Kaip atpratinti vaikus nuo nesaikingo televizijos žiūrėjimo

Daugelis tėvų skundžiasi, kad vis sunkiau vaikus atitraukti nuo televizoriaus. Kodėl vaikai renkasi tokią laisvalaikio praleidimo formą? Viena to priežasčių – vaikai kopijuoja suaugusiuosius.Be to, tai nereikalauja jokių valios pastangų – junginėji kanalus ir atsiriboji nuo aplinkinio pasaulio, užmiršti visus rūpesčius.

Psichologai siūlo tėvams šiuos kovos su nesaikingu televizijos žiūrėjimu būdus:

Nurodykite laidas, kurias leidžiate žiūrėti;
Sutarkite, kiek laiko vaikas gali praleisti prie televizoriaus ( kasdien, poilsio dienomis );
Leiskite vaikui pasirinkti pageidaujamas laidas;
Prižadėkite vaikui, kad po kurio laiko ( po savaitės ar dviejų ) iš naujo aptarsite televizijos siūlomą programą;
Jeigu brolių ar sesių pageidavimai skiriasi, pasiūlykite susitarti dėl žiūrėjimo eiliškumo. Yra dar viena išeitis – įrašyti norimą laidą į vaizdajuostę.
Aptarkite bausmes, kurias skirsite tiems, kurie nepakluso nustatytoms taisyklėm;
Jeigu pastebėjote, kad vaikas sėdi prie televizoriaus ilgiau negu buvo sutarta, rytojaus dieną vaikui uždrauskite žiūrėti televiziją;
Jeigu vaikas nustatytų taisyklių dažnai nepaiso, bausmės laikas trunka visą savaitę.

parengė Marija Eimantienė