+1
-0
+1
Omega-3 riebalų rūgščių preparatas – efektyvi priemonė kardiovaskulinei rizikai mažinti

Įvadas

XX amžiaus antrojoje pusėje sergamumas kardiovas­kulinėmis ligomis ir mirštamumas nuo jų išsivysčiusio­se šalyse pradėjo mažėti, tačiau Rytų Europoje ir Balti­jos šalyse šie rodikliai iki šiol išlieka dideli. Nedarbin­gumas ir neįgalumas, susiję su šiomis ligomis, labai vei­kia minėtų šalių ekonominę padėtį. Vis dėlto, taikant įro­dymais pagrįstą tokių ligų profilaktiką (šalinant rizikos veiksnius, reguliuojant gyvenimo būdą ir mitybą), esant reikalui, taikant medikamentinį gydymą, galima ne tik pristabdyti aterosklerozės vystymąsi, bet ir atitolinti su šia liga susijusias komplikacijas.

Omega-3 riebalų rūgštys pasižymi kompleksiniu an­tiateroskleroziniu, antilipideminiu ir kardioprotekciniu poveikiu, todėl jų preparatai pastaraisiais metais akty­viai tyrinėjami ir tapo labai populiarūs klinikinėje prak­tikoje. Įrodyta, kad omega-3 riebalų rūgštys yra naudin­giausios didelę kardiovaskulinę riziką turintiems asme­nims, be to, šie preparatai yra saugūs ir gerai toleruojami.

Didelio patikimumo atsitiktinių imčių, placebu kon ­troliuojamo tyrimo, apėmusio per 11,3 tūkst. asmenų, duomenimis, kasdien vartojant po 1,0 g omega-3 rie­balų rūgščių, nemirtino miokardo infarkto ir nemirtino smegenų insulto rizika, taip pat kaip ir bendrojo mirtin­gumo rodiklis, sumažėjo 15 proc., o staigios mirties ri­zika – 45 proc. (GISSI Prevenzione Study, 2003). Kitos studijos duomenimis (Mozaffarian D, et al., 2005), pa­gyvenusio amžiaus žmonių lėtinio širdies nepakankamu­mo išsivystymo rizika yra atvirkščiai proporcinga suvar­tojamos riebios jūros žuvies kiekiui.

Poveikis per skirtingus mechanizmus

Omega-3 riebalų rūgštys pasižymi skirtingu poveikiu. Jos gali patekti į membranų fosfolipidus ir keisti membra­nų funkciją, mažinti eikozanoidų gamybą. Eikozanoidai veikia lygiųjų raumenų, endotelio, sekretuojančias ląste­les, trombocitus ir leukocitus. Per sumažėjusią lipogene­zę kepenyse pasireiškia trigliceridų koncentraciją maži­nantis poveikis. Dėl poveikio ląstelės signalinei sistemai, slopinamo uždegimo (mažėja citokinų TNF-α, IL-1, IL-2 sintezė), sukeliamo endotelio atsipalaidavimo per azo­to oksido sistemą pasireiškia ląstelių membranų savy­bių pokyčiai ir sumažėjusi trombocitų agregacija. Spėja­ma, kad tokiu būdu pasireiškia antitrombozinis poveikis. Taip pat gali pasireikšti ir nedidelis antihipertenzinis po­veikis. Dėl omega-3 riebalų rūgščių lemiamos elektrinės miocitų stabilizacijos mažinamas skilvelinių aritmijų iš­sivystymo dažnis.

Antiaterosklerozinis poveikis

Esama duomenų, kad omega-3 riebalų rūgštys, lė­tindamos aterosklerotinių plokštelių susidarymą ir au­gimą, slopina aterosklerozės vystymąsi. Pakankamas kiekis riebios jūros žuvies maisto racione slopina an­giografiškai patvirtinto vainikinių arterijų pažeidimo progresavimą. Eksperimentuose su gyvūnais nustaty­ta, kad omega-3 riebalų rūgštys slopina stentuotų ar­terijų restenozę.

Poveikis riebalų apykaitai

Daugelio tyrimų duomenimis, omega-3 riebalų rūgš­tys teigiamai veikia lipidų apykaitą – mažina bendrojo cholesterolio koncentraciją (34–65 proc.), trigliceridų koncentraciją (21–79 proc.), mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentraciją ir didina didelio tankio lipo­proteinų cholesterolio koncentraciją (18 proc.). Taip pat omega-3 riebalų rūgštys pasižymi trigliceridų ir apoli­poproteino sintezės kepenyse slopinimu, aktyvina mažo tankio lipoproteinų cholesterolio šalinimą iš organizmo ir skatina tulžies rūgščių išsiskyrimą ir šalinimąsi.

