Homeopatija Vokietijoje

Vokietija, padovanojusi pasauliui garsius kompozitorius, muzikantus, dailininkus, rašytojus ir poetus, yra ir homeopatijos tėvynė. Vokietija ir šiandien yra dalis lyderė šioje srityje.

 • Homeopatijos pradžia siejama su 1796 metais, kai Gufelando medicini­niame žurnale buvo išspausdintas Samuelio Hanemano straipsnis „Naujo principo patirtis“.
 • Svarbus vaidmuo homeopatijos atsiradimo istorijoje tenka S. Hane­mano išverstai Kuleno knygai „Vaistų žinynas“.
 • Versdamas straipsnį apie chininmedžio poveikį, S. Hanemanas pastebėjo, kad aprašyti apsinuodijimo juo simptomai labai panašūs į klinikinius maliarijos simptomus. Taigi maliarija ir chinino perdozavimas sukelia žmogui tokius pačius simptomus. Atrastas fenomenas labai sudomino S. Hanemaną.
 • Šešerius metus S. Hanemanas tyrinëjo, kaip įvairios medžiagos iš augalų, gyvūnų ir mineralų pasaulio veikia organizmą. Vaistus gydytojas išbandydavo pats, vėliau visus savo pastebėjimus metodiškai išanalizavo ir aprašė.
 • 1810 metais išleista S. Hanemano knyga „Racionalaus gydymo meno organonas“ jau 200 metų yra pagrin­dinė viso pasaulio homeopatų knyga. Šioje knygoje S. Hanemanas aprašė
 • 60 preparatų poveikį organizmui, o jo pasekėjai sąrašą papildė dar daugiau nei 3000 preparatų.
 • XIX a. viduryje homeopatiniai prepara­tai buvo labai populiarūs Vokietijoje. Juos gamindavo vaistinėse, kiekvie­nas vaistininkas – pagal savo technologiją. Atsirado daug homeopa­tinių preparatų gaminimo būdų, todėl kartais nukentėdavo jų kokybė ir efektyvumas. Tokia situacija labai nepatiko jaunam mokslininkui Vilmarui Švabe. Jis ne tik atidirbo homeopatinių preparatų gamybos technologiją, bet ir įvedė vaistų kokybės kontrolė.
 • 1934 metais išleista „Gydytojo Vilmaro Švabe farmakopėja“, kuri tapo teisiniu homeopatinių preparatų gamybos pagrindu Vokietijoje.
 • XX a. susidomėjimas homeopatija, kaip švelniu, nekenksmingu ir visa apimančiu gydymo būdu, didėjo. Norint patenkinti augantį homeopati­nių preparatų poreikį, Vokietijoje įkurta ne viena įstaiga, besispecializuojanti homeopatinių preparatų gamybos srityje.
 • 1961 metais Karlsrūje įkurta Voketijos homeopatijos sąjunga – DHU. Šiandien homeopatai gali naudotis beveik 2000 preparatų, išleistų įvairiomis farmacinėmis formomis. Preparatai potencijuojami rankiniu būdu.
 • Oficialiais duomenimis, daugiau nei 50% Vokietijos gyventojų gydosi homeopatiniais preparatais.
 • Vokietijoje įkurta organizacija, Mokslininkų homeopatų Sąjunga, kuri atlieka mokslinius tyrimus, publikuoja savo darbus medicininiuose ir homeopatiniuose žurnaluose. Celės mieste yra įsikūręs homeopatinių preparatų poveikio sveikiems žmo­nėms tyrimo Centras, dirbantis pagal S. Hanemano metodiką. Homeopatija yra įtraukta į galimų pasirinkti dėstomų dalykų medicinos universite­tuose sąrašą. Šalyje dirba apie 2800 homeopatų.
 • 130 draudimo kompanijų pasirašė sutartis dėl homeopatinio gydymo finansavimo. Tai leidžia pacientams gauti homeopatinį gydymą iš valsty­bės sveikatos apsaugos sistemos lėšų.

Parengė B.Urbonavičienė

www.mitela.lt