Moksliniame žurnale „Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas“ 2011 m. gegužės mėnesio numeryje buvo išspausdintas straipsnis, kuriame teigiama, jog galvos skausmas vargina nuo 35 iki 50 proc. šalies mokyklinio amžiaus vaikų. Straipsnyje pastebima, kad nepilnose šeimose gyvenantys vaikai galvos skausmu skundžiasi dažniau nei gyvenantys su abiem tėvais.

 

Galvos skausmą sukeliančių priežasčių gydytojai ieško nuolat – tai neišblėstantis mokslininkų diskusijų objektas. Pastebima, kad galvos skausmą sukelia įvairios tarpusavyje susijusios priežastys: gyvenamoji vieta, socialinė aplinka, šeimos ir mokyklos vaidmuo bei emocinė ir fizinė sveikata. Mokslinio tyrimo metu buvo atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 11, 13 ir 15 metų moksleivių grupės. Apklausai buvo pasitelkta anketa, kurioje pagrindiniai klausimai buvo susiję su gyvenamąja vieta, mityba, fiziniu aktyvumu, laisvalaikiu, gyvenimo kokybe, rizikinga bei lytine elgsena, patyčiomis bei traumomis ir nelaimingais atsitikimais. Tyrimas atskleidė, jog penkiolikmečiai dažniau nei jaunesni vaikai skundžiasi galvos skausmu beveik kiekvieną dieną. Duomenys parodė, jog galvos skausmas kur kas dažniau pasireiškia mergaitėms nei berniukams. Neabejotinai, vaikų ir paauglių sveikatos būklę lemia ir šeimos darna, todėl išanalizavus tyrimo rezultatus paaiškėjo, jog nepilnose šeimose gyvenantys vaikai galvos skausmą nurodo dažniau nei pilnose šeimose gyvenantys vaikai. „Pastaruoju metu mūsų visuomenėje, kaip ir visame pasaulyje, vis gvildenamos socialinės atskirties, bendravimo stokos problemos, kurios ir paskatino atlikti šį tyrimą. Sparčiai besivystančios technologijos, besikeičianti visuomenės ir šeimų socialinė ir ekonominė gerovė buvo vieni iš pagrindinių rodiklių atliekant tyrimą“, – kalbėjo vienas iš tyrimą atlikusių mokslininkų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prof. habil. dr. Apolinaras Zaborskis. Tyrimo metu padaryta išvada, kad vidutiniškai ir neturtingai gyvenančių šeimų vaikai dažniau skundžiasi galvos skausmu nei turtingesnėse šeimose gyvenantys vaikai.

 

„Mūsų studija parodė, jog galvos skausmu mokyklinio amžiaus vaikai skundžiasi dažnai. Manome, jog tokio amžiaus vaikai jau geba suvokti ir įvertinti skausmo fenomeną“, – teigia tyrimo autoriai: Alma Januškevičienė, LSMU MA biomedicininių tyrimų instituto socialinės pediatrijos laboratorijos doktorantė, Eglė Vaitkaitienė, LSMU MA Ekstremalios medicinos katedros docentė, Edita Albavičiūtė, LSMU socialinės pediatrijos laboratorijos doktorantė, Apolinaras Zaborskis, prof. hab. dr., LSMU Biomedicininių tyrimų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Vidmantas Januškevičius, LSMU MA Aplinkos ir darbo medicinos katedros docentas bei Dinas Vaitkaitis, LSMU Ekstremalios medicinos katedros vedėjas, docentas.

 

Straipsnyje aptariama, jog tėvų užimtumas, išsilavinimas bei šeimos pajamos – labiausiai susijusios su vaikų sveikata ir sveikatos elgsena. „Daugelis šalių domisi ekonominiais veiksniais, darančiais įtaką vaikų sveikatai, tačiau ir šeimos aplinka yra labai reikšmingas vaiko sveikatos rodiklis. Skyrybos, vieno iš tėvų nebuvimas, atvirumo bei bendravimo trūkumas stipriai veikia vaikų ir paauglių sveikatą“, – teigia prof. habil. dr. Apolinaras Zaborskis.

 

Apžvelgę ankstesnių tyrimų duomenis, mokslininkai pastebi, kad vaikams galvos skausmas darosi vis dažnesnis. Tai patvirtina nuo 1994 m. kas 4 metus atliekami panašaus pobūdžio tyrimai. Remdamasis tyrimo išvadomis, profesorius Apolinaras Zaborskis ragina visuomenę, o ypač tėvus, kuo daugiau laiko skirti dvasinei vaiko gerovei. Tėvai turėtų dažniau vaikus išklausyti, apkabinti, nuoširdžiais su jais bendrauti.

 

Pagal žurnalo „Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas“ ir viešųjų ryšių agentūros „Vitae Litera“ straipsnį.

 

Medik

Testai apie vaikų sveikatą