Šiandien Sveikatos apsaugos ministerijoje vyksta Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje specialistų strateginis posėdis. Ministerijos Užsienio ryšių skyriaus organizuojamame renginyje dalyvauja šiai politinei iniciatyvai pirmininkaujančios šalies – Lietuvos ir ją pavaduojančios šalies – Norvegijos bei partnerystės sekretoriato atstovai, ekspertų grupių vadovai. Susitikimo tikslas – aptarti šių metų partnerystės pasiekimus ir veiklos perspektyvas, pasirengti būsimiems svarbiausiems metų renginiams: metinei aukščiausio lygio konferencijai ir forumui, kuriame bus aptariama bendra politika sveikatos darbe srityje.

Šiaurės matmens partnerystės tikslas – nukreipti Europos Sąjungos strateginius interesus Šiaurės Europos link, sustiprinant visų Baltijos jūros regiono šalių ir Rusijos bendradarbiavimą. Lietuva 2006–2007 m. išrinkta pirmininkaujančia Šiaurės matmens partnerystei šalimi visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje. Šią veiklą koordinuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Siekiama laikytis aktyvios pozicijos, nes ES ir kitų tarptautinių organizacijų partnerių suteiktas mandatas įpareigoja mūsų šalį stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą regione.

„Artėjame prie Lietuvos pirmininkavimo šiai tarptautinei iniciatyvai pabaigos, – teigia Šiaurės matmens visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės Vyresniųjų pareigūnų komiteto vadovas Sveikatos apsaugos ministerijos Užsienio ryšių skyriaus vedėjas Viktoras Meižis. – Turime svarių pasiekimų įgyvendinant šią atsakingą misiją. Pavyko išspręsti daug svarbių partnerystės klausimų“. Pasak V. Meižio, suaktyvinta sekretoriato veikla, atnaujintas ekspertų grupių darbas, organizuoti pasitarimai ir seminarai aktualiausiais regionui klausimais sveikatos ir socialinės gerovės srityje. Kartu įgyvendinamas Europos Komisijos finansuojamas Šiaurės matmens partnerystės duomenų bazės rengimo projektas. Duomenų bazė padės sukurti efektyvų partnerystės šalių bendradarbiavimo mechanizmą, leidžiantį analizuoti iniciatyvos plėtrą, koordinuoti jos narių įgyvendinamus projektus, finansavimo šaltinių paiešką.

„Kas pirmininkaus Šiaurės matmens iniciatyvai visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje nuo 2008 m. bus sprendžiama lapkričio 16 d. Vilniuje Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamoje metinėje aukščiausio lygio ministrų konferencijoje, – teigia V. Meižis. – Prieš ją, lapkričio 15 d., Vilniuje vyks konferencija-forumas „Sveikas gyvenimas – sveika darbo vieta“. Ji bus skirta sveikatos politikos formuotojams ir vykdytojams, sveikatos ir socialinės apsaugos specialistams, partnerystės nariams. Planuojama pristatyti Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Sąjungos ir Tarptautinės darbo organizacijos sveikatos darbe strategijas ir rekomendacijas“.

Šiaurės matmens politikos plėtra prasidėjo 1997 m. Suomijos Vyriausybės ir Europos Komisijos iniciatyva. 2003 m. Osle (Norvegija) buvo priimta deklaracija, skirta Šiaurės matmens partnerystės įsteigimui visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje. Jos partneriai – 13 šalių: Norvegija, Suomija, Švedija, Danija, Islandija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rusija, Prancūzija, Kanada ir Vokietija. Kartu yra įsitraukusios ir 8 tarptautinės organizacijos: Pasaulio sveikatos organizacija, Europos Sąjunga, Tarptautinė migracijos organizacija, UNAIDS, Baltijos jūros valstybių taryba, Šiaurės Ministrų Taryba, Barenco Euro-Arktikos regiono taryba, Tarptautinė darbo organizacija. Šių metų rugpjūčio 24 d. Baltijos jūros valstybių subregioninio bendradarbiavimo institucija tapo nauju partneriu.

Daugiau informacijos – http://www.ndphs.org

SAM Ryšių su visuomene skyrius
Natalja Keturkienė
Tel. (8 5) 266 1411
natalja.keturkiene@sam.lt
www.sam.lt