+2
-1
+1
Ciberžolės ekstraktas – uždegimą mažinantis preparatas osteoartritui gydyti

Įvadas

Milijonai žmonių kasdien vartoja nesteroidinius vais­tus nuo uždegimo (NVNU) artritui ir su juo susijusioms uždegiminėms būklėms gydyti. Deja, niekas nė neįtaria, kad jau sukurta daug saugesnė, taip pat labai efektyvi na­tūrali alternatyva NVNU. Ši priemonė yra lengvai priei­nama kiekvienam, nebrangi ir pasiekiama vos atidarius prieskonių dėžutę virtuvės spintelėje.

Yra paskelbta tūkstančiai klinikinių studijų, įrodančių ciberžolės ekstrakto terapinį poveikį. Vien PubMed pa­ieškoje pateikiama daugiau nei 10 tūkst. straipsnių apie ciberžolės ekstrakto efektyvumą. Vadinasi, šis virtuvė­je dažnai vartojamas prieskonis gali būti efektyvi alter­natyva NVNU.

Jau daugelį amžių ciberžolė naudojama ajurvedos medicinoje virškinimo sutrikimams ir skausminiam sin­dromui gydyti. Ciberžolės skyrimo indikacijos yra labai plačios – apima dauginės mielomos, kasos vėžio, mielo­displazinių sindromų, storosios žarnos vėžio, psoriazės ir kitų ligų gydymą [1]. Mokslininkai iš augalo šaknias­tiebių išskyrė kurkuminoidų seriją, kurios 90 proc. su­daro kurkuminas, arba kitaip diferuloilmetanas, polife­nolinis pigmentas, antioksidantas [2], pasižymintis an­tiuždegiminėmis, lipidų kiekį kraujyje mažinančiomis, antitrombozinėmis, antivėžinėmis, antidiabetinėmis ir neuroprotekcinėmis savybėmis [3]. Šiais laikais, remian­tis 5 600 farmakologinių studijų rezultatais, ciberžolės ekstraktas yra naudojamas reumatinėms, trauminėms, su sportu susijusioms būklėms, taip pat Alzheimerio ligai, skrandžio opaligei, dirgliosios žarnos sindromui, Croh­no ligai gydyti [4].

Kurkumino veikimo mechanizmas

Kurkuminas veikia kelias uždegiminio proceso gran­dis. Pirmiausia ši medžiaga modeliuoja prouždegiminio baltymo – interleukino – produkciją ir nuslopina fosfo­lipazės A2, COX-2 ir 5-lipoksigenazės poveikį. Kurku­minas yra selektyvus, neveikia COX-1, todėl pasižymi ypač gera tolerancija. In vitro studijose įrodytas kurku­mino protekcinis poveikis sąnarinei kremzlei [6]. Api­bendrinus kurkumino poveikius, įrodytus klinikiniuo­se tyrimuose, šis preparatas tinkamiausias reumatologi­nėms ligoms gydyti.

Ciberžolės ekstraktas – inovatyvi formulė, labai pagerinanti bioprieinamumą

Kurkumino panaudojimas yra apribotas blogu biopri­einamumu. Suvartojus kurkumino peroraliai, tik ribotas kiekis jo molekulių pereina žarnyno barjerą ir patenka į kraują. Todėl natyvinės kurkumino formos panaudojimas yra stipriai apribotas [7]. Tam, kad kurkuminą organiz­mas geriau įsisavintų, patentuota nauja jo formulė, pasi­žyminti daug geresniu biologiniu prieinamumu. Ši ino­vatyvi ir licencijuota kurkumino formulė išsiskiria labai nedidele kurkumino dispersija, o preparate esantys emul­sikliai palengvina kurkumino prasiskverbimą pro intes­tininį barjerą. Taigi 42 mg optimizuoto kurkumino eks­trakto vienoje mažoje kapsulėje ekvivalentinė dozė yra 57 g natyvinio kurkumino, arba 1 kg kurkumino milte­lių [6]. Belgijoje naujasis kurkumino preparatas parduo­damas jau daugiau nei 6 metus ir yra vienas dažniausiai skiriamų preparatų osteoartritui gydyti. Kurkumino eks­traktą rekomenduojama vartoti norint išlaikyti sąnarių lankstumą, išsaugoti sveikus sąnarius, sustabdyti sąnari­nių kremzlių senėjimą, pagerinti sąnarių funkciją, o ypač jautrių sąnarių ir sausgyslių funkcionalumą. Preparatas yra registruotas ne kaip vaistas, bet kaip maisto papildas.

