+7
-0
+7
Mankšta rankoms

Prieš atlikdami mankštą – susipažinkite su svarbiausiais patarimais

 1. Atsipalaiduokite
 2. Pratimus atlikite lėtai
 3. Koncentruokite mintis į dirbančius raumenis
 4. Nepersistenkite, krūvį ir pratimų skaičių reikia didinti palengva

Gniaužymas

Mankšta rankoms

 • Stipriai sugniaužkite kumštį, paskui staiga
  atgniaužkite, stengdamasi kaip galima
  labiau išskėsti pirštus
 • Pratimą kartokite po 10 kartų viena ir kita
  ranka

Nykščio pritraukimas

Mankšta rankoms

 • Suglauskite rankos pirštus
 • Atitraukite nykštį į šoną
 • Lėtai veskite jį delno link ir atgal
 • Pratimą kartokite po 10 kartų viena ir kita
  ranka

Nykščių sukimas

Mankšta rankoms

 • Sunerkite pirštus
 • Sukite nykščius pagal laikrodžio rodyklę
  kol suskaičiuosite iki 10
 • Tada sukite nykščius prieš laikrodžio rodyklę
  kol suskaičiuosite iki 10

Plaštakos sukimas

Mankšta rankoms

 • Atlenkite plaštaką atgal
 • Sukite ją į vieną, paskui į kitą pusę
 • Darykite taip kol suskaičiuosite iki 10 viena,
  paskui, kita ranka

Plaštakos lenkimas į šonus

Mankšta rankoms

 • Suglauskite pirštus
 • Lenkite plaštaką į vieną pusę
 • Tada į kitą
 • Pratimą kartokite po 5-10 kartų
  viena ir kita ranka

Alkūnių kėlimas

Mankšta rankoms

 • Suglauskite pirštus
 • Priglauskite vieną delną prie kito
 • Keldami alkūnes į viršų – įkvėpkite,
  leisdami į apačią – iškvėpkite
 • Pratimą kartokite lėtai 10-20 kartų

Rankoms ir pečiams

Mankšta rankoms

 • Rankomis atsiremkite į sieną
 • Spauskite, bandydami nustumti sieną
 • Suskaičiuokite iki 5
 • Atisipalaiduokite, pailsėkite
 • Pratimą kartokite 3-10 kartų

Plaštakų pakėlimas

Mankšta rankoms

 • Ištieskite rankas į priekį
 • Pakelkite plaštakas į viršų
 • Leiskite joms laisvai nukristi
 • Pratimą kartokite 10-15 kartų

Plaštakų pakėlimas

Mankšta rankoms

 • Dešinę ranka paimkite kaire riešo srityje
 • Atpalaiduokite dešinę ranka
 • Kaire ranka purtykite dešinę kol
  suskaičiuosite iki 10
 • Tą patį padarykite sukeitę rankas