Ar jūsų vaikas – indigo?

Paskaičius diskusijų apie indigo vaikus nejučiom ant liežuvio galo ima kirbėti viena išvada: aišku, kad niekas neaišku. Plačiausia prasme, indigo – „keisti“ vaikai. Kuo jie keisti? Vieni indigo vaikus bemaž prilygina autistams, kitiems indigo – hiperaktyvūs vaikai. O kaip yra iš tiesų?

„Indigo vaikai“ – šiuolaikinės psichologijos atradimas, jis dar nėra pakankamai ištirtas. Indigo – talentingi, bet nepaklusnūs, išmintingi, bet dažnai mokykloje jiems ne itin sekasi. Norite sužinoti, ar jūsų vaikas indigo? Atsakykite į klausimas „Taip“ arba „Ne“.

1. Jūsų vaikas, vos pramokęs kalbėti, dažniau nei kitas frazes kartoja klausimus „kodėl...“?

2. Ar jis labai anksti, jau 2 metų, ėmė suvokti save kaip atskirą asmenybę (tokio amžiaus vaikai dažniausiai apie save kalba trečiuoju asmeniu, o indigo – pirmuoju)?

3. Jis labai gerai save vertina?

4. Jis labai lengvai bendrauja su kitais žmonėmis, pats renkasi pašnekovus, jau sulaukęs 5-6 metų pokalbyje elgiasi tarsi suaugęs: pirmasis ištiesia paspausti pašnekovui ranką, moka palaikyti neįpareigojantį pokalbį, paklausia, kaip laikotės?

5. Jūsų vaikas kairiarankis?

6. Į griežtus nurodymus ir įsakymus reaguoja protestu, bet jei paaiškinate ir įtikinate, kad reikia elgtis būtent taip ir ne kitaip – mielai padaro, ko prašomas?

7. Ar jis imlus įspūdžiams ir emocijoms?

8. Ar jis lengvai suvokia, kaip elgtis su buities, elektronikos prietaisais?

9. Negali pakęsti nuobodulio ir laukimo?

10. Moka dirbti keletą darbų vienu metu? (tokį gebėjimą dažniausiai turi ambidekstrai – žmonės, kurių abiejų smegenų pusrutulių ir abiejų rankų funkcijos vienodai gerai išsivystę).

11. Lengvai užmezga kontaktą su gyvūnais?

12. Nenustygstantis vietoje ir judrus, tačiau jei jau kuo susidomėjo – gali ramiai tyrinėti valandų valandas?

13. Neretai pasiūlo labai originalų problemos sprendimo variantą?

14. Jei jaučiasi nesuprastas – geriau leis laiką vienas, nei bandys pritapti prie kompanijos?

15. Jo pasaulio suvokime esama tam tikrų keistenybių, kaip antai padidėjęs jautrumas arba itin išvystyta intuicija?

16. Nesikuklina reikalauti to, ko jis nori?

Suskaičiuokite, į kiek klausimų atsakėte teigiamai? Jei daugiau nei į pusę, jūsų vaiką jau galima laikyti indigo. Ir nenustebkite, kad toks apibūdinimas tinka daugybei vaikų – ne veltui sakoma, kad auga ištisa indigo karta!