Anksčiau nebuvo įmanoma pilnai atskleisti kurkumi­no terapinio poveikio, nes riebaluose tirpus kurkuminas pasižymi ypač blogu bioprieinamumu. Šios savybės prie­žastys yra blogas tirpumas vandenyje, bloga absorbcija, metabolizmas ir greita eliminacija. Net 90 proc. natūra­laus kurkumino, kuris suvartojamas peroraliai, yra eks­kretuojamas. Norint pagerinti biologinį prieinamumą, kurkuminas būdavo derinamas su piperinu. Nors šis de­rinys pagerino kurkumino koncentracijos kraujyje padi­dėjimą, tačiau tai užtrukdavo tik 1 val. Vėliau kurkumino koncentracija vėl nukrisdavo iki pradinės vertės. Deja, piperinas negali pasiekti ilgalaikės absorbcijos, tačiau yra efektyvesnių priemonių šiai problemai išspręsti. Tai kurkumino preparate esantis ciklodekstrinas. Piperinas gali paveikti preparato efektyvumą, nes inhibuoja pirmą ir antrą ksenobiotinių metabolinių fermentų fazes, įvai­rius citochromus ir glikoproteiną P. Kurkumino biopri­einamumas didinamas ir naudojant polisorbatus, tačiau ši priemonė yra vertinama kontroversiškai. Klinikinėse studijose įrodyta, kad vartojant kurkuminą, kurio biopri­einamumas pagerintas misceline technologija naudojant polisorbatus, daugiau negu pusei pacientų gali pasireikšti pykinimas ar kiti nepageidaujami reiškiniai.

Kurkumino ekstraktas – 40 kartų geriau įsisavinamas organizme

Kurkumino preparate esantys ciklodekstrinai labai padidino kurkumino bioprienamumą (net 40 kartų). Ci­klodekstrinai yra natūralūs krakmolo degradacijos pro­duktai. Ciklodekstrino molekulėje 8 gliukozės vienetai išsidėstę tokiu būdu, kad molekulės išorė būtų hidrofili­nė, o viduje būtų lipofilinė dalis. Kita lipofilinė atitinka­mo dydžio ir formos molekulė, šiuo atveju – kurkumino, gali būti prijungiama prie ciklodekstrino molekulės. Ko­hezija tarp šių molekulių yra santykinai silpna, o tai su­teikia tinkamas sąlygas išlaisvinti kurkumino molekulę. Abi molekulės dėl van der Waalso jėgų lieka chemiškai nepakitusios. Natūralios hidrofobinės kurkumino mole­kulės linkusios agreguotis žarnyne tam, kad kiek galima sumažintų paviršiaus plotą. Kurkumino ekstrakto mole­kulės yra atskirai transportuojamos prie žarnyno siene­lės dėl ciklodekstrino molekulių.

Klinikiniame tyrime buvo vertinamas absorbcijos grei­tis. Į tyrimą įtraukta 13 tiriamųjų, gavusių paprastą kurku­miną ir 3 skirtingus kurkumino produktus, kurių bioprie­namumas buvo ypač geras. Tiriamieji vartojo kiekvieną kurkumino preparatą peroraliai 1 savaitės intervalu. Po kiekvieno suvartojimo kas valandą buvo imamas kraujas 12 val. laikotarpiu. Buvo tiriama kurkumino koncentraci­ja kraujyje, santykinė kurkumino ir jo derivatų absorbci­ja. Kurkumino ekstraktas buvo absorbuotas daugiau nei 40 kartų efektyviau nei kiti jo produktai ir natūralūs kur­kumino milteliai. Kurkumino ekstrakto terapinis poveikis yra daug stipresnis.

Klinikiniai tyrimai, įrodę ciberžolės ekstrakto poveikį uždegiminiams procesams

2013 metais Belgijoje atliktas klinikinis tyrimas [5], ku­riame vertintas pacientų pasitenkinimas gydymu kurkumino ekstraktu. Šioje studijoje vertinta tiriamųjų, sergančių įvai­riomis osteoartrito manifestacijomis, asmeninė patirtis gy­dantis kurkumino preparatu. Šio tyrimo tikslas buvo įrody­ti potencialią kurkumino ekstrakto naudą sąnarių funkcijai, nustatyti gydymo periodą, reikalingą teigiamam kliniki­niam efektui pasiekti, nepageidaujamus reiškinius, nu­statyti, ar geresni rezultatai galėtų būti pasiekiami tam tikrose srityse, įvertinant skausmo stiprumą, sąnarių lanks­tumą, gyvenimo kokybę.