Antitrombozinis poveikis

Naujausių tyrimų duomenimis, omega-3 riebalų rūgštys mažina trombocitų agregaciją ir aterotrombozės riziką. Pa­sireiškus šių rūgščių poveikiui, ilgėja krešėjimo laikas, atku­riama endotelio funkcija. Iš arachidono rūgšties sintetinamos tokios aktyvios biologinės medžiagos, kaip prostaglandinai, tromboksanai, leukotrienai. Pavyzdžiui, tromboksanas A2 yra galingas vazokonstriktorius ir trombocitų agregacijos indukto­rius. Omega-3 riebalų rūgštys konkuruoja su arachidono rūgš­timi, nes mažina vazokonstrikciją ir trombocitų agregaciją.

Nustatyta ir daugiau naudingų omega-3 riebalų rūgščių savybių, tokių kaip kraujo klampumo mažinimas, eritroci­tų plastiškumo didinimas, fibrinolizės aktyvinimas, trom­bogeninių plazmos medžiagų mažinimas, adhezijos mole­kulių kiekio ir aktyvumo mažinimas, trombocitų aktyvu­mo slopinimas, kraujagyslių kinetinės funkcijos normali­zavimas ir vazospastinio kraujagyslių atsako į katechola­minus slopinimas.

Antihipertenzinis poveikis

Omega-3 riebalų rūgštys slopina hipertenzinį atsaką į noradrenaliną ir mažina padidėjusį arterinį kraujospūdį. Iš­analizavus 30 klinikinių tyrimų duomenis, paaiškėjo, kad 3–6 g žuvų taukų sumažina arterinį kraujospūdį vidutiniš­kai 2,1 mm Hg, o diastolinį – 1,6 mm Hg. Svarbu paminė­ti, kad skiriant didesnes žuvų taukų dozes, antihipertenzi­nis poveikis yra stipresnis.

Uždegimą slopinantis poveikis

Uždegimo reikšmė aterosklerozės patogenezei neabejo­tina, todėl omega-3 riebalų rūgščių antiuždegiminis povei­kis yra labai svarbus. Esama duomenų, kad vartojant ome­ga-3 riebalų rūgščių, sumažėja tam tikrų citokinų, atspin­dinčių uždegiminį procesą (TNF alfa, IL-1), kiekis kraujy­je. Šis poveikis pasireiškia per endotelio funkcijos norma­lizavimą ir aterosklerotinių plokštelių stabilizavimą. Taip pat omega-3 riebalų rūgštys yra kai kurių antiuždegiminių medžiagų pirmtakai (pvz., eikozanoidų).

Per 6 tūkst. pacientų apėmusio klinikinio tyrimo duo­menimis, asmenų, vartojančių pakankamai omega-3 rieba­lų rūgščių, C reaktyviojo baltymo, IL- 6 ir fibrinogeno kon­centracijas kraujyje yra mažesnės.

Antiaritminis poveikis

Tam tikri tyrimai atskleidė omega-3 riebalų rūgščių an­tiaritminį poveikį. Jis pasireiškia per eikozapentaeno (EPR) rūgšties kaupimąsi trombocitų membranose ir miokardo ląstelių mikrosomose, Ca-Mg-ATF-azės aktyvinimą ląste­lių membranose. Taip pat omega-3 riebalų rūgštys gerina miokardo veiklą, nes deguonies deficito sąlygomis didina atsparumą išemijai ir mažina gyvybiškai reikšmingų aritmi­jų išsivystymo tikimybę.

GISSI studijos duomenimis, skiriant 1 g/p. omega-3 rie­balų rūgščių pacientams, prieš 3 mėnesius patyrusiems mio­kardo infarktą, staigiosios mirties rizika sumažėjo 45 proc.

Klinikinės studijos

Tyrimas The EMPAR Study įrodė omega-3 riebalų rūgš­čių gerą toleravimą ir saugumą. Remdamasi klinikinių tyri­mų duomenimis, Amerikos širdies asociacija rekomenduoja vartoti omega-3 riebalų rūgščių ir sveikiems asmenims pir­minei širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikai. Sergantiems išemine širdies liga pacientams kasdien rekomenduojama vartoti po 1,0 g omega-3 riebalų rūgščių, o asmenims, tu­rintiems hipertrigliceridemiją, – po 2–4 g/d.

Esama duomenų, kad omega-3 riebalų rūgštys mažina diabetinės polineuropatijos sukeltą nervų pažeidimą, gali sumažinti insulto riziką, slopinti pažinimo funkcijų blogė­jimą vyresniems pacientams ir būti naudingos Alzheime­rio ligos profilaktikai. Taip pat jos gali mažinti depresijos simptomus. Be to, žuvies ir kitų maisto produktų, kuriuose gausu omega-3 riebalų rūgščių, vartojimas gali sumažinti amžinės geltonosios dėmės degeneracijos riziką.

Omega-3 riebalų rūgščių efektyvumas yra pagrįstas kli­nikiniais tyrimais, todėl kai kuriose ekonomiškai išsivys­čiusiose šalyse, tokiose kaip Didžioji Britanija ir JAV, jos įtrauktos į širdies ir kraujagyslių ligų gydymo gaires.

