Pernai Lietuvos gydymo įstaigos pasiekė endoprotezavimo operacijų rekordą – iš viso atliko 6526, tai yra per 12 proc. operacijų daugiau nei 2007-aisiais. Dauguma jų (6094) – pirminės klubo ir kelio sąnarių operacijos.

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros organizavimo skyriaus vedėjo Kęstučio Runkelės teigimu, beveik visos įstaigos, su kuriomis ligonių kasos buvo sudarę sutartis, pernai atliko daugiau pirminių klubo ir kelio operacijų. Itin ūgtelėjo Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninėje (iš viso atliktos 563 operacijos), Kauno medicinos universiteto klinikose (912 operacijų), Panevėžio ligoninėje (590 operacijų) ir Vilniaus universiteto Santariškių klinikų Centro filiale (513 operacijų) atliktų pirminių klubo ir kelio operacijų skaičius.

Endoprotezavimo operacijų lydere išlieka Vilniaus greitosios medicinos pagalbos universitetinė ligoninė, kurioje pernai iš viso atlikta 1283 operacijos (kartu su peties, čiurnos bei pakartotinėmis operacijomis). Tiesa, ši gydymo įstaiga jau anksčiau buvo pasiekusi savo galimybių ribas, todėl pernai joje endoprotezavimo operacijų padaugėjo tik šiek tiek. O šią ligoninę pasirinkusiam pacientui tenka apsiginkluoti kantrybe – operacijos teks laukti apie trejus metus.

Primename, kad gyventojų prašymus dėl nemokamų endoprotezų skyrimo registruoja Valstybinė ligonių kasa (VLK), ji taip pat atlieka endoprotezavimo operacijų apskaitą, centralizuotai perka sąnarių endoprotezus bei juos paskirsto ligoninėms, o pacientams, įsigijusiems endoprotezus savo lėšomis, išmoka nustatyto dydžio kompensacijas.

Nors toks atliktų operacijų rekordas ir pristabdė kasmetinį sąnarių endoprotezų laukiančių eilės augimą ir net ją gerokai sumažino, vis dėlto šių metų pradžioje toje eilėje sąnario operacijos laukė 20 641 pacientas. Priminsime, jog pernai tokiu pat metu operacijų laukė kur kas daugiau – 28043 pacientai. Pasak VLK skyriaus vedėjo K. Runkelės, eilės pernai mažėjo ne vien tik dėl to, kad įstaigos atliko daugiau operacijų, bet ir dėl pagerėjusio informacijos keitimosi tarp ligoninių ir Valstybinės ligonių kasos, geresnio ir operatyvesnio duomenų tvarkymo. Beje, trumpėjant sąnarių endoprotezų laukimo eilei VLK, šiek tiek pailgėjo operacijos laukimo eilės kai kuriose ligoninėse.

Atkreipiame dėmesį, kad pacientas turi teisę rinktis ligoninę, kurioje laukiančiųjų endoprotezavimo operacijos eilės yra trumpiausios, o kas jau pasirinkęs – pakeisti gydymo įstaigą. Savo pageidavimą pasirinkti kitą ligoninę asmuo turi raštu pranešti Valstybinei ligonių kasai.

Jau antri metai visa informacija apie eiles pateikiama VLK tinklalapyje www.vlk.lt, skyriuje „Sąnarių endoprotezavimas“. Šią informaciją galima gauti ir telefonu (8 5) 236 4133 nuo 14 iki 16 valandos (penktadieniais – iki 15.45 val.).
Eilėje nemokamo kelio, klubo sąnario endoprotezo ar kompensacijos (jei endoprotezas įsigyjamas paciento lėšomis) kiekvienoje ligoninėje tenka laukti įvairiai: vienose mažiau nei mėnesį, kitose – apie 2 ar 3 metus.

Dabar nelikę kelio sąnario endoprotezavimo laukiančiųjų eilės Ukmergės ir Telšių apskrities ligoninėse, trumpa eilė Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinėje ligoninėje (operacijos reikėtų laukti vieną mėnesį), o Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filiale bei Druskininkų ligoninėje operacijos reikėtų laukti 5 mėnesius.

Trumpiausia klubo sąnario endoprotezavimo laukiančiųjų eilė yra Druskininkų bei Telšių apskrities ligoninėse, Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinėje ligoninėje ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filiale. Tose ligoninėse operacijos laukti reikėtų nuo 4 iki 11 mėnesių. Ilgiausiai šios operacijos tektų laukti Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje.

Primename, kad sąnarių endoprotezavimo operacijos pacientų lėšomis įsigytais endoprotezais atliekamos ir Tauragės, Plungės, Elektrėnų ligoninėse bei UAB „Kardiolita“, ten sąnarių endoprotezavimo operacijoms eilių nėra.

VLK Sveikatos priežiūros organizavimo skyriaus vedėjas K. Runkelė paaiškino, kad daugėja pacientų, pageidaujančių, kad būtų operuojami greičiau, ir įsigyjančių endoprotezus komercinėmis kainomis, o paskui laukiančių kompensacijos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Pernai taip endoprotezus įsigijo net 1385 asmenys (2007 m. – 1247). Šiuo metu savo lėšomis įsigijusieji klubo sąnario endoprotezą gaus 1850,10 Lt, o kelio sąnario endoprotezą – 3506,16 Lt kompensacijas (kompensuojamoji suma nustatoma pagal mažiausią centralizuotai nupirkto endoprotezavimo sistemos komplekto kainą). Dabar mokamos kompensacijos tiems pacientams, kurių pirminis prašymas įrašyti eilėn klubo sąnario endoprotezui gauti VLK buvo pateiktas iki 2006 m. spalio 10 d., o kelio – iki 2006 m. lapkričio 30 dienos.

Valstybinės ligonių kasos prie SAM
Ryšių su visuomene skyrius