REKOMENDUOJAMI SPECIALŪS AKIŲ IR FIZINIAI PRATIMAI

Pratimai akims

Pratimai atliekami sėdint, galvą laikant tiesiai. Kiekvienas pratimas kartojamas
4–5 kartus.

Pirmas variantas

1. Plačiai atmerkite akis ir nukreipkite žvilgsnį į tolį. Užmerkite akis,
stipriai įtempkite akių raumenis. Po to atsipalaiduokite.

2. Nepasukdami galvos nukreipkite žvilgsnį į dešinę. Po to nukreipkite žvilgsnį
į kairę.

3. Užmerkite dešinę akį ir plačiai atmerkite kairę. Ir priešingai.

4. Iškelkite rodomąjį pirštą tiesiai prieš nosį ir nukreipkite žvilgsnį į jį. Po
to nukreipkite žvilgsnį į tolį.

5. Suraukite kaktą, žiūrėkite piktai. Po to užmerkite akis ir atsipalaiduokite.

Antras variantas

1. Neįtempdami akių raumenų užsimerkite. Po to plačiai atsimerkite ir
nukreipkite žvilgsnį į tolį.

2. Nukreipkite žvilgsnį į nosies galiuką. Po to nukreipkite žvilgsnį į tolį.

3. Nepasukdami galvos lėtai atlikite akimis sukamuosius judesius: į viršų – į
dešinę – į apačią – į kairę ir pakartokite į priešingą pusę. Po to nukreipkite
žvilgsnį į tolį.

4. Nepasukdami galvos nukreipkite žvilgsnį į viršų, po to tiesiai. Analogiškai:
į apačią ir tiesiai, į dešinę ir tiesiai, į kairę ir tiesiai.

Trečias variantas

1. Galvą laikykite tiesiai neįtempdami akių raumenų pamirksėkite.

2. Nepasukdami galvos, užsimerkite ir pasukite akis pažiūrėkite į dešinę, po to
į kairę ir tiesiai. Pakelkite akis į viršų, nuleiskite žemyn ir pažiūrėkite
tiesiai.

3. Nukreipkite žvilgsnį į nosies galiuką, po to į tolį.

4. Vidutiniu tempu atlikite 3–4 sukamuosius akių judesius į dešinę, po to į
kairę, atpalaidavę akių raumenis nukreipkite žvilgsnį į tolį.

Pratimai, skirti pečių juostos ir rankų nuovargiui mažinti

Kiekviena įtempimo padėtis turi būti atliekama pagal galimybes keletą sekundžių
ir sugrįžtant į pradinę padėtį. Atsipalaidavimui pakanka pakartoti pratimus 5–10
kartų. Raumenų įtempimo pratimai atliekami 15–20 kartų, tris kartus per dieną.

Pirmas variantas

1. Laisvai atsipalaidavę mosuokite rankomis į vidų (apkabinkite save per
krūtinę) ir išorę (laisvai pakelkite rankas į viršų).

2. Rankos sulenktos per alkūnes. Sulenkite plaštakas per riešus į vidų (į save)
ir tvirtai suspauskite kumščius, po to pasukite plaštakas per riešus į išorę
(nuo savęs) ir stipriai išskėskite pirštus. Kartokite pratimą greitu tempu.

3. Rankos sulenktos per alkūnes, delnas prieš delną. Pasukite plaštakas per
riešus nykščiais į priekį, po to pasukite juos mažaisiais pirštais į priekį.
Papurtykite plaštakas.

4. Rankos sulenktos per alkūnes. Sukite plaštakas per riešus pakaitomis į abi
puses.

5. Rankos sulenktos per alkūnes. Pasukite plaštakas delnais į viršų, po to į
apačią.

6. Padėkite rankas laisvai ant pilvo, po to išskėskite jas į šalis.

Antras variantas

1. Pečius pakelkite, po to nuleiskite. Kartokite 6–8 kartus. Atpalaiduokite
pečių juostos raumenis. Tempas lėtas.

2. Padėkite plaštakas išorine puse ant juosmens. Stumkite alkūnes į priekį ir
žemyn lenkite galvą. Po to stumkite alkūnes atgal, kelkite galvą ir
išsirieskite. Tempas lėtas. Kartokite pratimą 4–6 kartus, po to nuleiskite
rankas žemyn ir atpalaidavę pakratykite.

3. Dešinę ranką tieskite į priekį, kairę – į viršų. Keiskite rankų padėtį.
Pratimą baikite, nuleiskite rankas ir pakratykite plaštakas. Tempas vidutinis.

4. Laisvu judesiu pakelkite rankas į šalis, lengvai išrieskite nugarą,
“numeskite” rankas, po to jas pakelkite ir sukryžiuokite ant krūtinės.

Pratimai, gerinantys galvos smegenų kraujotaką

Pirmas variantas

1. Pakelkite rankas už galvos. Alkūnes plačiai išskėskite į šalis, galvą
atloškite atgal. Alkūnes stumkite į priekį. Rankas atpalaiduokite ir nuleiskite
žemyn, galvą palenkite į priekį. Kartokite pratimą 4–6 kartus. Tempas lėtas.

2. Lėtai ir atsargiai atloškite galvą. Po to lėtai ir atsargiai galvą lenkite į
priekį, pečių nekelkite. Kartokite 4–6 kartus. Tempas lėtas.

3. Rankas išskėskite į šalis delnais į priekį, pirštus praskėskite. Stipriai
apkabinkite save rankomis per pečius ir laikykite kiek galima ilgiau. Kartokite
4–6 kartus. Tempas greitas.

4. Rankos ant juosmens. Pasukite galvą į dešinę, sugrįžkite į pradinę padėtį. Po
to pasukite į kairę, vėl į pradinę padėtį. Kartokite 6–8 kartus. Tempas lėtas.

Antras variantas

1. Rankos ant juosmens. Kairę ranką mostu uždėkite ant dešinio peties, galvą
pasukite į kairę. Sugrįžkite į pradinę padėtį. Tą patį darykite dešine ranka.
Kartokite 4–6 kartus. Tempas lėtas.

2. Palenkite galvą į dešinę pusę, sugrįžkite į pradinę padėtį. Palenkite galvą į
kairę pusę, vėl sugrįžkite į pradinę padėtį. Kartokite 4–6 kartus. Tempas
vidutinis.

3. Rankas pakelkite prie pečių, suspauskite kumščius, galvą atloškite atgal.
Pasukite rankas alkūnėmis į viršų, galvą palenkite į priekį. Pratimą kartokite
4–6 kartus. Tempas vidutinis.

4. Palenkite galvą į dešinę, sugrįžkite į pradinę padėtį. Pasukite galvą į
dešinę, vėl į pradinę padėtį. Tą patį atlikite į kairę pusę. Kartokite 4–6
kartus. Tempas lėtas.