+7
-1
+6
Ūminis rinosinusitas – sezoninė liga. Kaip atpažinti ir tinkamai gydyti?

Kas yra sinusitas? Kaip atskirti įprastą perša­limo sukeltą slogą nuo ūminio sinusito?

Kadangi dažnai tenka konsultuoti sergančius ūmi­ne sloga pacientus, daugelis jų vizito metu yra įsitiki­nę, kad tai sinusitas, todėl gydymui reikia skirti an­tibiotiką. Kas verčia pacientą taip galvoti ir nuspręs­ti, kad tai ne paprasta peršalimo liga ir sloga? Kai to paklausiu, beveik visada atsakoma: „Išskyros iš no­sies yra žalsvos ar gelsvos spalvos, o tai juk pūlin­gas sinusitas“.

Liga sinusitas (tikslus pavadinimas – rinosinusi­tas) turi apibrėžimą ir nustatoma pagal simptomus. Ūminis rinosinusitas – tai nosies ir prienosinių ančių gleivinės uždegimas, trunkantis iki 12 savaičių. Li­gai patvirtinti reikia 2 ar daugiau simptomų, o bent 1 iš pirmų 2 žemiau nurodytų simptomų yra būtinas:

  • nosies užgulimas;
  • išskyros iš nosies;
  • skausmas ar spaudimas sinusų projekcijoje;
  • uoslės sumažėjimas ar išnykimas.

Taigi vien išskyros iš nosies nerodo, kad pacien­tas serga ūminiu rinosinusitu. Dar vienas svarbus diagnostikos veiksnys yra simptomų ar slogos trukmė – daugiau kaip 10 die­nų užsitęsusi sloga. Ir, manau, pagrindinis gydytojo otorinolaringologo vaidmuo patikslinant rinosinusi­to diagnozę – nosies ertmės endoskopija. Šio tyrimo ir surinktos anamnezės duomenys padeda tiksliau­siai nustatyti ligą.

Kaip gydomas sinusitas?

Kaip teigiama 2012 metų Europos dokumente dėl rinosinusito ir nosies polipozės diagnostikos ir gydy­mo (EPOS 2012), racionalus vaistų skyrimas turi būti grindžiamas simptomų sunkumu ir ligos trukme. Rei­kia atminti, kad beveik visada ligos priežastis yra vi­rusinė infekcija, todėl daugeliu atvejų gydymas an­tibiotikais yra ne tik nereikalingas, bet ir gali turėti neigiamų padarinių gydant bakterijų sukeltą užde­gimą ateityje – atsparumo antibiotikams problema.

Jei simptomai yra lengvi, t. y. netrukdo kasdie­nei veiklai ir neblogina gyvenimo kokybės, skiria­mas simptominis gydymas. Pavyzdžiui, nosies plo­vimas jūros vandeniu, mukolitikai ar fitopreparatai, gausesnis skysčių vartojimas, esant reikalui, vietiniai ar sisteminiai dekongestantai trumpą laiką. Kai simptomai yra vidutinio sunkumo, t. y. liga blogina gyvenimo kokybę ir trukdo kasdienei veiklai, tačiau nėra stipraus skausmo ir >38 oC temperatūros, gydymui papildomai dar skiriamas intranazalinis gliu­kokortikosteroidas. Gydoma apie 14 dienų. Tokia gydymo trukmė yra svarbi norint visiškai pasveikti.

Jei yra febrilus karščiavimas ir stiprus skausmas sinusų projekcijoje – ligos eiga yra sunki, todėl papil­domai skiriama antibiotikų. Tokios pakopinio ūminio rinosinusito gydymo rekomendacijos padeda tiksliau pasirinkti vaistus, atsižvelgti į ligos sunkumą. Daž­niausia gydytojo klaida – lengvam ar vidutinio sunku­mo ūminiam rinosinusitui gydyti skiriami antibiotikai. Klinikiniai tyrimai įrodė, kad tokiu atveju antibiotikų efektyvumas beveik nesiskiria nuo placebo.

Kaip pasireiškia ligos komplikacijos? Kaip elgtis tokiu atveju?

Prienosiniai ančiai siejasi anatomiškai su akies obuoliu ir kaukolės pamatu. Todėl ir komplikacijos skirstomos į intraorbitines ir intrakranines. Jei ser­gant ūminiu rinosinusitu atsiranda akies patolo­gija arba neurologinių simptomų, būtina skubi gydytojo otorinolaringologo ir atitinkamų spe­cialistų konsultacija. Išplitusi infekcija iš prie­nosinių ančių gali sutrikdyti akies judesius, re­gėjimą, sukelti meninginius požymius. Laiku pa­skirtas gydymas sumažina komplikacijų sukel­tus neigiamus padarinius. Kaip elgtis, jei abejo­jama dėl komplikacijų išsivystymo? Visada ge­riau paneigti galimą komplikaciją, nei laukti ir spėlioti. Todėl, manau, papildomai paskirta gy­dytojo otorinolaringologo konsultacija nebus su­prasta neteisingai.

Manoma, kad žmogaus organizmas pats geba susitvarkyti su infekcija. Ar per dažnai vartoda­mi jūros vandenį nepažeisime natūralaus orga­nizmo imuninio mechanizmo?

Mano nuomone, jei nosies gleivinė yra svei­ka, jūros vandens vartoti nereikėtų. Sergant no­sies gleivinės virusiniu ar bakteriniu uždegimui jūros vanduo padeda sumažinti komplikacijų ri­ziką. Tai yra įrodyta klinikiniais tyrimais. Lite­ratūroje nenurodoma, kad dažnas jūros vandens, skirto nosies ertmei plauti, vartojimas sloguo­jant būtų žalingas. Labai svarbu ir tai, kad EPOS 2012 metų ūminio rinosinusito gydymo gairėse nosies ertmės plovimas yra nurodytas kaip pati­kimas gydymo būdas.

Ką manote apie namuose pagamintą drus­kingą vandenį?

Manau, kad tai gali būti rizikingiau nei nau­dingiau, nes pagal farmacijos licencijas paga­minti produktai yra patikrinti ir saugūs. Be to, galima užsikrėsti nuo nesterilių indų, gali išsi­vystyti antrinis infekcinis uždegimas. Beje, pa­tiems gaminant druskos tirpalą, tinkamą ir saugią koncentraciją apskaičiuoti daug sudėtingiau. To­dėl siūlyčiau rinktis saugią ir sterilią priemonę.

Ūminis rinosinusitas – sezoninė liga. Kaip atpažinti ir tinkamai gydyti?

Į klausimus atsakė gydytojas otorinolaringologas
Dovydas Gutmanas

Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi Natalija Voronaja

Šaltinis: „Internistas”, Nr.1, 2016m.