Pailginta veninės tromboembolijos profilaktika bemiparinu vėžiu sergantiems pacientams po pilvo ar dubens organų operacijos: CANBESURE atsitiktinių imčių tyrimo rezultatų apžvalga

Didelės apimties pilvo ir dubens operacijos vėžiu sergantiems pacientams didina pooperacinės veninės tromboembolijos (VTE) riziką. Nustatyta, kad vėžiu sergantiems pacientams pooperacinės giliųjų venų trombozės (GVT) rizika padidėja du kartus, o plaučių arterijos tromboembolijos (PATE) rizika – 3 kartus, palyginti su vėžiu nesergančiais pacientais, kuriems atliekamos panašios operacijos [2]. Remiantis kelių atsitiktinių imčių tyrimų, kurių metu tirtas mažos molekulinės masės heparinų (MMMH) efektyvumas ir saugumas užkertant kelią aukščiau minėtoms komplikacijoms, rezultatais, MMMH yra rekomenduojami profilaktiškai vartoti hospitalizacijos metu [2, 3, 4]. Tačiau tokiems pacientams VTE rizika išlieka kelias savaites po gydymo ligoninėje pabaigos [5, 6, 7]. Trijų atsitiktinių imčių klinikinių tyrimų metaanalizė, į kurią buvo įtraukti 1104 chirurginiai pacientai, sergantys ir nesergantys onkologine liga, atskleidė, kad pacientai, gaunantys MMMH profilaktiką vieną mėnesį po didelės apimties operacijos, reikšmingai rečiau susirgo GVT, palyginti su pacientais, kuriems MMMH profilaktika buvo taikyta tik hospitalizacijos metu [8]. Minėti tyrimai pasižymėjo ir keliais trūkumais (pvz., nė vieno iš jų metu nevertintas mirštamumas dėl įvairių priežasčių), todėl pailgintai MMMH profilaktikai nesuteiktas stiprios rekomendacijos lygis tarptautinėse gairėse [2, 3, 4]. Norėdami pateikti daugiau klinikinių įrodymų, CANBESURE (angl. CANcer, BEmiparin and SURgery Evaluation) tyrėjai atliko dvigubai aklą atsitiktinių imčių tyrimą, į kurį įtraukė pacientus, kuriems atlikta didelės apimties pilvo ar dubens vėžio operacija, ir įvertino antros kartos MMMH bemiparino efektyvumą ir saugumą taikant ilgalaikę pooperacinę profilaktiką.