Komentuoja Vilniaus Universiteto medicinos fakulteto vaikų ligų klinikos vedėjas prof. Vytautas Usonis

Sergamumas kokliušu yra aktuali šiandienė problema. Tai parodė Kokliušo epidemiologinių charakteristikų tyrimas, vykdytas 10-yje Vidurio ir Rytų Europos šalių (angl. Com­parative Epidemiologic Characteristics of Pertussis in 10 Central and Eastern European Countries, 2000–2013. PLoS ONE 11(6):e0155949. doi:10.1371/journal.pone.0155949). Tyrimas patvirtino, kad kokliušo problema niekur neišnyko ir egzistuoja visame pasaulyje. Lietuvoje padėtis dėl serga­mumo šia liga yra tokia pati kaip ir kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Tai buvo ir viena šio tyrimo išvadų.

Problemos esmė – po vakcinacijos, kaip ir persirgus kokliu­šu, visam gyvenimui imunitetas kokliušui nesusiformuoja. Jo trukmė neviršija 10 metų. Ir dabar, kai išsivysčiusiose valstybėse pasiektas labai didelis vakcinacijos mastas, kai beveik nėra vadinamojo laukinio kokliušo sukėlėjo cirku­liavimo visuomenėje, stebima, kad vakcinos sukelto imuni­teto trukmė yra nepakankama ir to padarinys – sergančiųjų kokliušu gretų didėjimas. Šis didėjimas ir sergančiųjų skai­čius, be abejo, yra nepalyginamai mažesnis, negu buvo iki skiepų pradžios. Tačiau tai yra nerimo signalas. Todėl buvo ieškoma priežasčių, o svarbiausia išeičių – ką daryti, kaip pagerinti padėtį?

Vienas žingsnis problemos sprendimo link – kitų amžiaus grupės žmonių, kurie turėtų būti skiepijami nuo kokliušo, įtraukimas į skiepų kalendorių. Naujiena Lietuvoje – nuo 2015 metų vakcina su kokliušo komponentu pradėti skiepy­ti paaugliai, t. y. 15–17 metų vaikai. Tokie skiepai atlieka­mi daugelyje Europos ir pasaulio valstybių. Kodėl jų reikia?

Skaičiuojama, kad povakcininė imuniteto trukmė yra iki 10 metų. Vadinasi, sulaukę 17–18 metų paaugliai, kuriems paskutinė kokliušo vakcinos dozė buvo įskiepyta prieš ei­nant į mokyklą, jau nebeturi imuniteto kokliušui. Kodėl tai pavojinga? Pirma, dėl to, kad patys paaugliai gali susirgti. Antra, ir svarbiausia, kad imuniteto neturi žmonės, kurių šei­mose gimsta pirmagimiai, t. y. nuo 17–18 metų iki 30-ies. Užtat paskiepiję sustiprinančia kokliušo vakcinos doze pa­auglius, apsaugosime ir pačius paauglius, ir jaunus suaugu­siuosius, ir jų šeimas ypač svarbiu periodu, kai jie susilau­kia pirmųjų vaikų, nes būtent naujagimiams kokliušas kelia didžiausią grėsmę ir gali baigtis mirtimi.

Paauglių skiepai nuo kokliušo – nėra atskiras ir papildo­mas skiepijimas. Jie to nė nepajunta. Iki šiol šios amžiaus grupės paaugliai buvo skiepijami dvivalente vakcina nuo dif­terijos ir stabligės. Dabar jie skiepijami ne 2, o 3 komponen­tų vakcina, papildomai pridėjus komponentą nuo kokliušo.

Noriu pažymėti ir tai, kad nors vakcinos sukelto imuni­teto trukmė nėra visam gyvenimui, tačiau šiuolaikinė vak cina yra moderni, saugi ir veiksminga. Lietuvoje naudoja­mos tos pačios vakcinos, kaip ir kitose ES šalyse, atitinkan­čios visus keliamus reikalavimus, saugumo, veiksmingumo, kokybės standartus.

Taigi paauglių skiepijimas – naujas žingsnis kovoje su kokliušo plitimu. Kitas žingsnis arba perspektyva galėtų būti suaugusiųjų skiepijimas. Lietuvoje jau būta tokių ban­dymų, tačiau vakcina buvo mokama. Suaugusiųjų skiepiji­mas galėtų apsaugoti naujagimius ir kūdikius. Tai vadina­moji kokono strategija, kai skiepijami visi šeimos nariai, kurie kontaktuoja su mažyliu. Tokios šalys, kaip Jungtinės Amerikos Valstijos, Jungtinė Karalystė, Kanada, Australi­ja ir kitos, skiepą nuo kokliušo suaugusiesiems siūlo karto­ti kas 10 metų, t. y. taip pat, kaip rekomenduojama kartoti skiepus nuo difterijos, stabligės.

Kol kas Lietuvoje dar nekalbama apie nėščiųjų skiepi­jimą nuo kokliušo. Tai būtų tolesnė perspektyva. Šiandien Lietuvoje to nedaroma, nes vakcina nuo kokliušo, kuri skirta suaugusiesiems, nebuvo tirta su nėščiosiomis. Tačiau tokios šalys, kaip Jungtinės Amerikos Valstijos, Jungtinė Karalys­tė, Kanada, Australija, įvertinusios teorinį vakcinos saugu­mą, nėščiąsias šiais skiepais skiepija jau keletą metų. Šių ša­lių skiepų priežiūros komitetai įgalioti nustatyti papildomas indikacijas. Sukaupta patirtis patvirtina nėščiųjų skiepijimo kokliušo vakcina saugumą ir veiksmingumą tiek nėščiajai, tiek jos būsimam kūdikiui.

ŽURNALO „INTERNISTAS“ PRIEDAS INFEKCINĖS LIGOS Nr. 1 (10), 2016