Melatoninas padeda užmigti greičiau

Įvadas

Miegas – tai funkcinė žmogaus smegenų ir viso organizmo būklė. Jai būdingas aktyvios organizmo sąveikos su aplinka sumažėjimas ir dalinis psichinės veiklos slopinimas. Miego ir budrumo sistema ypač pažeidžiama nesilaikant miego režimo (1). Darbo ir poilsio ritmo pokyčiai sukelia budrumo ir miego pa­kitimus, pasireiškiančius mieguistumu ir darbingu­mo stoka (8). Naktinis pamaininis darbas, slenkantis darbo grafikas, laiko juostų skirtumai keliaujantiems žmonėms dažnai sutrikdo miego budrumo ciklą. Pa­sikeitus darbo ir miego laikui, pablogėja savijauta. Tai ypač apsunkina protinę veiklą. Daugelis atliktų tyrimų įrodo, kad miego budrumo ciklui kontroliuoti itin svarbus endogeninis hormonas melatoninas (12).

Cirkadiniai miego ritmai ir jų kontrolė

Miego ir būdravimo ciklą reguliuoja cirkadi­niai ir homeostaziniai veiksniai. Pradinę ne greitųjų akių judesių miego stadiją (angl. non-rapid eye mo­vement – NREM) reguliuoja ventrolateralinis pre­optinis branduolys, esantis priekinėje pagumburio dalyje. Už NREM būdravimo fazę smegenyse atsa­kingi mechanizmai – aminerginiai, cholinerginiai ir oreksinerginiai. Greitųjų akių judesių miego stadiją (angl. rapid eye movement – REM) užtikrina cho­linerginės ir dopaminerginės būdravimo sistemos.

Ties smegenų tilto ir vidurinių smegenų susi­jungimo vieta esantis specialus generatorius, žmo­gui užmigus, reguliuoja NREM ir REM miego sta­dijų kaitą. Šiai kaitai svarbi reciprokinė sąveika tarp aminerginių REM stadiją pradedančių ir choliner­ginių REM stadiją užbaigiančių ląstelių grupių. Šią sąveiką reguliuoja neuromediatoriai GABA ir gliu­tamatas. REM ir NREM stadijų kaitai, cirkadiniam ritmui kontroliuoti taip pat svarbus neuroendokri­ninės sistemos išskiriamas hormonas melatoninas.

Melatoninas reguliuoja cirkadinius ritmus

Melatoninas (N-acetil-5-metoksitriptaminas) yra endogeninis hormonas, dar vadinamas nakties arba tamsos hormonu, kurį išskiria smegenyse esanti kan­korėžinė liauka. Nedidelį melatonino kiekį taip pat išskiria akių tinklainė, žarnos, kaulų čiulpai, trom­bocitai ir oda, tačiau jų produkuojamo melatonino fiziologinė reikšmė nėra aiški. Kankorėžinės liaukos išskiriamas melatoninas reguliuoja miego ir budru­mo ritmą, t. y. užtikrina žmogaus biologinių cirkadi­nių ritmų palaikymą (1). Dieną melatonino sekrecija yra maža, bet vakare laipsniškai didėja, kol 2–4 val. nakties pasiekia piką. Anksti ryte, tarp 7–9 val., me­latonino sekrecija ima mažėti (1). Su amžiumi išski­riamo melatonino kiekis mažėja: didelė melatonino sekrecija naktį yra būdinga kūdikiams ir vaikams, žmogui bręstant šio hormono sekrecija stabilizuo­jasi. Suaugusiesiems melatonino sekrecijos ritmas yra stabilus, tačiau naktį melatonino kiekis ir toliau laipsniškai mažėja. Vyresnio amžiaus žmonėms melatonino produkuojama vienodai tiek dieną, tiek naktį. Taigi, palyginti amžiaus grupes, melatonino sekrecija labai skiriasi (1, 2).

Ritmiškas melatonino išskyrimas yra reguliuo­jamas centrinio cirkadinių ritmų generatoriaus – su­prachiazmatinio branduolio, taip užtikrinamas mela­toninui būdingas trumpalaikis ir ilgalaikis poveikis. Pirmasis skatina žmogų miegoti ir neprabudinėti, nes tamsiuoju paros metu vyksta neuroninio supra­chiazmatinio branduolio aktyvumo slopinimas (3). Antrasis padeda sinchronizuoti pamainomis dirban­čių, patiriančių skrydžio ligą ar aklų asmenų cirkadi­nius ritmus (2). Tiek gyvūnų, tiek žmonių organiz­me melatoninas išskiriamas tik naktį. Tinklainės, pa­gumburio ir kankorėžinės liaukos ašis atskiria tamsų ir šviesų paros metą bei vykstančius pokyčius, taip reguliuodama melatonino sekrecijos trukmę, nuo kurios priklauso net sezoninė gyvūnų elgsena. Žie­mą, kai tamsių valandų skaičius per parą yra dides­nis, melatonino išskiriama daugiau nei vasarą (4).

