Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, kovo pabaigoje padidėjo visų šalies miestų oro užterštumas.

„Vidutinė paros kietųjų dalelių koncentracija Vilniuje ir Kaune kovo 28 d. ir kovo 31 d., Panevėžyje kovo 31 d. viršijo ribinę vertę, – sakė Aplinkos ministerijos sekretorius Aleksandras Spruogis. – Vilniuje ir Kaune ši vertė viršyta du ir daugiau kartų, Panevėžyje – 1,24 karto. Klaipėdoje, Jonavoje, Šiauliuose ir Kėdainiuose teršalų koncentracija labai arti ribinės vertės. Padidėjo ir ozono koncentracija. Kovo 31 d. maksimalus 8 valandų vidurkis Vilniaus Lazdynų mikrorajono ir Mažeikių oro kokybės tyrimo stotyse viršijo siektiną vertę iki 1,2 karto, o Vilniaus Savanorių prospekto ir Jonavos oro kokybės tyrimo stotyse oro užterštumas priartėjo prie siektinos vertės ir atitinkamai sudarė 0,98 ir 0,96 jos dydžio. Balandžio 1 dieną oro užterštumas ribines vertes jau viršijo visose oro kokybės tyrimo stotyse: Kaune – 2,5, Klaipėdoje – 1,56, Panevėžyje – 1,38 karto. Vilniuje oro užterštumo lygis užfiksuotas šiek tiek mažesnis, tačiau ribinę vertę viršijo iki 1,86 karto. Išsiplėtė ir ozono siektinos vertės viršijimų „geografija“, nes viršijimo atvejai jau fiksuoti Kaune, Jonavoje, o visai arti viršijimo ribos – Panevėžyje, Vilniuje, Žirmūnų mikrorajone, ir Kėdainiuose „.

Pavasarį oro užterštumas daugiausia padidėja dėl laiku ir tinkamai nenuvalytų gatvių, šaligatvių. Po žiemos susikaupusios druskų, purvo sąnašos greitai išdžiūsta, važiuojant automobiliams, dulkių sūkuriai pakyla į orą. Aplinkos orą smarkiai teršia ir netinkamai prižiūrimos statybos aikštelės, purvinais ratais į gatves iš jų išvažiuojančios transporto priemonės.

Kietųjų dalelių koncentraciją ore gali sumažinti stiprus lietus. Tačiau Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis, balandžio 2 d. vietomis numatomas tik labai nedidelis lietus, pūs silpnas pietryčių vėjas. Tai reiškia, kad ir toliau vyraus nepalankios teršalų išsisklaidymui meteorologinės sąlygos.

Kaip teigė Aleksandras Spruogis, padidėjęs oro užterštumas kelia diskomfortą, gali pablogėti gyventojų sveikata. Todėl Aplinkos ministerija reikalauja, kad miestų šeimininkai – savivaldybių vadovai – nebedelsdami imtųsi visų organizacinių ir teisinių priemonių, kad būtų švariai nuvalytos (ir nuplautos) gatvės ir jų prieigos. Tai turi būti padaryta visose miestų teritorijose, o ne tik miestų centruose ar arti oro kokybės tyrimo stočių. Statybininkai privalo pasirūpinti, kad būtų gerai tvarkomos statybų aikštelės, kad iš jų išvažiuojančios transporto priemonės neterštų gatvių. Atitinkami pavedimai dėl miestų oro taršos mažinimo yra duoti ir regionų aplinkos apsaugos departamentams.

Jau ne pirmi metai, kai savivaldybių atsakingi vadovai nesiima pakankamai veiksmingų priemonių gatvėms laiku ir švariai nuvalyti ir aplinkos oro taršai pavasarį mažinti. Tai patvirtina ir 2007 m. ankstyvą pavasarį fiksuoti aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis duomenys. Pernai paskutinėmis kovo dienomis oro užterštumo lygis buvo viršytas visuose miestuose. Didžiausi viršijimai buvo Kaune – 3,1 karto, Šiauliuose – 2,8 karto, Panevėžyje – 2,6 karto, Vilniuje Savanorių pr. – 2,5 karto.