Raudonukė

Ligos apibūdinimas

Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

Ligos dažniausiai pažeidžiami asmenys

Ligos priežastys ir rizikos veiksniai

Ligos simptomai ir požymiai

Ligos gydymas

Ligos prevencija

Ligos esmė


Raudonukė


Ligos apibūdinimas

Raudonukė – tai ūminė virusinė infekcija, pasireiškianti karščiavimu, odos bėrimu, pakaušio ir kaklo limfmazgių padidėjimu.


Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

Virusas sukelia kvėpavimo takų, limfmazgių, odos, kartais – blužnies pažeidimą.
Nėščiajai susirgus šia liga nėštumo pradžioje, virusas gali sukelti vaisiaus žuvimą, įgimtos raudonukės sindromą (kurtumą, kataraktą, širdies ydas, mikrocefaliją, psichinės raidos atsilikimą). Dėl didelės apsigimimų tikimybės, užsikrėtus raudonuke iki 16 savaitės, nėštumas nutraukiamas.


Ligos dažniausiai pažeidžiami asmenys

Dažniausiai serga 2-7m. vaikai, persirgus šia liga susidaro ilgalaikis imunitetas.


Ligos priežastys ir rizikos veiksniai

Raudonukę sukelia Rubivirus genties virusas. Juo galima užsikrėsti oro-lašeliniu (čiaudint, kosint, kalbant), kontaktiniu (per aplinkos daiktus) keliu, taip pat per placentą (nėščioji sirgdama užkrečia ir vaisių).


Ligos simptomai ir požymiai

Ligos simptomai pasireiškia po 2-3sav. nuo užsikrėtimo. Kartais susirgimo pradžioje atsiranda peršalimo reiškiniai: karščiavimas, sloga, kosulys, gerklės paraudimas. Burnos gleivinėje matomi smulkūs, blyškiai rausvi taškeliai. Paskui padidėja pakaušio limfmazgiai, bet jų neskauda, oda virš jų neparausta. Po limfmazgių padidėjimo praėjus 1-2d., atsiranda smulkus, švelniai rožinis bėrimas - pradžioje veide, kakle, po to išplinta į liemenį, kojas, ant sėdmenų. Bėrimas laikosi 2-3d. ir išnyksta be pėdsakų.
Kartais liga komplikuojasi smegenų, plaučių, ausų ar kitų organų uždegimu.

Gydytojas ligą diagnozuoja išsiaiškinęs buvusį kontaktą su sergančiu asmeniu, apžiūrėjęs ligonį (ypač pamatęs tipišką odos bėrimą). Kartais nustatomas antikūnų prieš raudonukės virusą buvimas kraujyje.


Ligos gydymas

Virusą veikiančių vaistų nėra, todėl skiriami medikamentai temperatūrai mažinti (IBUSTAR). Jei ligos eiga labai sunki, gali prireikti gliukokortikoidų, prieštraukulinių vaistų.


Ligos prevencija

Nuo raudonukės (o tuo pačiu ir nuo tymų bei kiaulytės) MMR vakcina vaikai skiepijami 15-16 mėnesių ir 6-7metų amžiaus. Vėliau reikėtų skiepytis kas 10 metų.


Ligos esmė

1. Smulkūs, blyškiai rausvi taškeliai burnos gleivinėje.
2. Pakaušio limfmazgių padidėjimas.
3. Smulkus, švelniai rožinis bėrimas odoje, išnykstantis be pėdsakų.
4. Buvęs kontaktas su sergančiu raudonuke.

 

