+5
-0
+5
Kaip lengvai įsiminti skaičių sekas?

Gal norite apstulbinti draugus, pademonstravę savo puikią atmintį ir mintinai atkartoję ilgą skaičių seką? Pavyzdžiui matematinę konstantą π (tariama pi) -išreiškiančią apskritimo ilgio ir skersmens santykį. Apytikslė šio skaičiaus reikšmė yra: 3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923. Išsigandote? Tada bent jau trečdalį? Nebijokite. Tokiems sugebėjimams išsiugdyti nereikės ištisus metus vargti. Galima pritaikyti skaitmenų asociacijos principą. Pabandykite. Tai labai žaisminga ir įdomu.

Pirmiausia įsivaizduokite skaitmenis pagal jų išvaizdą. Pavyzdžiui:

0- mėnulis,
1- lazda,
2- antis,
3- akiniai,
4- gandras,
5- samtis,
6- tūba,
7- uolos skardis,
8- smėlio laikrodis,
9-teniso raketė,
,(kablelis)- kablys.

Jūs galite susieti skaičius ir vaizdus pagal savo išmonę, tik svarbu įsiminti. Vos tik pagalvojus apie kurį  nors skaičių, turi iškilti jo vaizdinė asociacija. Pagal šią skaitmenų asociaciją, matematinė konstanta pi taptų: akiniai, kablys, lazda, gandras, lazda, samtis, teniso raketė, antis… Dar nelengva prisiminti. Kad įsidėmėti tokį žodžių kratinį, būtina susikurti šmaikščią legendą, iš eilės panaudojant kiekvieną skaičiaus vaizdinį. Kuriant legendą, reikia įsivaizduoti veiksmą kiek galima gyviau, ir jis giliai įsirėš į atmintį, o mintyse susikurtas paveikslas įsimins savaime. Pavyzdžiui:

„Užsidėjęs ant nosies akinius lyg kokį kablį,

viena lazda gandras pasiremdamas vieną koją, kita lazda– kitą koją,

samtį vietoj teniso raketės po sparnu prispaudęs, su antimi žaidžia lauko tenisą.

Geriau jau tūba gročiau. Samtis nepatogus, sunkus. O gal akiniai per silpni, nedamatau?

Po perkūnais su tuo samčiu, greičiau jau smėlio laikrodis iškapsėtų. Lėksiu pirkti teniso raketę.

Lėksiu tiesiai nuo uolos skardžio  į artimiausią parduotuvę, pirksiu brangiausią teniso raketę ir stipriausius akinius.

O gal ne. Geriau trenksiu į antį tuos savo akinius ir tą nelemtą smėlio laikrodį.

Negražiai pasielgčiau,- susigėdo gandras. Po žaidimo tūba  pagrosiu ančiai . Nors nuotaika pasitaisys.

Išryškintus pasakojimo vaizdinius vėl pavertę į skaičius gausime: 3, 141 592 653 589 793 238 462 Na matote, su humoru įsidėmėjote 23 simbolius. Galėtumėte ir naktį prikelti juos pakartoti. Valio!

Jei jau turite tokią gerą atmintį, tai nesmagiai jausitės, kai vos penkioms minutėms praėjus, nebeprisiminsite, kaip kreiptis į  žmogų, su kuriuo ką tik susipažinote. O jei vardas svetimtaučio, negirdėtas ir sunkiai įsimenamas? Šią problemą išspręsti taip pat padės patarimai:

1.Įsitikinkite, ar  teisingai išgirdote vardą. Dažnai, pristatant žmogų, mintys klajoja kitur, groja muzika, negarsiai kalbama ir panašiai. O juk ko neišgirdote, to ir neprisiminsite. Paprašykite pakartoti vardą ir pavardę, bandykite įsidėmėti.
2.Stenkitės pristatomą vardą ir pavardę pakartoti tuoj pat, atsakydamas į pasisveikinimą: „Labas vakaras, (vardas, pavardė)“.
3.Kad įsimintumėte vardą, stenkitės įsiklausyti, kaip vardas skamba. Tuomet net keisčiausi vardai ir pavardės neatrodys bauginamai. Tada vardą paverskite vaizdu. Pavyzdžiui, Rosalinda Vain- galima įsivaizduoti kaip rožė- lenda- vainikas, tai yra: „rožė lenda iš vainiko“.
4.Kad geriau įsidėmėti sunkiai skambančius vardus,  ieškokite asociacijų su asmens išvaizda. Tuo atveju, reikės įprasti pastebėti įsimintinus žmonių veidų ar kūno bruožus, įsiklausyti į vardų ir pavardžių skambesį, įprasti juos paversti paveikslais ir juos susieti su ryškiausiu asmens bruožu. Pavyzdžiui, Eilyn Taison turi vešlius plaukus. Susikurkite pasaką: „ei, plaukai kaip lynas, juos reikia dažnai taisyti“.

Šauniai pavyko įsidėmėti? Stebitės kaip?

Ilgą laiką buvo pabrėžiama, kad mokymuisi svarbiausia yra žodiniai sugebėjimai (kalbėjimas, skaitymas, rašymas), loginis mąstymas ir matematinė dedukcija. Už šią veiklą atsakinga kairioji smegenų pusė. Tokiu atveju, kūrybiškoji, meniškoji dešinė smegenų pusė lieka be darbo. Kai susikuriame formą, vaizdus, vaizdinius, kairioji ir dešinioji smegenų pusės pradeda bendrauti, bendradarbiauti. Rezultatas akivaizdus.

Parengė: L.Varanavičienė