Šioje klinikinėje retrospektyvinėje, stebimojoje studi­joje apibendrintos 820 pacientų, gydytų kurkumino eks­traktu (4–6 kapsulėmis per dieną) ilgiau nei 6 mėnesius dėl įvairių skausminio osteoartrito formų, patirtys. Pastarosios buvo paskelbtos 110 Belgijos šeimos gydytojų, kurie įverti­no klausimynuose surinktus duomenis. Vertinant asmeninę patirtį, į šiuos klausimynus įtraukti gyvenimo kokybę verti­nantys parametrai. Duomenys analizuoti nepriklausomoje statistinėje analizėje. Jau per pirmąsias 6 gydymo savaites kurkumino ekstraktas palengvino skausmą, pagerino sąna­rių mobilumą ir gyvenimo kokybę. Įrodyta puiki preparato tolerancija. Daugiau nei pusė pacientų galėjo nutraukti gy­dymą NVNU. Pacientų pasitenkinimas gydymu kurkumi­no preparatu buvo patvirtintas tuo, kad tiriamieji nuspren­dė tęsti gydymą ilgiau nei 6 mėnesius. Klinikinis tyrimas įrodė, kad preparatas yra puikiai tinkamas pacientams, ku­rie skundžiasi sąnarių problemomis, yra gerai toleruojamas ir naudingas sąnarių mobilumui, skausmui palengvinti, pa­gerina pacientų gyvenimo kokybę.

Dar viena klinikinė studija, patvirtinusi ciberžolės medi­cininę vertę, paskelbta 2012 metų balandį Indonesian Jour­nal of Internal Medicine. Šiame klinikiniame tyrime įro­dyta, kad ciberžolės ekstraktas slopina uždegiminį procesą pacientams, sergantiems kelių osteoartritu. Tyrėjai palygi­no kurkumino ekstrakto poveikį su NVNU klasės atstovo diklofenako poveikiu COX-2 sekrecijos mažinimui sinovi­niame skystyje 2 atsitiktinai padalytose pacientų, sirgusių kelių osteoartritu, grupėse.

Sinovinis skystis struktūra yra panašus į kiaušinio trynį. Jis užpildo sąnarių sinovinius tarpus, sumažindamas trintį tarp sąnario kremzlių. Kelių osteoartritu serga 1 iš 2 vyres­nių nei 85 metų žmonių. Šios ligos patogenezėje svarbūs yra monocitai – imuninės sistemos ląstelės, skatinančios COX-2 uždegiminį poveikį sinoviniame sąnarių skystyje.

Klinikiniame tyrime tiriamiesiems 4 savaites buvo duota 30 mg ciberžolės (kurkumino) ekstrakto 3 k./d. arba 25 mg diklofenako 3 k./d. Po gydymo atlikta sąnario aspi­racija. Buvo vertinama monocitų skatinama COX-2 sekre­cija sinoviniame skystyje. Atlikto klinikinio tyrimo rezul­tatuose skelbiama, kad kurkumino ekstraktu gydytų tiria­mųjų grupėje balų vidurkis buvo 1,84±0,37 ir atitinkamai 1,15±0,28 (p<0,001). Tuo tarpu gydytų diklofenaku grupė­je balų vidurkis buvo 1,79±0,38 ir atitinkamai 1,12±0,27 (p<0,001). Kurkumino ekstraktu gydytų tiriamųjų grupė­je COX-2 sekrecijos sumažėjimo balas vidutiniškai siekė 0,70±0,51, o atitinkamai diklofenako grupėje – 0,67±0,45 balo. Abiejose grupėse statistiškai reikšmingo skirtumo ma­žinant COX-2 sekrecijos balą nenustatyta (p=0,89). Apiben­drinant tiek kurkumino ekstraktas, tiek diklofenakas beveik identišku stiprumu sumažino uždegiminio fermento COX-2 sekreciją sinoviame skystyje.

Aptarimas

2012 metais atliktas klinikinis tyrimas jau nebe pir­masis, patvirtinęs mažiausiai lygiavertį NVNU ciberžolės ekstrakto poveikį slopinant kelių osteoartrito simptomus. 2010 metais Journal of Alternative and Complementa­ry Medicine publikuotoje studijoje paskelbta, kad gydy­mas 2 000 mg ciberžolės ekstrakto buvo toks pat efekty­vus kaip gydymas 800 mg ibuprofeno, sumažinęs skaus­minę ir uždegiminę simptomatiką [8].