Žymos: antikūnųantikūnų raudonukėsantikūnų raudonukės virusąapibūdinimasapibūdinimas ligosapibūdinimas ligos pažeidžiamasapibūdinimas raudonukėapsigimimųapžiūrėjęsasmeniuasmenysasmenys ligosasmenys ligos priežastysasmenys sergaasmenysligosasmenysligos priežastysasmenysligos priežastys rizikosatsilikimąatsiranda smulkusatsiranda smulkus švelniaiausųbėrimąbėrimą kartaisbėrimą kartais nustatomasbėrimasbėrimas laikosibėrimas odojebėrimas odoje išnykstantisbėrimas pradžiojebėrimas pradžioje veidebėrimųblužniesblyškiaiburnos gleivinėje pakaušiobuvęsbuvęs kontaktas sergančiubuvimasbuvimas kraujyje ligosbuvusičiaudintdaiktusdalis ligosdalis ligos pažeidžiamidalis virusasdalis virusas kvėpavimodalisligosdalisligos pažeidžiamidalisligos pažeidžiami asmenysligosdiagnostikaligosdiagnozuojaeigaesmėesmė raudonukė ligosesmė smulkūsesmė smulkūs blyškiaigentiesgenties virusasgerklėsgleivinėjegleivinėje pakaušiogleivinėje pakaušio limfmazgiųgliukokortikoidųgliukokortikoidų prieštraukulinių vaistųgydymasgydymas ligosgydymas ligos prevencijagydymas virusągydymas virusą veikiančiųgydymasligosgydytojasibustarįgimtosilgalaikisilgalaikis imunitetas ligosimunitetasimunitetas ligosimunitetas ligos priežastysinfekcijaišnykstaišnyksta pėdsakų kartaisišnykstantisišnykstantis pėdsakųišnykstantis pėdsakų buvęsišplintaišsiaiškinęskaklekaklokalbantkarščiavimaskarščiavimukartais ligakartais liga komplikuojasikartais nustatomaskartais nustatomas antikūnųkartais susirgimokartais susirgimo pradžiojekataraktakiaulytėskojaskomplikuojasikontaktąkontaktaskontaktas sergančiukontaktas sergančiu raudonukekontaktiniųkosintkosulyskraujyje ligoskraujyje ligos gydymaskūno dalis ligoskūno dalis virusaskūno dalisligoskūno dalisligos pažeidžiamikurtumąkvėpavimo takų limfmazgiųlaikosilašeliniuliemenįliga komplikuojasiliga komplikuojasi smegenųliga susidaroliga susidaro ilgalaikisligonįligos apibūdinimas ligosligos apibūdinimas raudonukėligos eigąligos eiga sunkiligos esmėligos esmė raudonukėligos esmė smulkūsligos gydymasligos gydymas ligosligos gydymas virusąligos pažeidžiamasligos pažeidžiamas organasligos pažeidžiamiligos pažeidžiami asmenysligos prevencijaligos prevencija ligosligos priežastysligos priežastys rizikosligos simptomailigos simptomai pasireiškialigos simptomai požymiailimfmazgiailimfmazgiųlimfmazgių odoslimfmazgių odos kartaislimfmazgių padidėjimaslimfmazgių padidėjimas smulkuslimfmazgių padidėjimolimfmazgių padidėjimo praėjuslimfmazgių padidėjimu ligosmatomimedikamentaimetųmetų ligosmetų ligos esmėmikrocefalijąneparaustaneparausta limfmazgiųneparausta limfmazgių padidėjimonėščiajainėščiojineskaudanėštumasnėštumas nutraukiamas ligosnėštumo pradžioje virusasnustatomasnustatomas antikūnų raudonukėsnutraukiamasnutraukiamas ligosnutraukiamas ligos pažeidžiamiodojeodoje išnykstantis pėdsakųodos bėrimąodos bėrimą kartaisodos kartaisodos kartais blužniesorganasorganas kūno dalisligospačiupadidėja pakaušiopadidėja pakaušio limfmazgiaipadidėjimaspadidėjimas smulkuspadidėjimas smulkus švelniaipadidėjimopadidėjimupadidėjimu ligospadidėjimu ligos pažeidžiamaspakaušiopakaušio limfmazgiaipakaušio limfmazgiųpakaušio limfmazgių padidėjimaspamatęspamatęs tipišką odosparaudimaspasireiškiantipaskuipaskui padidėja pakaušiopažeidimąpažeidžiamaspažeidžiamipažeidžiami asmenys ligospažeidžiami asmenys sergapažeidžiami asmenysligospažeidžiami asmenysligos priežastyspėdsakųpėdsakų buvęspėdsakų buvęs kontaktaspėdsakų kartaispėdsakų kartais ligaperšalimopersirgusplacentąplaučiupožymiaipožymiai ligospožymiai ligos gydymaspožymiai ligos simptomaipožymiailigospradžioje atsirandapradžioje atsiranda peršalimopradžioje veidepradžioje veide kaklepradžioje virusaspradžioje virusas sukeltipraėjusprevencijąprevencija ligosprevencija ligos esmėprieštraukuliniųprieštraukulinių vaistųprieštraukulinių vaistų ligospriežastyspriežastys rizikos veiksniailigosprireiktipsichinėsraidosraudonukeraudonukė ligosraudonukė ligos apibūdinimasraudonukėsraudonukės virusąraudonukės virusą buvimasrausvirausvi taškeliai burnosreiškiniairizikos veiksniai ligosrizikos veiksniai raudonukęrizikos veiksniailigosrizikos veiksniailigos simptomairožinisrožinis bėrimas odojerožinis bėrimas pradžiojerubivirusrubivirus genties virusassėdmenųsėdmenų bėrimassėdmenų bėrimas laikosisergančiu raudonukesergančiu raudonuke ligossimptomaisimptomai pasireiškiasimptomai požymiai ligossimptomai požymiailigossimptomai požymiailigos diagnostikaligossindromąsirgdamaskiepijamiskiepytisskiriamislogasmulkūssunkisusidarosusirgimosusirgimo pradžiojesusirgimo pradžioje atsirandasusirgusšvelniaitakų limfmazgiųtakų limfmazgių odostaškeliaitaškeliai burnostaškeliai burnos gleivinėjetemperatūraitikimybėstipiškatipišką odostipišką odos bėrimątymųūmineuždegimuužkrečiaužkrečia vaisių ligosužsikrėstiužsikrėtimoužsikrėtimo kartaisužsikrėtimo kartais susirgimoužsikrėtusvaikaivaikai skiepijamivaikai skiepijami mėnesiųvaisiausvaisių ligosvaisių ligos simptomaivaistų ligosvaistų ligos prevencijavakcinavakcina vaikaivakcina vaikai skiepijamiveideveikiančiųveiksniaiveiksniai ligosveiksniai ligos simptomaiveiksniai raudonukęveiksniai raudonukę rubivirusveiksniailigosveiksniailigos simptomaiveiksniailigos simptomai požymiailigosviršvirusąvirusą veikiančiųvirusą veikiančių vaistųvirusasvirusas sukeltivirusas sukelti vaisiausvirusinėydasypačžuvimą
Anekdotai

archyvas