Amerikos širdies asociacija ligoniams, sergantiems šir­dies ir kraujagyslių ligomis, rekomenduoja vartoti maž­daug 1 g EPR ir dokozaheksaeno rūgščių (DHR) per die­ną, o Didžiojoje Britanijoje antrinei profilaktikai po mio­kardo infarkto omega-3 riebalų rūgščių etilo esterius pata­riama pradėti vartoti per 3 mėnesius po miokardo infarkto ir tęsti 4 metus.

Tyrimas OMEGA–REMODEL: įrodyta nauda infarkto pažeistai širdžiai

Tyrime OMEGA–REMODEL nagrinėtas omega-3 rie­balų rūgščių poveikis širdies remodeliacijai persirgus mio­kardo infarktu. Ištikus infarktui, nepažeistose miokardo vie­tose ima formuotis fibrozinis audinys, didėja tarpląstelinis tūris – tai atsakas į sunkesnį nepažeistų išemijos miokardo segmentų darbą. Šį procesą gali pristabdyti omega-3 rie­balų rūgščių vartojimas. Vartojusių žuvų taukus pacientų tarpląstelinio tūrio frakcija gerokai sumažėjo.

Tyrime OMEGA–REMODEL dalyvavo 358 miokar­do infarktą patyrę asmenys. Kartu su standartiniu gydy­mu vienos grupės pacientai vartojo omega-3 riebalų rūgš­čių, kitos grupės pacientai – placebą. Tyrimo duomenimis, pacientams, vartojusiems 4 g omega-3 riebalų rūgščių per parą, per 6 mėnesius sumažėjo liekamasis diastolinis tūris ir pagerėjo išgyvenamumo prognozės. Taip pat sumažėjo kardiovaskulinę riziką atspindinčių žymenų (C reaktyvio­jo baltymo ir mieloperoksidazės) koncentracija. Be to, su­mažėjo ST2, biožymens, atspindinčio neigiamą miokardo remodeliavimasį ir fibrozės sunkumą, kiekis.

Omacor® – mokslo tyrimais įrodytas veiksmingumas

Omacor® – vienintelis Lietuvoje omega-3 riebalų rūgš­čių vaistinis receptinis preparatas. Kapsulės pripildytos jūros žuvų taukų, kurie išvalyti taikant modernias patentuotas farmaci­jos technologijas. 65 proc. natūralių žuvų taukų sudaro omega-3 riebalų rūgštys, tarp jų ilgųjų grandinių: EPR – ne mažiau kaip 33 proc., DHR – ne mažiau kaip 23 proc. Omacor® sudėtyje net 90 proc. yra išgrynintų omega-3 riebalų rūgščių. Vie­noje Omacor® 1 000 mg kapsulėje yra 460 mg EPR ir 380 DHR. Tai lemia daug didesnį nei žuvų taukų, kaip maisto papildo, efektyvumą širdies ir kraujagyslių ligų profilakti­kai ir gydymui.

Tyrimai parodė, kad didesnė omega-3 riebalų rūgščių koncentracija lemia stipresnį ir ilgiau trunkantį antilipide­minį ir kardioprotekcinį Omacor® poveikį, palyginti su ki­tais omega-3 riebalų rūgščių preparatais. Dėl omega-3 rie­balų rūgščių gausos ir technologinio aktyvumo nustatytos šios terapinės Omacor® indikacijos:

  • būklė po miokardo infarkto. Paros dozė yra 1 kapsu­lė. Antrinė miokardo infarkto profilaktika: adjuvantinis gydymas, papildant kitokį įprastinį gydymą (pvz., sta­tinais, trombocitų agregaciją mažinančiais vaistiniais preparatais, beta adrenoreceptorių blokatoriais, angio­tenziną konvertuojančiais fermento inhibitoriais);
  • hipertrigliceridemija. Gydymo pradžioje reikia gerti po 2 kapsules per parą. Jei vaisto poveikis yra nepakanka­mas, paros dozę galima didinti iki 4 kapsulių. Sergan­čiųjų endogenine hipertrigliceridemija mitybos papil­dymas, jei nepakanka vien dietos:

– IV tipo hipertrigliceridemija gydoma vien Omacor®;

– IIb ar III tipo hipertrigliceridemija – vaisto vartoja­ma kartu su statinais, jei trigliceridų kiekis kontro­liuojamas prastai.

Omacor® ypatumai

Omacor® gaminamas iš sardinių ir ančiuvių, pagautų mažiausiai ekologiškai užterštuose regionuose, naudojant su­dėtingą išvalymo technologiją. Tokiu būdu pavyksta gerokai sumažinti kenksmingų priemaišų koncentraciją. Omacor® preparatas įsodrintas omega-3 riebalų rūgščių etilo esterių, o ne trigliceridų, greitai suskaidomų dvylikapirštėje žarno­je. Kad organizmas gautų reikalingą paros omega-3 riebalų rūgščių kiekį, pakanka preparatą vartoti 1 k./p.

Gyd. Igoris Fomčenko
Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
Parengta pagal Amerikos kardiologų draugijos 2015 metų mokslinės sesijos medžiagą.
Žurnalo INTERNISTAS priedas GERIATRIJOS AKTUALIJOS 2016m.Nr.1