Melatoninas sutrumpina užmigimo laiką

Žmonėms, neturintiems miego problemų, me­latoninas pagreitina užmigimą, t. y. sutrumpina jo laiką (5, 6). Albertos universitete (Kanada) 2004 metais atliktos metanalizės duomenimis, žmonėms, kurie neturi miego problemų (n=225), papildomai vartojant nuo 0,1 mg/d. iki 10 mg/d. melatonino, užmigimo laikas statistiškai reikšmingai sumažėjo, palyginti su placebo grupe (5). Izraelyje 2005 me­tais atlikta metaanalize taip pat patvirtinta, kad eg­zogeninis melatoninas sutrumpina užmigimo laiką sveikiems suaugusiems žmonėms (n=172) (6). Su­trumpėjęs užmigimo laikas svyravo nuo 7,4 min.iki 38,8 min. (6, 7). Remiantis metaanalizės išva­domis, minimali veiksminga egzogeninio melato­nino dozė yra 1 mg (8). Taip pat pastebėta, kad už­migimo laikui sutrumpinti egzogeninis melatoninas yra saugus preparatas, jei vartojamas iki 3 mėnesių ar trumpiau (5, 8). Melatoninas nesukelia priklau­somybės, neveikia budrumo kitą dieną. Nėra žino­ma, kad gydymo nutraukimas arba kurso baigimas anksčiau laiko sukeltų žalingą poveikį.

Melatoninas padeda įveikti paros ritmo sutrikimą

Tarptautiniai skrydžiai, kertant keletą laiko juos­tų, žmonėms sutrikdo paros ritmą (angl. jet lag). Ke­liautojai, atvykę į naują laiko juostą, junta tokius simptomus, kaip nuovargis dieną, naktinė nemiga, apetito praradimas ar susilpnėjusios kognityvinės funkcijos. Šių simptomų atsiranda dėl išsibalansa­vusio organizmo miego ir budrumo ciklo (9). 2001 metais atlikta 9 placebu kontroliuojamų, atsitiktinės imties tyrimų Cochrane sisteminė apžvalga. Jos iš­vados patvirtino, kad egzogeninis melatoninas, var­tojamas prieš miegą nuvykus į naują laiko juostą, padeda išvengti arba sumažina adaptacinius paros ritmo sutrikimo simptomus (10). Kasdien vartoja­mos 0,5–5 mg melatonino dozės yra panašiai veiks­mingos, tačiau žmonės, pavartoję 5 mg melatonino, užmiega greičiau ir miega geriau nei tie, kurie varto­ja 0,5 mg. Egzogeninio melatonino dozė turėtų būti vartojama prieš miegą vos tik atvykus ir dar kelias dienas po to (10).

Melatoninas padeda gydyti miego sutrikimus

2015 metais Europos farmakologijos žurnale pa­skelbti atliktų tyrimų apie melatonino įtaką gydant nemigą kitais medikamentais sisteminės apžvalgos duomenys. Įrodyta, kad melatoninas yra vertingas pa­lengvinant miego sutrikimus keliaujantiems ar dirban­tiems naktinį pamaininį darbą asmenims (13). Paste­bėta, kad melatoninas gali būti vartojamas kaip anti­konvulsantas (14), neuroprotektorius (15), pasižymi antivėžiniu poveikiu (16) ir sėkmingai vartojamas gy­dant nuotaikos sutrikimus (17–19). Taip pat melatoni­nas labai naudingas senyvo amžiaus žmonėms, kurių naktinė melatonino produkcija yra sumažėjusi (20). Tokiu atveju žmonėms dažnai skiriami benzodiaze­pinai ar migdomieji, kurie sukelia nemažai nepagei­daujamų reiškinių (tolerancijos didėjimas, priprati­mas, kognityvinių funkcijų blogėjimas, abstinenci­jos reiškiniai), be to, gydant šiais vaistais, žmonėms nemigos simptomai dažnai kiek sumažėja, tačiau iš­lieka, taip blogindami gyvenimo kokybę. Pastebėta, kad skiriant melatoniną nemigai gydyti, nebuvo jo­kių abstinencijos ir pripratimo simptomų, todėl Britų psichofarmakologijos asociacija rekomenduoja mela­toniną vartoti kaip pirmo pasirinkimo preparatą gy­dant nemigą vyresniems nei 55 metų žmonėms (11).

Apibendrinimas

 • Natūraliai gaminamo melatonino kiekis žmogaus organizme mažėja su amžiumi.
 • Melatoninas padeda greičiau užmigti ir sutrum­pina užmigimo laiką.
 • Šis hormonas veikia kaip miorelaksantas, jis efektyviai atpalaiduoja raumenis ir nervus, taip pagerindamas miego kokybę.
 • Atpalaiduoja virškinimo traktą, taip skatindamas gilesnį miegą.
 • Saugo organizmą nuo laisvųjų radikalų susida­rymo ir stabdo organizmo senėjimo procesus.
 • Padeda esant skydliaukės hipofunkcijai – neak­tyvų T4 konvertuoja į aktyvų T3.
 • Mažina perteklinio kortizolio aktyvumą.
 • Jo kiekis yra lengvai pamatuojamas atlikus šla­pimo testą praėjus 24 val. po vartojimo.
 • Rekomenduojama veiksminga egzogeninio me­latonino paros dozė suaugusiesiems – 0,5–1 mg vakare prieš miegą, padedant tabletę po liežuviu, nors galima ir nuryti užgeriant vandeniu.
 • Siekiant sumažinti individualius organizmo ritmo sutrikimo simptomus keliaujantiesiems, reko­menduojama dozė suaugusiesiems – mažiausiai 0,5 mg tabletė prieš miegą pirmąją kelionės dieną ir kelias dienas atvykus į numatytą šalį.
 • Dozė visada turėtų būti suvartojama tuo pačiu metu vakare, porą valandų po valgio. Prepara­tas netinka nėščioms, žindančioms moterims ir vaikams.

 

Parengė gyd. Gintautė Šyvienė

„Internistas“, Nr.3, 2017m.