Rėkti ant sutuoktinio naudinga sveikatai

Neseniai atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad santykių aiškinimasis tarp
sutuoktinių, kurie palydimi audringomis emocijomis bei barniais gerina sveikatą.
Emocijų neišreiškimas bei nuoskaudų kaupimas gali tapti gyvenimo trukmės
sumažėjimo priežastimi, praneša News.bbc.co.uk. Buvo atliekamas tyrimas, kurio
metu 17 metų tyrėjai stebėjo 192 sutuoktinių poras.

Tyrimo dalyviai buvo suskirstyti į keturias skirtingas grupes. Pirmąją grupę
sudarė poros, kuriose abu sutuoktiniai audringai reaguoja į bet kokią, jų manymų
neteisingą, skriaudą. Į antrąją grupę buvo įtrauktos tos šeimyninės poros,
kuriose abu partneriai pasižymėjo santūrumu bei emocijų sulaikymu. Dvi likusias
grupes sudarė poros, kuriose emocingai jausmus reiškė tik vienas iš partnerių:
arba tik žmona, arba tik vyras.

Rezultatai parodė, kad tarp sutuoktinių, sulaikančių savyje neigiamas emocijas,
rizika pirmalaikės mirties yra du kartus didesnė, negu tarp tų porų, kurios
neužgniaužia savo emocijų ir leidžia jausmams laisvai reikštis. Iš 26 šeimyninių
porų, kuriose abu sutuoktiniai pasižymėjo emocijų sulaikymu, per tiriamąjį
laikotarpį mirė 13 žmonių. Iš kitų likusiųjų 166 porų per tą patį periodą mirė
tik 41 žmogus.

Slopindami savyje pyktį ar neišsakytus jausmus, nuoskriaudas užgniaužiame ir
kaupiame viduje, didėja neigiamų emocijų įtaka organizmui. "Visiškai normalu
jausti, kad jus skriaudžia ir nereikia gėdytis to parodyti. Tokiu būdu, jūs ir
problemą išspręsite ir prailginsite savo gyvenimą,"- mano atlikto tyrimo vadovas
E. Charburg. Išsakydami savo jausmus partneriui, kalbėdami apie tai, kas jūs
įžeidė ar supykdė išvengsite konfliktų ir galbūt pirmalaikės mirties.