Rugpjūčio 2 dieną įvykusio Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžio vienas svarbiausių klausimų buvo slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų plėtra šalyje. Šiemet iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto yra finansuojamos 3832 slaugos lovos ligoninėse (1,18 lovos 1000 gyventojų). Kadangi vyresnių nei 65 metų gyventojų mūsų šalyje gana sparčiai daugėja (2006 m. jie sudarė 15,3 proc. visų gyventojų, o pagal prognozes 2050 m. Lietuvoje pagyvenusieji sudarys daugiau kaip trečdalį), todėl slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų plėtra padėtų gerinti visuomenės senėjimo proceso kokybę. Pagal LR Vyriausybės patvirtintą sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo antrojo etapo strategiją siekiama, kad iki 2008 metų ne mažiau kaip 80 proc. slaugos ir ilgalaikio palaikomojo gydymo paslaugų būtų teikiama bendrojo pobūdžio ligoninėse ir ne mažiau kaip pusė slaugos paslaugų – kartu su socialinėmis paslaugomis.

PSD taryba nutarė siūlyti planuojant PSDF biudžeto lėšas šioms paslaugoms bei sudarant teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutartis dėl jų teikimo atsižvelgti, jog slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičius esant poreikiui gali pasiekti dvi 1000 gyventojų. VLK specialistų skaičiavimais, tada bendras tokių lovų skaičius pasiektų 6480, o tam finansuoti kitais metais papildomai prireiktų apie 71 mln. litų (iš viso – maždaug 174 mln. Lt).

Privalomojo sveikatos draudimo taryba taip pat pritarė, jog iš PSDF apmokamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų sąrašas būtų papildytas imunotipavimo, genetiniu bei krešėjimo veiksnių tyrimais, Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai pasiūlyta parengti tam įgyvendinti būtinus dokumentus. Tarybos priimtas nutarimas dėl ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti A sąrašo dalinio pakeitimo turėtų pagerinti gydymo kai kuriais vaistais prieinamumą. Į tą sąrašą, be kita ko, įtraukta dar viena liga – skausminė diabetinė neuropatija, o sveikatos ministrui pasiūlyta iš PSDF biudžeto rezervo skirti pusę milijono litų šiai ligai gydyti reikalingiems dviems vaistams šiemet kompensuoti.

Valstybinės ligonių kasos specialistai Tarybos nariams pateikė informaciją apie gydymo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo ketvirtojo etapo vyksmą (buvo lyginami šių metų pirmųjų keturių mėnesių duomenys su gegužės ir birželio mėnesių duomenimis). Nuo šių metų gegužės mėnesio sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų didinimui iš PSDF biudžeto skyrus dar 226 mln. litų daugelyje gydymo įstaigų darbuotojams atlyginimai per pastaruosius mėnesius padidėjo keliolika procentų, ir birželį šalies gydytojų vidutinis darbo užmokestis pasiekė 2966 litus, o slaugytojų – 1740 litus. Tačiau PSD tarybos nariai diskusijose pabrėžė, jog šios geros tendencijos plėtojasi per lėtai, o kai kuriose gydymo įstaigose dėl to problemų nemažėja. Kita vertus, medikų atlyginimų didinimas tebėra per menkai susietas su sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimu.