Atmintinė gydytojams ir sveikatos priežiūros įstaigoms

Teisės aktas:
LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-536.

”DĖL SEZONINIO GRIPO BEI GRIPO, SUKELTO NAUJO VIRUSO POTIPIO (PANDEMINIO GRIPO), DIAGNOSTIKOS, GYDYMO IR PROFILAKTIKOS ANTIVIRUSINIAIS VAISTAIS METODIKŲ PATVIRTINIMO” http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=348729&p_query=&p_tr2=

Tyrimus, reikalingus gydymo ir tolimesnės sveikatos priežiūros taktikos pasirinkimui, paskiria šeimos gydytojai ar gydytojai specialistai.
Jeigu klinikinė diagnozė aiški, laboratorinis tyrimas dėl gripo gali būti neskiriamas.

Kada reikia tirti?
Tyrimai dėl gripo atliekami, kai:
1. norima nustatyti, ar viršutinių kvėpavimo takų ligos priežastis yra gripas ir ar tikslinga skirti priešvirusinius vaistus;
2. gripo viruso tipo nustatymui epidemiologiniais tikslais, kai reikalinga žinoti, koks gripo viruso tipas sukėlė susirgimą;
3. kai po ligos arba po vakcinavimo reikalinga nustatyti, kokio tipo gripo virusas buvo sukėlęs susirgimą ir, ar susidarė pakankamo titro neutralizuojantys antikūniai.

Jeigu reikia
Ėminiai dėl gripo imami pacientams, kurių susirgimas atitinka ar atitiko klinikinio gripo atvejo apibrėžimą:
• karščiavimas (>38oC),
• galvos skausmas,
• raumenų skausmas,
• ir nors vienas šių kvėpavimo takų sistemos simptomų:
(kosulys, gerklės skausmas, kvėpavimo sutrikimas, sloga).
Virusologiniams tyrimams ėminiai paimami ne vėliau kaip 3-ią dieną nuo susirgimo pradžios (vėliau gripo viruso ėminiuose nebeaptinkama) trimis tamponais iš nosies ertmės ir ryklės. Jei pacientas dėl gripo ar jo komplikacijų yra hospitalizuojamas arba patenka į intensyvios terapijos skyrių, tyrimai dėl gripo gali būti paimti ir vėliau, kad patikslinti diagnozę.
Serologiniams gripo tyrimams dėl antikūnų (serumo tyrimams) 2 kartus imamas kraujas, 10-14 dienų intervalu.

Kaip paimti tyrimo medžiagą?
Virusologiniai ėminiai dėl gripo imami steriliais tamponais (specialiomis priemonėmis su transportine virusologine terpe):
• sausu (1 arba 2), steriliu vatiniu tamponu giliai įeinama į nosies ertmę ir braukiama sukamaisiais judesiais, stengiantis paimti kuo daugiau cilindrinio ir plokščiojo epitelio ląstelių, kuriose pirmomis ligos dienomis daugiausia lokalizuojasi gripo virusas,
• sausu, steriliu vatiniu tamponu braukiamos tonzilės, vėliau – minkštasis gomurys ir grįžtama prie ryklės užpakalinės sienelės.
• Kraujas serologiniams tyrimams 10-14 dienų intervalu imamas laikantis įprastinių procedūrų.

Kas ir kur gali paimti reikiamą ėminį tyrimams?
Ėminius gali paimti gydantis arba laboratorijos gydytojas asmens sveikatos priežiūros įstaigose arba Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro laboratorijoje.

Kaip laikomi ir transportuojami ėminiai?
Paimtus bandinius iki atvežimo į laboratoriją laikyti šaldytuve (nuo +2 iki +8˚C) ir ne vėliau nei per 72 val. su minėtame SAM įsakyme numatyta lydraščiu (bandinių siuntimo atlikti gripo virusologinį tyrimą ir tyrimo rezultatų lapu) pristatyti į į Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro laboratoriją (Vytenio g. 59/37, Vilnius; tel. 85 2337925).

Kaip atliekami tyrimai?
Laboratorijoje ėminys paruošiamas, kad būtų galima arba išauginti virusą arba ištirti jį molekuliniais (PGR) metodais. Viruso kultyvavimas ir ištyrimas užtrunka nuo 3 iki 10 dienų priklausomai nuo viruso sugebėjimo daugintis. Molekuliniais metodais atliekami keturi tyrimai: 1) išskyrus RNR, visų pirma nustatoma ar teisingai paimtas ėminys, tai yra, ar tikrai paimtos epitelio ląstelės iš nosies ir ryklės gleivinių, kuriose dauginasi virusas, 2) nustatoma, ar ėminyje apskritai yra A tipo gripo virusas, 3) ar tas virusas turi gimynystę su kiaulių gripo virusu ir 4) ar tai pandeminio gripo H1N1v virusas. Jei nustatoma, kad pacientas infekuotas ne pandeminiu A tipo gripo virusu, atliekami papildomi virusologiniai tyrimai dėl sezoninio gripo viruso tipo nustatymo. Molekulinių tyrimai paprastai atliekami per 24 valandas, jei nėra pacientų iš intensyvios terapijos, kuriems tie tyrimai yra labiau būtini.

Kam pranešami rezultatai?
Rezultai pranešami mėginį atlikti gripo virusologinį tyrimą siuntusiam gydytojui. Jis gali informuoti pacientą apie tyrimo rezultatą ir, esant reikalui, koreguoti gydymą arba siųsti pacientą konsultuotis į aukštesnio lygio sveikatos priežiūros įstaigą. Jeigu tyrimo rezultatas epidemiologiškai svarbus, tuomet apie jį (teisės aktų nustatyta tvarka) pranešama gydytojui epidemiologui.

Kiek kainuoja tyrimas?
Nemokamai tyrimai atliekami:
• Hospitalizuotiems pacientams dėl gripo ar gripo komplikacijų;
• Pacientams, kuriuos aptarnauja šeimos gydytojai dalyvaujantys virusologinėje gripo viruso stebėsenos patikroje (joje dalyvauja apie 60 gydytojų iš visos Lietuvos);
Mokami tyrimai:
• paciento iniciatyva (kaina 100 litų)

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro laboratorijos (Vytenio g. 59/37, Vilnius; tel. 85 2337925)
darbo laikas:

Gripo epidemijos metu bandiniai priimami:

Darbo dienomis: nuo 8 iki 19 val.
Šeštadieniais: nuo 9 -15 val.