas juo pagerina pažinimo funkcijas bei gyvenimo kokybę.

 

Kiti lerkanidipino farmakologiniai ypatumai

Lerkanidipinas, pasižymintis dideliu krauja-gyslių selektyvumo indeksu, ne tik skatina kraujagyslių hipertrofijos regresiją, apsaugo inkstus bei pasižymi antiaterogeninėmis savybėmis, bet ir patikimai mažina kairiojo skilvelio hipertrofiją. Be to, lerkanidipinas pasižymi ir kraujagysles apsaugančiomis savybėmis, nes mažina oksidacinį stresą, atnaujina vazodilatacinį NO poveikį, padidina plazmos antioksidacines bei bradikinino vazodilatacines savybes. Pastaroji savybė itin naudinga periferine kraujagyslių liga sergantiems pacientams. NO, veikdamas krau-jagysles, ne tik plečia, bet ir apsaugo jas, nes pasižymi antioksidaciniu, antiateroskleroziniu bei proliferaciją, monocitų migraciją ir trombocitų agregaciją slopinančiu poveikiu.Tyrimais įrodyta, kad lerkanidipinas mažina inkstų kraujagyslių pasipriešinimą, didina inkstų kraujotaką mažindamas glomerulų filtraciją bei natriurezę, pagerina ankstyvą inkstų transplantanto funkciją bei slopina ląstelių proliferaciją.


 Vyresnio amžiaus pacientų arterinės hipertenzijos gydymo KKB ypatumai

1 pav. Lerkanidipinas gerina vyresnio amžiaus pacientų pažinimo funkcijas.

 

Vyresnio amžiaus pacientų arterinės hipertenzijos gydymo KKB ypatumai

2 pav. Lerkanidipinas gerina atmintį, gebėjimą koncentruoti dėmesį, skaičiuoti.

 

Parengė gyd. R. Zaleckis.