Kurkumino ekstrakto antiuždegiminės savybės ma­žinant COX-2 sekreciją įrodytos jau šimtuose klinikinių tyrimų, tačiau ypatinga ir įrodyta naujausiose klinikinė­se studijose yra tai, kad kurkumino ekstraktas yra daug saugesnis preparatas, palyginti su NVNU (pvz., diklofe­naku). NVNU sukelia daugelį nepageidaujamų reiškinių, tokių kaip padidėjęs mirtingumas nuo širdies ligų, persi­leidimas, priepuoliai.

Vienas būdų įvertinti kurkumino ekstrakto ir NVNU toksiškumą yra ciberžolės, kurkumino sudėtyje esančių pirminių polifenolių palyginimas su diklofenaku, naudo­jantis Material Safety Data Sheets, kuriuose pateikta de­tali informacija apie šių medžiagų toksiškumą.

Pelių populiacijoje buvo vertinta diklofenako ir kur­kumino medianinė mirtinoji dozė (LD50) – dozė, nuo ku­rios miršta 50 proc. populiacijos narių:

  • diklofenakas: pelių LD50 yra 95 mg/kg – vadinasi, rei­kia tik 95 mg/kg pelės svorio sunaikinti 50 proc. di­klofenaku paveiktos pelių grupės;
  • kurkuminas: pelių LD50 yra >2 000 mg/kg – vadina­si, reikia daugiau negu 2 000 mg/kg pelės svorio su­naikinti 50 proc. kurkuminu paveiktos pelių grupės.

Norint suprasti, koks didelis yra 95 mg/kg LD50 tok­siškumas, pirmiausia tikslinga apskaičiuoti, kiek miligra­mų šios cheminės medžiagos (diklofenako) sunaikintų vi­dutinio dydžio pelę. Pelės sveria 15–27 g, priklausomai nuo jų amžiaus, mitybos ir veislės. Jei paimtume viduti­nę 21 g sveriančią pelę, šis gyvūnas svertų 0,021 kg. Va­dinasi, vos 1,9 mg diklofenako sunaikintų 50 proc. pelių populiacijos, paskyrus tokią nedidelę vaisto dozę.

Žmogus vidutiniškai sveria 68,03 kg, vadinasi, reikėtų vos 6 462 mg (arba 6,46 g) vaisto sunaikinti 50 proc. žmo­nių populiacijos, kuriai buvo paskirta tokia diklofenako dozė. Palyginti diklofenako LD50 su kurkumino ekstrakto LD50 (2 000 mg/kg), reikėtų 136 000 mg (arba 136 g) su­naikinti 50 proc. žmonių populiacijos, kuriai buvo paskir­ta tokia kurkumino ekstrakto dozė. Net šis vertinimas yra abejotinas, nes perdozavus kurkumino ekstrakto, jis būtų pašalintas pro gastrointestininį traktą ar kitus preparatą eliminuojančius organus prieš pasiekus letalinį preparato lygį organizme. Vos 90 mg veikliosios kurkumino ekstrak­to medžiagos per dieną pakanka sukelti tokį pat veiksmin­gą efektą kaip diklofenako. Skirtumas tarp veiksmingos 90 mg ir 136 000 mg letalios dozės yra labai akivaizdus.

Apibendrinimas

Klinikiniuose tyrimuose įrodyta, kad tiek kurkumino ekstraktas, tiek diklofenakas beveik identišku stiprumu su­mažina uždegiminio fermento COX-2 sekreciją sinoviame skystyje. Tačiau skiriant diklofenaką, yra daug didesnė ga­limybė pakenkti pacientui, nei skiriant paprasčiausią natū­ralų kurkumino turintį prieskonį. Sprendžiant dėl osteoar­trito gydymo pasirinkimo, svarbu įvertinti, kad yra nusta­tyta per 100 nepageidaujamų NVNU poveikių, o ciberžo­lės ekstraktas pasižymi daugiau nei 600 teigiamų savybių. Įvertinus rizikos ir naudos santykį, pasirinkti tinkamą gy­dymą tampa daug paprasčiau. Inovatyvi kurkumino formu­lė yra puikiai tinkama pacientams, kurie skundžiasi sąna­rių problemomis, yra puikiai toleruojama ir naudinga są­narių mobilumui, skausmui palengvinti, pagerina pacientų gyvenimo kokybę.

Gyd. Agnė Petrėnaitė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,

Žurnalo INTERNISTAS priedas SKAUSMO MEDICINOS AKTUALIJOS, 2017m.Nr.1